Du behöver inte ge förklaringar för ditt liv

Ingen måste ge förklaringar angående ens övertygelser, värderingar eller förhållanden. Förklaringar behövs bara i ovissa eller smärtsamma situationer, och ska alltid komma från respekt.
Du behöver inte ge förklaringar för ditt liv

Senaste uppdateringen: 11 maj, 2019

Kognitiv psykologi påminner oss om att vi inte behöver ge förklaringar till någon om vad vi gör, tänker eller väljer i vårt dagliga liv. Bortom detta finns alltid “självintresse” – behovet att känna oss själva och agera i enlighet med våra egna principer och värderingar, samtidigt som vi respekterar människorna omkring oss.

Förklaringar är nödvändiga i vissa fall, när våra beslut påverkar andra, men att axla ansvar går hand i hand med förmågan att veta hur man agerar och tar beslut utan att behöva rättfärdiga vad vi gör för andra. Många av oss spenderar våra liv med att ge förklaringar till allt, så den här gången vill vi bjuda in dig att reflektera över det.

När förklaringar blir en vana

Som med allt i livet finns det en gräns och en balans. Vi kan be om förklaringar från vår partner om de till exempel inte har varit hemma på flera dagar. Vi skulle göra detsamma om våra barn misskötte sig och med våra vänner om de gjorde något som inte mötte våra förväntningar.

 • Folk tenderar att ge och motta förklaringar i ovissa, ovanliga eller smärtsamma situationer.
 • Kognitiv samt positiv psykologi betonar vikten av att inte falla in i vanan av att “ge förklaringar”.
personer som cyklar bort från varandra

Problemet med att alltid förklara sig ligger i den typ av kommunikation du etablerar. Om dialogen är konstruktiv och empatisk kommer kommunikationen att flöda fritt med förståelse. Men i många fall antar folk att de redan förstått vad vi ville. Det kan verka som att de lyssnade, när sanningen i själva verket är att de tänker på hur de vill svara eftersom de redan har dragit sin slutsats, även om den inte stämmer överens med verkligheten.

 • Att ge förklaringar bör aldrig bli en vana.
 • Förklaringar behövs bara när en konkret situation kräver det för att återställa balansen i ett förhållande.
 • När vi ger förklaringar bör dialogen vara respektfull, öppen och demokratisk. Sändaren och mottagaren bör lyssna med empati och hängivelse för att utforska situationen och nå en överenskommelse samt den harmoni som behövs i all kommunikation.

Situationer du aldrig bör ge förklaringar i

Viskande-kvinna

Du har säkert i dina sociala kretsar (vänner, familj, arbete, partner) någon gång känt dig manad att ge mer ingående förklaringar av aspekter i ditt liv som du kanske inte vill dela, och verkligen inte behöva rättfärdiga. Här kommer några exempel som perfekt illustrerar situationer där du inte alls behöver förklara dig:

Du behöver inte förklara dina prioriteringar i livet

Det som är viktigt för dig angår bara dig. Om din största passion är att resa kommer alla inte att förstå varför du spenderar ett helt år med att spara istället för att köpa en ny diskmaskin eller skaffa en ny bil. Du behöver inte rättfärdiga något, och om du gör det ska det bara hända en gång.

Du behöver inte förklara din civilstatus

Varför har du inte en partner? Har du inga barn än? Din pojkvän är lite tyst, eller hur? Varför lever du inte närmre din familj?

Du har säkert hört åtminstone några av dessa frågor. Folk frågar ofta av oskyldig nyfikenhet. Men det kan vara ämnen som är obekväma att försöka rättfärdiga och det angår egentligen ingen annan än dig.

Du behöver inte förklara dina övertygelser eller värderingar

Värderingar och övertygelser står för sig själva. De behöver inte förklaras eller rättfärdigas. Om du är religiös eller känner en dragning till en viss spiritualitet måste du inte förklara dina övertygelser eller förklara vad som ledde till detta val för någon.

 • Du är dina val och andra måste respektera dig som du är, utan att be om förklaringar.
 • Att leva tillsammans betyder att man respekterar varandra och därför accepterar folk som de är. Förklaringar behövs bara, som vi tidigare påpekade, i fall av dispyter eller personliga problem.

Lev ditt liv fritt genom att upprätthålla dina värderingar. Agera med respekt och vara glad över allt du har åstadkommit på din väg.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Fetterman, A. K., & Robinson, M. D. (2013). Do you use your head or follow your heart? Self-location predicts personality, emotion, decision making, and performance. Journal of Personality and Social Psychology.
 • https://doi.org/10.1037/a0033374
 • Seltzer, L. F. P. (2008). The Path to Unconditional Self-Acceptance |. Psychology Today. Stefanucci, J. K., Gagnon, K. T., & Lessard, D. A. (2011). Follow Your Heart: Emotion Adaptively Influences Perception. Social and Personality Psychology Compass.
 • https://doi.org/10.1111/j.1751-9004.2011.00352.x

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.