Melatonin och dess roll för att hantera fetma

Melatonin spelar en viktig roll för att hantera fetma, delvis på grund av dess förmåga att öka kroppens termogena kapacitet. Lär dig hur kosttillskott med detta hormon kan hjälpa dig med att gå ner i vikt.
Melatonin och dess roll för att hantera fetma
Daniel Baldó Vela

Skriven och verifierad av Sjuksköterska Daniel Baldó Vela.

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Vi kan definiera fetma som ett allmänt överskott av kroppsfett som ett svar på en positiv energibalans. Den bakomliggande orsaken till tillståndet kan vi hitta i ett multifaktoriellt och komplext nätverk som är relaterat till människors fysiska, mentala och sociala sfär. Men visste du att melatonin spelar en roll för när man vill hantera fetma?

De flesta som lider av fetma lider av det som kallas kronodisruption, en inre obalans, främst orsakad av sömnproblem, vilket gör att de fortsätter att samla på sig kroppsfett. Det verkar alltså som att förbättring av sömnkvaliteten är grundläggande, och melatonin spelar en viktig roll i detta avseende.

Sömn, melatonin och fetma

person som sover

Sömn är en viktig process för att återställa cellulära energidepåer och homeostas i det centrala nervsystemet och andra kroppsvävnader. Båda uppgifterna är viktiga för att säkerställa kroppens korrekta funktion, och därför för att bibehålla en god kroppssammansättning.

En tydlig indikation på detta är att de flesta av dem som lider av fetma går och lägger sig sent och får inte en god natts sömn. Detta gör dem trötta under dagen. Som en konsekvens av brist på energi äter de mer för att få energi och rör sig mindre för att spara energi.

Kroppen behöver energi för att utföra sina vitala funktioner. När den inte har fått tillräckligt genom sömnen gör det att vi äter mer och rör oss mindre.

Samtidigt kan tillståndet för dessa människor göra att de äter sämre. Sömnbrist genererar i sin tur ett stort obehag som personen kan komma att försöka lösa med den mest belönande stimulans de känner: kombinationen av fett, salt och socker. Denna kombination beskriver bland annat det vi kallar för “skräpmat”.

Kombinationen av fett, salt och socker som man hittar i skräpmat ger upphov till en frisättning av dopamin, ett av de så kallade lyckohormonen. Detta ger oss en kick som kan vara beroendeframkallande.

Allt ovanstående gör att dessa personer är fulla av energi mot slutet av dagen och väntar än längre innan de går och lägger sig. Detta, utöver de faktorer vi beskrev ovan, ökar sannolikheten för att de väljer skräpmat som en källa till underhållning. Detta lindrar även andra obehag, som ensamhet och ångest över att alla andra sover.

Melatoninets roll

Melatonin är ett hormon som kroppen syntetiserar med huvuduppgiften att reglera cyklerna med sömn och vakenhet. Med andra ord, detta hormon styr när vi sover och när vi är vakna. Dess nivåer regleras av ljus, vilket innebär att om de inte svarar på naturliga ljusstimuli förändrar detta hela den inre funktionen och dygnsrytmen.

Som vi har konstaterat i den här artikeln har de flesta som lider av fetma svårt att upprätthålla en god sömnhygien, och det tyder inte bara på att deras dygnsrytm är förskjuten, utan även att deras beteende förstärker denna förändring. Det är i detta sammanhang, förutom att förbättra sömnhygienen, som tillskott av melatonin har en viktig roll att spela.

Under 2018 publicerade en grupp spanska forskare en studie på djur där de visade hur kroniskt tillskott med melatonin gynnade omvandlingen av vitt fett till beige fettvävnad – en fettförbrännande aktivitet – och ökade den termogena aktiviteten till brunt fett. Resultaten av denna forskning har publicerats i Journal of Pineal Research.

Melatonintillskott ökar kroppens termogena kapacitet, även när varken fysisk aktivitet eller födointag har modifierats.

Vi rekommenderar även att du läser den här artikeln: Sex trick som hjälper dig att minska kolhydratintaget

Kosttillskott med melatonin för att hantera fetma

Melatonin fetma

Rekommendationen för att hantera fetma med melatonin kan gå ut på att varje kväll ta 2 milligram melatonin i form av tabletter med förlängd frisättning. Den idealiska tiden att ta dem är mellan två och tre timmar innan du går och lägger dig. Detta kan dock variera beroende på person.

Ny forskning visar på effekten av att använda högre doser. Resultaten har varit positiva i doser på upp till 100 milligram, med undantag för vissa biverkningar. Det ser vi i en artikel publicerad i European Journal of Clinical Pharmacology.

Hur som helst så bör en läkare inom området alltid vägleda dig innan du tar några tillskott av detta hormon. En läkare kan också hitta den optimala dosen för dig, rekommendera den mest lämpliga tiden för att ta tillskottet och utvärdera möjliga interaktioner med andra mediciner.

Sammanfattningsvis verkar melatonin kunna spela en viktig roll i hanteringen av fetma. Dock rekommenderar vi att man inte experimenterar på egen hand utan uppsöker vården för att använda preparatet säkert och effektivt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Fernández Vázquez, G., Reiter, R.J. & Agil, A. (2018). Melatonin increases brown adipose tissue mass and function in Zücker diabetic fatty rats: implications for obesity control. Journal of pineal research, 64(4). Consultado el 10/01/2020. Recuperado de: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jpi.12472#accessDenialLayout
  • Groth Harpsoe N., Holst Andersen LP., Gogenur I., Rosenberg J., Clinical pharmacokinetics of melatonin: a systematic review. Eur J Clin Pharmacol, 2015. 71 (8): 901-9.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.