Hur man hjälper en person som drabbas av ångest

Det är viktigt att veta hur man hjälper en person som lider av ångest att lindra sina symptom. Läs mer i dagens artikel.
Hur man hjälper en person som drabbas av ångest
Isbelia Esther Farías López

Skriven och verifierad av filosofen Isbelia Esther Farías López.

Senaste uppdateringen: 09 augusti, 2022

Ångest kännetecknas av en högintensiv känsla av subjektivt obehag som utlöser symptom på emotionell och beteendemässig nivå. En person med ångest kan uppleva att det känns som om denna håller på att kvävas. Man kan få hjärtklappning och bröstsmärtor samt drabbas av okontrollerad gråt, skakningar, muskelspänningar och en intensiv rädsla för att dö.

Förekomsten av dessa symptom kan vara förvirrande för dem som inte vet tillräckligt om ångestsyndrom. Amerikanska National Institute of Mental Health påpekar att ångest utvecklas långsamt och kan börja redan i barndomen, tonåren eller tidig vuxen ålder.

Bland annat känner sig patienter med denna störning ofta nervösa i vardagliga situationer, när det gäller prestationer på jobbet, sin egen ekonomi, hälsa, att inte kunna fullgöra sitt ansvar etc…

De som lever med en person som lider av ångest vet hur svårt detta tillstånd kan vara. Därför ska vi dela med oss av några riktlinjer med dig som kan vara till hjälp om detta är ditt fall.

Hur mår en person som lider av ångest?

För att hjälpa en person med ångest kan vi först försöka ta reda på hur de känner sig. Några av symptomen på ångest kan bland annat vara:

Som du kanske har märkt kan ångestsymptom försätta den drabbade i en ogynnsam situation, och kan hindra honom från att utföra sina dagliga sysslor. Av denna anledning föreslår yrkesverksamma i vissa fall behandling med läkemedel.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln:  Ångest på natten: orsaker och tips för att övervinna det

Hur man hjälper en person med ångest

Familjemedlemmar och vänner till personer som lider av ångest vet ofta inte hur de ska hantera denna situation, och de kan känna sig förvirrade och maktlösa. Det är bra att veta hur man ska agera i dessa fall för att undvika att göra något som istället för att hjälpa kan förstärka obehaget. Så vad kan vi göra?

1. Det första du behöver göra för att hjälpa en person med ångest: Informera dig

För att du ska förstå vad som händer är det nödvändigt att veta vad ångesten handlar om. Den bästa källan är först och främst personen som lider av det, och sedan medicinska informativa texter riktade till allmänheten. Självklart kan du även konsultera en psykolog.

2. Var empatisk

Försök att förstå personen som lider, och försök försätta dig själv i deras situation genom empati.

En kvinna som håller en annan kvinnas händer för att visa stöd.
Empati är viktigt när man hjälper en person som lider av ångest. Detta hjälper dem på ett sätt att lugna ner sig.

3. Lyssna

Ibland behöver personen med ångest bara bli lyssnad på. Detta kan ge tillfällig lättnad. Att du visar tillgänglighet kan också hjälpa personen att lugna sig.

4. Undvik att trivialisera

Detta kan ske antingen med sårande kommentarer eller moraliskt fördömande ord. Det är viktigt att aldrig förringa eller förminska den andres lidande.

5. Undvik att skuldbelägga

Detta riskerar att bara öka ångesten hos den som lider av ångest. Personen kanske inte kan kontrollera situationen på grund av sina symptom, men vill inget hellre än att lugna ner sig.

6. Undvik att bli alltför orolig

Detta kan öka känslan av panik hos den som lider av ångest, och göra att situationen blir ännu värre.

En kvinna som visar stöd för sin oroliga make.
Att visa för mycket oro över situationen för den som har ångest kan förvärra symptomen. Det är viktigt att hålla sig lugn för att hjälpa dem.

7. Hjälp till att ge dem en objektiv analys

En objektiv analys av vad som händer kommer att vara användbar för att hjälpa personen att hantera situationen.

8. Hjälp personen att se bortom stunden

Hjälp den ångestdrabbade att komma ihåg att om denna tidigare har löst problem som verkat svåra så kan personen nu också komma att hitta de lösningar som behövs.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: 6 sätt att kontrollera stress och ångest utan läkemedel

Fler riktlinjer för att hjälpa någon med ångest

Följande riktlinjer kan också hjälpa till att behandla ångest:

  • Stöd: Visa personen stöd när denna gradvis möter sina rädslor, och gratulera personen för dennes framsteg.
  • Undvik att vara överbeskyddande: Det är vanligt att man vill skydda den man älskar, men man bör undvika att vara överbeskyddande eftersom det kan riskera att problemet upprätthålls över tid.
  • Undvik att be en ångestdrabbad person att lugna ner sig: Detta riskerar bara att öka spänningen och nervositeten, så att personen känner sig mer överväldigad eller mer kvävd.
  • Ge dem utrymme: Detta innebär att göra det tydligt att du är där för att stödja dem, men utan att uppmärksamma fler människor på vad det är som pågår. Till exempel om ångestsymptom ökar när ni befinner er på en offentlig plats. Att dra till sig andras uppmärksamhet kan få ångestdrabbade personer att känna sig ännu mer nervösa.
En kvinna som lider av ångest.
När en person går igenom en ångestattack är det också viktigt att veta hur man ger dem utrymme att lugna ner sig.
  • Visa dem någon annan stimulans: Fokusera er uppmärksamhet, till exempel på den egna andningen. Gör detta tillsammans eller be den ångestdrabbade att imitera dig.
  • Hjälp personen med andningsövningar: Detta kan vara till hjälp för att lindra symptomen på hyperventilering.
  • Tala i en lugn ton: Att lyssna på en lugn men stadig röst kan hjälpa till att sänka ångestnivåerna.
  • Påminn den ångestdrabbade personen om att allt kommer att bli bra: Att symptomen gradvis kommer att försvinna, trots den intensitet denna kan känna för tillfället.

Konsultation med psykolog eller psykiater

Utöver dessa rekommendationer, så om du vill hjälpa en person som lider av ångest, kan du rekommendera att de uppsöker en professionell psykolog eller psykiater. Det finns många typer av terapi som kan vara effektiva för att behandla ångest.

Mindfulness kan till exempel hjälpa dig att få mer kontroll över dig själv i situationer som skapar oro. Hur som helst så är en specialist den bästa personen för att hjälpa till att hantera detta problem.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.