Uppfostringsstilar: vilken typ av förälder är du?

Uppfostringsstilar representerar hur föräldrar reagerar och svarar på sina barn. I denna artikel ska psykologen Marcelo Ceberio tala om de olika stilar som finns.
Uppfostringsstilar: vilken typ av förälder är du?
Marcelo R. Ceberio

Skriven och verifierad av psykolog Marcelo R. Ceberio.

Senaste uppdateringen: 25 augusti, 2022

Vilken typ av förälder är du? Det kan man se baserat på vilka uppfostringsstilar du använder för dina barn.

Uppfostringsstilar är relationsmässiga strukturer som involverar föräldrars medvetna, frivilliga och ofrivilliga beteenden, attityder, gester och verbala samt paraverbala budskap med deras barn.

Det inkluderar även de tekniska och taktiska kommunikationsstrategier de använder.

Inga institutioner lär folk att vara föräldrar. Istället lär man sig denna roll genom hur man själv uppfostrats. Det karaktäriseras av de handlingar och tillrättavisningar som föräldrarna anser vara korrekta.

Därför blir den ursprungliga familjen måttstocken när det kommer till att uppfostra ens egna barn.

Men föräldrar är även spegelbilder av sina barnMed andra ord involverar uppfostringsstilar även en ofrivillig överföring av information – föräldrar är trots allt mer transparenta än de tror.

De förmedlar värderingar, övertygelser, typer av känslomässigt uttryck, kommunikationsstilar och befallningar, bland annat. Få reda på mer nedan.

Vilka uppfostringsstilar använder du?

Uppfostringsstilar: vilken typ av förälder är du?

Psykologen Diana Baumrind utvecklade en av de mest välkända teorierna på uppfostringsstilar. Hon klassificerade föräldrar i fyra kategorier:

 • Auktoritär: dessa föräldrar säger åt sina barn exakt vad de måste göra.
 • Tillåtande: dessa typer av föräldrar låter sina barn göra precis vad de vill.
 • Auktoritativ: dessa föräldrar tillhandahåller standarder och vägledning utan att vara överbeskyddande.
 • Försummande: dessa typer av föräldrar tar inte hänsyn till sina barn, utan fokuserar på andra områden.

Auktoritativa föräldrar

Dessa föräldrar är balanserade och upprätthåller öppen kommunikation med sina barn. Detta är det bästa sättet att få barn att förstå.

De är krävande, responsiva och fokuserade på sina barn, och de vill att barnen ska bli självgående och mogna vuxna. De förstår barnens känslor och lär dem att hantera dem.

Generellt är de inte alltför kontrollerande, vilket låter barnet utforska friare och ta sina egna beslut baserat på egna idéer.

Genom att stödja barnens personliga initiativ kan dessa föräldrar låta dem lösa problemen de stöter på. Detta leder till självgång.

När de tillrättavisar sina barn så förklarar de anledningen till det, och eventuella straff är sällan allvarliga eller arbiträra. Detta eftersom de vanligtvis förlåter och sedan försöker lära snarare än bestraffa.

Detta leder till barn med högre självkänsla och autonomi.

Denna uppfostringsstil lägger fram tydliga regler och sätter gränser, men låter barnen utveckla sin självständighet. Dessa föräldrar väntar sig moget uppförande från sina barn, men alltid i enlighet med deras ålder.

De värderar sina barn och är uppmärksamma på deras behov, oro och intressen. Av dessa anledningar anser experter att denna typ av förälder är den bästa.

Auktoritär

Dessa föräldrar är inte mottagliga och har höga förväntningar på sina barn. De tvingar dessutom på den en totalitär regim som karaktäriseras av höga förväntningar om efterlevnad av familjeregler.

Därför finns det väldigt lite öppen dialog mellan föräldrar och barn, och barnen tillåts inte ifrågasätta kommandon.

