Gränser i barndomen är ett tecken på kärlek

När och hur man sätter gränser i barndomen är en vanlig fråga. Utmaningen är att hitta de bästa modellerna. Låt oss ta en titt!
Gränser i barndomen är ett tecken på kärlek

Senaste uppdateringen: 24 mars, 2022

Att sätta gränser i barndomen är något som föräldrarna vanligtvis gör, men även andra vuxna kan göra det.

Gränser skapar referensramar

Att säga ”nej” är viktigt vid många tillfällen, och samtidigt är det viktigt att du också ger en kort förklaring. När åren går och barnen växer kan gränserna variera i skala, proportion och de olika mekanismerna som omfattar dem.

Gränser är ett användbart verktyg för utveckling

För att jag säger det

A girl listening to a woman.
Att sätta gränser i barndomen är avgörande för att reglera barns beteende.

”För att jag säger det” är en fras som är djupt förankrad i föräldraskap, men lämnar kanske inte mycket utrymme för diskussion, såvida dina upprepade förklaringar inte ger de förväntade resultaten.

Du kan istället säga: ”Eftersom jag säger det och jag är din mamma/pappa, och eftersom jag är ansvarig för ditt välbefinnande, anser jag att det inte är lämpligt för dig att göra detta eller att gå dit.”

I en artikel skriven av Josep Cornellà i Canals framhäver han att:

“Regler är viktiga eftersom barn håller på att upptäcka sin miljö vilket kräver att vi sätter gränser. Ett litet barn kan inte förstå argument eller resonemang”.

Lär sig barn något från gränser?

Lär barn sig från gränser? Och i så fall, vem lär dem? Det finns inget riktigt svar. Ibland kan föräldrar jämföra hur deras vänner eller andra familjemedlemmar sätter gränser, såväl som att upprepa trevliga traditioner eller undvika traumatiska händelser från deras egna barndom.

Gränser i barndomen skapar självkänsla

Att sätta gränser – när det sker inom en ram av kärlek och tålamod – främjar självkänsla. På samma sätt kan du tänka att när barn får ett vredesutbrott skriker de i själva verket efter en gräns.

Dessutom kan det sätt som utbrottet behandlas på bli en spegel för hur barnen möter svårigheter senare i livet.

Hälsosamma och ohälsosamma gränser i barndomen

En kvinna förklarar för ett barn och sätter gränser i barndomen

Det är viktigt att skilja hälsosamma gränser från ohälsosamma. Det är uppenbart att det är de hälsosamma gränserna som oftast leder till tillfredsställande resultat.

Sammanfattning

  • Att sätta gränser i barndomen är ett tecken på kärlek, precis som att vaccinera ett barn mot sjukdomar.
  • Det är viktigt att du inte tappar tålamodet när du sätter gränser, det kan i så fall innebära att du är i ett tillstånd som inte tillåter dig att ha ett klart perspektiv.
  • Fokusera på högst två gränser för att inte förlora effektiviteten.

Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.