Tips för att förebygga och hantera raseriutbrott hos barn

Raseriutbrott hos barn kan få föräldrarna att tappa fattningen och reagera olämpligt. De är dock en normal del av barns utveckling. Ta reda på varför de uppstår och hur du hanterar dem.
Tips för att förebygga och hantera raseriutbrott hos barn
Elena Sanz

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz.

Senaste uppdateringen: 25 augusti, 2022

“Trotsåldern” är en av de åldrar som är mest fruktade av föräldrar. När allt kommer omkring är det tiden då vi ser flest raseriutbrott hos barn!

De vanligaste formerna av raseriutbrott hos barn tar sig uttryck i form av skrik, gråt och slag. De kan vägra att lyda och till och med göra raka motsatsen till vad föräldrarna bett dem om. Många svåra beteenden förekommer i detta skede och kan verkligen vara ett oroande stadium som utmanar även de mest tålmodiga av föräldrar.

Att gå hem från lekplatsen, gå i eller ur badet, borsta tänderna, klä på sig… Praktiskt taget alla dagliga aktiviteter kan utlösa ett utbrott!

Det är lätt att tappa fattningen och reagera olämpligt om du inte förstår vad som händer. Av den anledningen ska vi idag prata om varför barn får raserianfall och vad du kan göra för att förhindra dem.

Stadiet under vilket barn får flest raserianfall

Våldsamma utbrott är en normal och hälsosam del av barns uppväxt och är relaterade till deras kognitiva och sociala utveckling. Fram till denna tid spelar barnet en passiv roll och mer eller mindre bara låter vuxna tillgodose alla dess behov. Dessutom har de ännu inte kunnat uppfatta sig själva som självständiga varelser, med sina egna önskningar och intressen.

Allt detta förändras runt 18 månaders ålder. I detta skede blir barnet nämligen medvetet om sig själv och vill uttrycka sig och bli självständigt.

De “vet” exakt vad de vill, men har ingen kontroll över sina egna liv. Dessutom har de inte verktygen för att uttrycka sig. De kan alltså inte undvika att få ett rasierutbrott i protest mot att de inte kan tillfredsställa sina önskningar.

Raseriutbrott hos barn
Raseriutbrott är ett uttryck för barns utveckling och är normala runt två års ålder.

Tips för att förhindra raseriutbrott hos barn

Denna fas kan pågå tills de är fyra år gamla, men alla barn är unika. Deras egen personlighet och hur deras föräldrar hanterar raserianfall är avgörande.

1. Undvik möjliga utlösare

Du kanske har märkt att ditt barn är mer benäget att få raserianfall när han är hungrig, trött eller överstimulerad. I så fall finns det några steg du kan ta för att förhindra raserianfall relaterade till dessa aspekter.

Först och främst, försök att skapa ett schema och en rutin i ditt barns liv och håll dig till det. Försök att inte hoppa över måltider eller läggtider och anpassa alla andra aktiviteter till dessa grundläggande behov. Ha alltid med dig ett mellanmål i väskan om ditt barn skulle bli hungrigt.

2. Förbered och förvarna för att undvika raseriutbrott hos barn

Det är normalt att barn inte vill lämna eller avsluta en aktivitet som de tycker är roliga när de är uppslukade av den. Det är därför du måste förvarna dem ungefär fem till tio minuter i förväg innan du vill gå hem från lekplatsen eller få dem att komma till bordet för middag.

De kanske fortfarande vägrar, men det blir lättare för dem att vänja sig vid tanken om du meddelar dem i förväg. De är fullt kapabla att förstå detta.

3. Var flexibel

Många raserianfall uppstår när vuxna försöker genomdriva sin vilja. Kom ihåg att ditt barn håller på att börja definiera sin karaktär och vill ha autonomi. Det är inget fel med att ge dem friheten att bestämma några saker som berör dem.

Ge dem åtminstone några alternativ att välja mellan som faller inom dina gränser. Låt dem till exempel bestämma vilken kopp de vill dricka mjölk från till frukost, vilken tecknad film de föredrar att titta på och vilken tröja de vill ha på sig. Men som sagt, begränsa helst alternativen till endast några stycken.

Låt dem samtidigt veta att vissa beslut inte är diskutabla, till exempel att ha på sig bilbälte eller ha på sig kläder som passar klimatet när man går ut. Försök endast att vara så flexibel som det är möjligt.

4. Validera deras känslor

Raseriutbrott hos barn inträffar eftersom de ännu inte vet hur de ska hantera och uttrycka sina känslor på ett adekvat sätt. Av denna anledning är det bra att hjälpa dem att utveckla sin emotionella intelligens.

Uppmärksamma och validera ditt barns känslor. Låt dem veta att du förstår hur de känner och att de har rätt att känna det. På så sätt kommer de att kunna uttrycka sina känslor och inte behöva uttrycka dem genom att skrika på dig.

Ta reda på mer i den här artikeln: 5 långsiktiga konsekvenser av att skrika åt barnen

Mer att tänka på angående raseriutbrott hos barn

Riktlinjerna ovan kan hjälpa till att förhindra utbrott och raserianfall. Men vad ska du göra om de redan är mitt uppe i ett?

Först och främst är det viktigt att ha kontroll över dina egna känslor, och var särskilt försiktig med vad du säger.

Kom alltid ihåg att barnet inte försöker skämma ut dig offentligt. De lyckas bara inte med att kontrollera sina känslor. Välj empati och var kärleksfull och tålmodig, men se till att de inte skadar sig själva eller andra med sina handlingar.

I grund och botten är nyckeln att låta dem uttrycka sig samtidigt som du är kärleksfullt närvarande för dem när dramat är över.

mamma pratar med tjurigt barn
Föräldrarnas roll bör vara att lugna ner läget när barn har raserianfall så att situationen inte eskalerar.

Du kanske vill läsa den här artikeln: Hur man undviker att få ett vredesutbrott

Raseriutbrott hos barn kan vara en utmaning

Raseriutbrott är svåra och utmanande för föräldrar, men även barnet kämpar. Han eller hon upplever frustration och brist på resurser för att uttrycka sina känslor. Vuxnas jobb är att vara kärleksfulla och respektfulla. På så sätt kan de vara ett positivt exempel för sina barn.

Skrik eller fysiska aggressioner från din sida kommer bara att skapa förbittring och skada barnets emotionella band och känslomässiga utveckling. Det medför inget lärande och kommer definitivt inte att sätta stopp för barnets raserianfall.

Använd dig av empati och försök att behandla ditt barn som du vill bli behandlat.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Pernasa, P. D., & de Lunab, C. B. (2005). Las rabietas en la infancia: qué son y cómo aconsejar a los padres. Revista Pediatría de Atención Primaria7(25).
  • Pérez Vallejo, M. (2010, junio). Las rabietas. Recuperado febrero de 2021, de https://archivos.csif.es/archivos/andalucia/ensenanza/revistas/csicsif/revista/pdf/Numero_31/MARIA_PEREZ_2.pdf
  • Tabango, K. R. (2013). Manejar emociones en el proceso de enseñanza aprendizaje. Elaboración de una guía sobre el control de las rabietas en los niños de 4 años para los docentes del centro de educación inicial “María Guillermina García” en el sector norte del distrito metropolitano de Quito año 2013 (bachelor’s thesis).

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.