Denna uppfostringsstil är restriktiv och föräldrarna bestraffar sina barn när de inte når upp till förväntningarna. De förväntar sig att barnen ska respektera ansträngningen de gör i att uppfostra dem.

De förespråkar inte dialog och avfärdar den ofta som ett verktyg för att tillrättavisa. Till exempel: “Prata inte med dig förrän du gjort vad jag sade till dig. Ofta är den enda förklaringen de ger “För att jag säger det”.

De är även mindre känsliga för sina barns behov och är mer benägna att slå eller skrika på dem, snarare än att diskutera problemet.

Barn som utsätts för dessa föräldrar lär ha sämre sociala färdigheter eftersom föräldrarna alltid säger åt dem vad de ska göra istället för att låta dem ta egna beslut.

Dessa föräldrar utövar disciplin utan att ge barnet någon självgång. De ser på lydnad som en dygd och föredrar bestraffning för att upprätthålla den.

Tillåtande

Dessa typer av föräldrar är väldigt känsliga för sina barns behov och önskningar. De tenderar heller inte att ha några förväntningar på deras beteende. I denna uppfostringsstil är föräldrarna väldigt involverade.

De kräver dock inte mycket från sina barn och har inte särskilt stor kontroll över deras liv. Bristen på gränser låter inte barnen utveckla självkontroll.

Barn till tillåtande föräldrar tenderar att vara omogna, oförmögna att kontrollera sina impulser och inte vara socialt ansvarsfulla. Med andra ord tenderar de att vara impulsiva, och under ungdomen kan de bli utstötta.

Dessa barn lär sig aldrig att kontrollera sig eget beteende och förväntar sig alltid att komma undan med vad de gör.

Denna uppfostringsstil resulterar i bortskämda och oförskämda barn som kräver saker från andra för att få vad de vill ha.

Mamma håller dotters hand

Försummande

Dessa föräldrar är varken krävande eller flexibla. De är kalla och involverar sig vanligtvis inte i sina barns liv. Därför ställer de inte krav och sätter inte gränser. Barnen behöver inte ta ansvar för något.

Barn med försummande föräldrar tror att andra aspekter av föräldrarnas liv är viktigare än dem.

Försummande föräldrar ignorerar ofta sina barns känslor och åsikter. De stödjer dem heller inte, utan begränsar sig till att uppfylla deras mest grundläggande behov (tak över huvudet, mat, utbildning.).

De är ofta känslomässigt och ibland till och med fysiskt frånvarande; det finns alltså ingen kommunikation, även om de råkar befinna sig i samma hem.

De är inte känsliga för sina barns behov och förväntar sig inte att de ska bete sig på ett eller annat sätt. Barn som uppfostrades i en försummande miljö kan få känslomässiga och beteendemässiga problem som vuxna.

Bristen på affektion och råd har väldigt negativa effekter på deras utveckling. Därför känner de sig osäkra, undervärderade och beroende. De har svårt att socialisera och låg frustrationstolerans.

Specifika uppfostringsstilar

I mitt arbete med tonåringar har jag sett många egenheter hos föräldrar i intervjuer med dem. Baserat på Baumrinds uppfostringsstilar kan jag betona flera olika typer.

Tänk dock på att de flesta föräldrar kombinerar flera stila.

Skyldiga

Föräldrar som känner sig skyldiga när de sätter gränser. De vill bli erkända och älskade av sina barn, och tror att ett “nej” kommer leda till bortstötning.

Krävande

De uppmuntrar sina barn genom att upptäcka alla deras möjligheter. De värderar och motiverar dem.

Överdrivet krävande

De talar alltid om vad barnen inte lyckades med. Därför uppskattar de inte vad de uppnått, utan fokuserar enbart på vad de misslyckats med. Det består av att implicit undervärdera dem.

Auktoritär

De är diktatorer som inte förklarar anledningarna bakom deras gränser och befallningar. Vad deras barn vill spelar ingen roll. Istället fokuserar de enbart på vad de själva tror är bäst för dem.

