Thumb Author Daniel Baldó Vela

Daniel Baldó Vela

Sjuksköterska


Sjuksköterska och idrottsnutritionist. Han är medlem i den vetenskapliga kommittén för Association of Nutrition and Dietetics Nurses och medlem av Spanish Society of Clinical Nutrition and Metabolism. Han har varit föredragshållare vid konferenser och utvecklat olika forskningsprojekt. Därtill är han grundare av Plan D.

Om författaren

Sjuksköterskeexamen från University of Valencia (2014). Han har en magisterexamen i tränings- och sportnutrition från Real Madrid European University School (2018) och en doktorsexamen i hälsovård från Complutense University of Madrid (2022).

Han är medlem av den officiella kollegiet för sjuksköterskor i Madrid, är medlem i den vetenskapliga kommittén för Association of Nutrition and Dietetics Nurses och medlem av Spanish Society of Clinical Nutrition and Metabolism. Därtill samarbetar han som redaktör i olika medier och digitala plattformar. Vid International Sports Exercise and Nutrition Conference deltog han genom en presentation av sitt arbete Prevalence of eating disorders risk among semi-profesional team sport players.

Detta arbete publicerades i sammanfattat format i International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism. Originalverket har godkänts för publicering av den prestigefyllda vetenskapliga tidskriften Nutrición Hospitalaria.

Han är för närvarande fokuserad på Plan D, ett omfattande hälsoprogram som syftar till att främja hälsotillstånd, bekämpa övervikt och fetma, lösa bristtillstånd och behandla kroniska sjukdomar. Detta gör man genom ett helhetsgrepp, en didaktisk metod och ett professionellt, vetenskapligt och personligt tillvägagångssätt.