De skadliga effekterna av fysiska straff för barn

Fysiska straff påverkar barn på väldigt negativa sätt och kan ha en förödande effekt på deras psykologiska och emotionella utveckling.
De skadliga effekterna av fysiska straff för barn

Skriven av Thady Carabaño

Senaste uppdateringen: 25 augusti, 2022

Konsekvensen av fysiska straff för barn är väldigt negativa. Då barnet är under två år gammalt så kan konsekvenserna bli ännu värre. Fysisk bestraffning av barn är alltid ett övergrepp.

Det finns dock många pappor och mammor som anser att det är normalt att aga eller utöva andra fysiska straff på barn. De menar att det är bäst att de lär sig tidigt vad de bör och inte bör göra.

Är fysiska straff för barn övergrepp?

Utan tvekan. Fysiska straff för barn är övergrepp, även om det är ett enda slag och även om föräldrarna ser till att barnet inte skadas.

Förenta nationernas barnkonvention har lagt fram att barn och tonåringar har rätt att skyddas mot fysiska straff.

Det spelar ingen roll var ditt barn är: i hemmet, på dagis eller i skolan. Barn bör aldrig utsättas för någon form av övergrepp. Detta gäller även för inrättningar där tonåringar som begått brott får spendera tid.

De flesta länder har skrivit under FN-konventionen, men det är bara 45 länder som skapat lagar som förbjuder fysiska straff för barn och tonåringar.

Varför tror vissa föräldrar på våldsamma straff?

Barn som gråter.

Det är ofta föräldrar som blev uppfostrade med fysiska straff själva som är för fysiska straff för sina egna barn. De säger att denna typ av våld inte traumatiserar dem eller hindrar dem från att uppnå sina mål som vuxna.

Vissa säger även att de uppskattar att deras föräldrar uppfostrade dem på detta sätt.

Du bör dock fråga dem varför de aldrig vågade ifrågasätta sina egna föräldrars metoder. Det kan få dem att komma ihåg en rädsla och en smärta som ännu inte har läkts.

Precis som med många andra beteenden och traditioner så anses denna typ av straff idag inte vara något bra.

Det är vanligt med våld i hemmet hos dysfunktionella familjer. Många föräldrar kan må dåligt av att använda fysiska straff för sina barn, men de tror felaktigt att det är rätt sätt att lära upp dem på.

Vad händer med ett barn som utsätts för fysiska bestraffningar?

Ett gråtande barn kan vara utmattande. Dagarna efter födseln är ändlösa: sömnlösa nätter, ta hand om barnet under dagen och uppfylla alla dess behov – allt detta kan få föräldern att tappa tålamodet.

Men du bör reflektera: tror du verkligen att barnet kommer sluta gråta om det får smisk eller utsätts för annat våld?

Om du använder fysisk aggression så kan det resultera i en negativ inlärning hos barnet som är mycket värre än det som hände dig då du fick smisk som äldre barn.

Fysisk bestraffning lär barnen att:

  • De inte bör gråta då de är hungriga, törstiga eller trötta. De kommer då inte få vad de behöver eftersom de befarar att de kommer skadas om de ber om det.
  • De undertrycker sina känslor, inklusive glada svar. Barnen vill inte riskera att bli slagna igen.
  • De blir vana vid smärta och stress. Detta försvagar deras naturliga motivation att upptäcka den omkringliggande världen.
  • De litar inte på sig själva eftersom deras naturliga impulser får dem att bli slagna.

Vilka skador kan uppstå vid fysiska straff för barn?

Bebis med sin mamma.

Fysisk bestraffning kan ha allvarliga konsekvenser. Ett barn som utvecklas är fortfarande väldigt känsligt. Det kan uppstå allvarliga fysiologiska och neurologiska skador, utöver de trauman som vi tog upp ovan.

Smisk kanske inte verkar så farligt för en vuxen, men det är inte detsamma för ett barn. Det kan exempelvis uppstå traumatiska skador på nerverna. Inflammationen kan påverka barnets rörlighet, antingen temporärt eller permanent.

Blodkärl kan också gå sönder, och detta är en ännu allvarligare konsekvens.

Om du smäller till ett barns händer så kan det få ben, muskler och senor att skadas eller hamna ur led. Att skaka ett barn är också väldigt allvarligt eftersom nackmusklerna ännu inte kan ge stöd åt huvudet.

Detta kan orsaka hjärnskador, blindhet och till och med döden.

Men om man väntar tills de är äldre?

Fysiska straff kommer inte korrigera barnets beteende. De som blir utsatta för fysiska straff kanske följer reglerna temporärt p.g.a. att de är rädda, men inte mer.

De kan bli medvetna om villkoren, men då den aggressiva föräldern inte är där så kommer de fortsätta med beteendet.

Konsekvenserna kan bli ännu värre än så: om du använder våld för att tillrättavisa ett barns beteende så kommer barnet lära sig att våld är den bästa strategin för att:

Barnet kommer lära sig att våld är något berättigat. Om det har en maktposition så kan det använda detta mot någon som är svag och hjälplös.

Då du ser nyheter om våld inom familjer så bör du fråga dig om det är något du vill ska drabba dina barn. Osäkra, rädda, våldsamma föräldrar har ofta blivit fysiskt straffade då de var unga.

Om du hellre vill att de ska växa upp och bli glada vuxna så är det viktigt att du undviker att uppfostra barnet med våld.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Aguirre, E., Montoya, L., & Reyes, J. (2006). Crianza y castigo físico. Diálogos4, 31-48.
  • Delgado, J. B., & Miranda, S. (2007). Actitud crítica hacia el castigo físico en niños víctimas de maltrato infantil. Universitas Psychologica6(2), 309-318.
  • Sauceda-García, J. M., Olivo-Gutiérrez, N. A., Gutiérrez, J., & Maldonado-Durán, J. M. (2006). El castigo físico en la crianza de los hijos. Un estudio comparativo. Boletín Médico del Hospital Infantil de México63(6), 382-388.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.