Att undvika helikopterföräldraskap: lär dig kännetecknen

Helikopterföräldraskap ger stora konsekvenser på barns utveckling eftersom det till stor grad kan påverka barnens självkänsla, vilket kan bli särskilt tydligt när de en dag måste möta verkligheten. Fortsätt läsa för att ta reda på kännetecken och konsekvenser samt hur man undviker denna typ av dåligt föräldraskap.
Att undvika helikopterföräldraskap: lär dig kännetecknen

Skriven av Ana Luzardo

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Det är normalt att älska sina barn och att vilja hjälpa dem. Däremot bör man undvika så kallat helikopterföräldraskap, eftersom detta ett ohälsosamt beteende som kan ha motsatt effekt mot det kan kanske eftersträvar.

Detta är en sorts hyperföräldraskap, vilket innebär att man förvandlar barn till “perfekta” modeller och likgiltiga individer. Dessutom tar det bort deras ansvar och små brister samt berövar dem deras självständighet.

Fortsätt läsa för att ta reda på mer om konceptet!

Vad är helikopterföräldraskap?

Den här modellen av föräldraskap handlar om att hålla en överdriven uppsikt över sina barn. Men att ständigt vara överdrivet uppmärksam på sina barn handlar också om att få dem att leva upp till de höga förväntningar som finns i nästan varje aktivitet.

Som man kan föreställa sig så kan barn bli liksom statussymboler som föräldrar försöker skaffa sig genom att skriva in dem i alla sorters olika fritidsaktiviteter med tanken att ge sina barn en fördel i livet.

Till exempel kan dessa barn utföra aktiviteter såsom att spela ett instrument, utöva en sport och utöver detta även jobba för att få höga betyg. Därtill har de också hektiska scheman för att uppnå samma nivå som sina föräldrar.

Många föräldrar gör misstaget att försöka kontrollera och och fästa överdriven uppmärksamhet till sina barns liv för att få dem att lyckas i livet och ge dem möjligheterna de själva inte hade. Därav blir barnens aktiviteter det viktigaste i världen. Utöver detta är föräldrarna inte bara överbeskyddande utan löser därtill alla sina barns problem.

Begreppet “helikopterföräldrar” syftar på hur vuxna konstant kretsar kring sina barn och kontrollerar deras liv. I tillägg till detta tar kontrollerande föräldrar över sina barns liv “för deras eget bästa”. Hyperföräldraskap förlikar dessa två former av överbeskyddande beteende.

Helikopterföräldraskap är en form av överbeskyddande beteende
Helikopterföräldraskap är en form av överbeskyddande beteende blandat med med krav på att barnet ska vara en källa till stolthet och status.

Hur kan man undvika helikopterföräldraskap?

Du kan undvika helikopterföräldraskap genom att förstå de negativa effekter det faktiskt kan ha. Den här typen av föräldraskap får konsekvenser för barnets utveckling. Den mest notoriska delen av hyperföräldraskap är att de vuxna gör så att deras barn blir självgoda och högdragna som vuxna genom att ständigt överskatta deras bedrifter.

Det finns även andra konsekvenser, varav här följer några.

1. Hämmar utvecklingen

Barn måste lära sig att hantera konflikter tidigt i livet för att bli medvetna om sin omvärld. Tyvärr behöver barn som uppfostras av hyperföräldrar sällan ställas inför konflikter eftersom föräldrarna inte tillåter det. I stället så löser föräldrarna alla problem åt sina barn, vilket gör att de inte blir självständiga personer. Följaktligen växer dessa barn upp med noll förmåga till ansträngning och har aldrig tid för lek.

2. Skapar rädsla och osäkerhet

Barn till hyperföräldrar utvecklar med sin uppväxt en rädsla och stor osäkerhet vilken uttrycks när de väl ställs inför omvärlden. Det här beror på att de aldrig har upplevt livets verklighet.

Detta är dock kontraproduktivt. En rädsla hos hyperföräldrar är att deras barn ska bli olyckliga och att de inte ska ha några vänner. Således är detta föräldraskapets paradox.

3. Kan leda till låg tolerans för frustration

Frustration uppstår då det inte är möjligt att tillfredsställa ett behov eller begär. Ett kännetecken för hyperföräldraskap är att man anser att barn inte ska behöva uppleva frustration, rädsla och oro.

Hyperföräldrar säger inte “nej” till varken begär eller önskningar från sina barn, och gör allt för att försöka tillfredsställa dem i sina försök att överbeskydda dem.

Men att ha en begränsad toleransförmåga som barn gör att man som ungdom och vuxen inte tål att inte få sin vilja igenom i skolan eller på jobbet. Faktum är att dessa personer vanligtvis blir mycket arga vid tanken på att inte få vad de vill ha, eftersom att de alltid brukade få det som barn.

Personer med låg tolerans för frustration reagerar med ilska, aggression eller genom att dra sig undan när de inte når sitt mål. Det som föräldrar måste förstå är att det är viktigt att lära sig hantera frustration för en hälsosam känslomässig utveckling.

argt barn på träbro
Frustrationen hos barn som blivit uppfostrade under hyperföräldraskap riskerar att få problem med självförtroendet.

4. Skapar stressade familjer

Familjen upplever en överdriven stress av att försöka följa alla planer eftersom alla dessa aktiviteter för barnen innebär att de tar på sig en enorm börda. Föräldrarna ger barnen allt de vill ha och schemalägger varje aktivitet som de också måste ta barnen till.

Hur man kan undvika helikopterföräldraskap

Sammanfattningsvis, så för att undvika helikopterföräldraskap är det viktigaste att komma ihåg att man inser sitt missgynnande beteende och slutar upp med metoden. Första steget är att ge sitt barn självständighet i enlighet med deras ålder, såsom att hålla ordning på sina egna kläder och leksaker samt låta dem att ta vissa beslut.

Familjen bör undvika att schemalägga barndomen. Man bör låta barnen göra vissa favoritaktiviteter på egen hand så att de får möjligheten att utforska sina förmågor och intressen på egen hand. Tillåt dem att göra misstag och genomgå misslyckanden – man måste inte vara perfekt!

Dessutom bör man som förälder sluta försöka lösa barnens problem åt dem. Det skadar bara deras självkänsla på lång sikt och får dem att känna sig odugliga när saker inte går som de vill.

Barn måste lära sig att människor inte är perfekta och därmed också efterleva det. För när de går ut i världen som vuxna kommer de att få möta verkligheten, och förstå att livet inte är den dans på rosor som deras föräldrar sa att det var.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.