Resonliga gränssättare

Mammor och pappor som sätter effektiva, tydliga, flexibla och förklarade gränser.

Överdrivet givmilda

Föräldrar som tror att gåvor och att uppfylla alla barnens behov och önskningar försäkrar att de utvecklas rätt.

Gränslöst tillåtande

Föräldrar som är överdrivet tillåtande av vad barnen vill och inte bromsar in deras idéer. Med andra ord sätter de inte gränser. De tenderar att inte vägleda dem och börjar istället lyda under barnens auktoritet.

Behövande

Dessa föräldrar behöver sina barns affektion och erkännande, vilket de får genom att vara dem till lags. De är övertygade om att den bästa platsen för barnen är hemma.

Överbeskyddande

De överbeskyddar sina barn och uppmuntrar inte deras självständighet. De är i grund och botten rädda för att något ska hända dem. De gör allt för dem.

Projektorer

Föräldrar som försöker dumpa alla sina frustrerade önskningar på sina barn. De projicerar saker de inte kunde göra på sina barn och lyssnar inte på deras egna önskningar.

Givare

Föräldrar som vägleder sina barn. De ger dem råd, men även friheten att ta egna beslut. De kan till exempel ge dem materiella saker för att hjälpa dem mot självständighet. De vet att de måste släppa taget.

Omnipotenta

De tror att de kan göra allt. De erbjuder barnen allt de behöver och mer. De är övertygade om att detta är det bästa sättet att uppfostra barn.

Kommunikatörer

De prioriterar kommunikation och att förklara vad en familj innefattar. De pressar inte sina barn utan respekterar deras utrymme, ställer frågor och undviker att anta saker.

Gränslösa

De uppmuntrar frihet och självständighet utan att mäta barnens faktiska känslovärld eller mognad med hänseende till att bli självständiga.

Värdeingjutande

De är känslomässigt närande. Med andra ord uttrycker de affektion och uppskattning med ord och tacksamhet.

Pappa med son

Farliga kombinationer av uppfostringsstilar

 • Gränslös och omnipotent: de förespråkar inte bara gränslös frihet, utan ger även barnen allt de vill ha – bortsett från chansen att växa. De kan ge dem en lägenhet så att de kan leva ensamma, men täcker alla utgifter. De fångar ofta sina barn genom att uppmuntra självständighet samtidigt som de uppfyller alla deras behov.
 • Det dåliga och det bra: det kan vara en auktoritär förälder och en skyldig. En sätter extrema och orörliga gränser samt befaller och bestraffar barnen. Den andra skyddar och rättfärdigar barnens beteenden.
 • Tillåtande skyldig: de tillåter gränslösa handlingar och känner sig inte skyldiga om de inte sätter gränser. I slutänden så blir de sina barns barn och etablerar en omvänd hierarki där barnen dominerar och föräldrarna är kuvade.
 • Överdrivet krävande projektorer: de inte bara försummar sina barn och deras önskningar samt aspirationer, utan är även överdrivet krävande utan att ens veta vad barnen vill eller kan göra. De fokuserar bara på vad barnen saknar enligt deras egna parametrar. Kännetecknen för en auktoritär föräldrar förvärrar bilden ytterligare.

En funktionell och bra förälder är en som främjar tillväxt, självgång, kommunikation, uttryck av tillgivenhet och tydliga gränser.

Därför har de följande kännetecken: Värdeingjutande + Omdömesfulla givare + Produktivt krävande + Resonliga gränssättare + Kommunikatörer.

Det perfekta föräldraskapet existerar inte; istället är uppfostran av barn synonymt med att lära sig varje dag.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Power, T. G. (2013). Parenting dimensions and styles: a brief history and recommendations for future research. Childhood Obesity, 9(s1), S-14.
 • Cherry, K. (2012). Parenting styles. The Four Styles of Parenting.
 • Gafor, A. (2014). Construction and Validation of Scale of Parenting Style. Online Submission, 2(4), 315-323.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.