Fem alternativ till att bestraffa barn

Fem alternativ till att bestraffa barn

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Att kommunicera med barn bidrar till att säkerställa att de är vänliga och göra sina plikter. Innan vi väljer att bestraffa barn bör vi fundera över hur vi kan diskutera problemet med dem och försöka att hitta en lösning. Läs artikeln och uppfostra dina barn på rätt sätt.

Visste du att bestraffa barn inte är det enda sättet att få dem att lära sig en läxa? Det finns alternativ till straff som bättre främjar barnens utveckling.

Olika psykologer är överens om att skäll eller aga bara fungerar på kort sikt. Eftersom detta inte förändrar barnens obeslutsamma beteende påverkar det deras emotionella hälsa. I den här artikeln upptäcker du 5 alternativ till att bestraffa barn som hjälper dig att uppfostra dina barn bättre.

Minns du hur du kände varje gång din mamma eller pappa skällde på dig för att du inte plockat undan dina leksaker? Eller de gånger du grät när du blev fysiskt bestraffad? Det är precis vad dina barn känner när du straffar dem genom att använda verbal eller fysisk aggression.

Även om din avsikt är att ändra dina barns beteenden, gör den här typen av straff bara att barnen blir förödmjukade. Med den strategin kommer de inte att lära sig det goda beteendet du vill lära dem. De kommer bara att göra saker för att försöka undvika straff och de kommer att se våld som ett sätt att lösa problem.

Vilka är de bästa alternativen till att bestraffa barn?

Samtal är ett av de bästa alternativen till straff för att korrigera olämpligt beteende hos barn. Men ibland räcker det inte. Du bör också ta hänsyn till pedagogiska alternativ tillsammans med positiv förstärkning så att barnen kan förstå varför deras beteende är fel så att de kan ändra det.

Ett barn som blir straffat

Vissa människor föreslår andra typer av åtgärder, till exempel att ta bort barnens privilegier. Men dessa straff förmedlar samma budskap som fysiska reprimander.

Verkligt effektiva alternativ till bestraffningar är de som låter barnen lära sig av sina misstag och växa på ett hälsosamt sätt.

Positiv disciplin är mer fördelaktig för föräldraskapet, så länge det är baserat på kärlek och ömsesidig respekt. Det betyder inte att du ska ge vika för alla dina barns lustar, men det handlar också om att inte vara alltför auktoritär. Det handlar om att sätta ner foten samtidigt som du tar in dina barns känslor och behov, såväl som dina behov som förälder.

1. Prata med dina barn och ta itu med problemet

Många föräldrar har svårt att prata med sina barn utan att konversationen hamnar i en diskussion och argumentation. Det händer vanligtvis när barnen behöver hjälp men vägrar att prata med sina föräldrar.

Ett alternativ till bestraffning är att lyssna på dina barn och låta dem uttrycka sig. Stå inte i vägen genom att berätta för dem att du vet hur de känner. Många konversationer slutar i en diskussion eftersom föräldrar drar slutsatser för snabbt, vilket gör att barnen känner att de inte har gjort sin uppfattning tydlig.

Även om du som förälder kanske tror att du vet vad dina barn känner, uttryck nyfikenhet om vad de delar med dig. På så sätt känner de sig trygga och redo att prata med dig om vad som händer. När de öppnar sig för dig så kommer ni att kunna hitta en lösning på problemet tillsammans.

2. Förklara följderna av deras handlingar

Ord gör skillnad. Att berätta för barn att “Om du gör det här kommer jag att straffa dig” kommer bara att få dem att frukta dig, inte respektera dig. Och du lär dem inte vilka beteenden de behöver ändra.

Prata med dina barn. Låt dem förstå att deras handlingar har konsekvenser. Låt dem förstå att dessa konsekvenser kan påverka människorna omkring dem.

Ignorerar sin mamma

Du måste vara tydlig och uppriktig. Men du bör samtidigt vara försiktig med dina barn. Glöm inte att berömma dem när de beter sig rätt så att de vet vad som är rätt.

3. Låt dem göra extra sysslor hemma

Ett alternativ till att bestraffa barn är att när de missköter sig så får de göra någon extra syssla i hemmet. Detta är ett sätt att disciplinera dem utan att tillgripa fysiska straff eller höja sin röst.

4. Be dem att be om ursäkt

Du har säkert tvingat dina barn att säga “Förlåt” när de missköter sig, men har du tänkt på den verkliga kraften i dessa ord? Omedelbara ursäkter är ibland inte det bästa sättet att agera. Dina barn behöver först få tid att reflektera över sina beteenden och problemet.

Ge dem tid att tänka över sina handlingar och hur de kan påverka andras känslor. När dina barn är lugna, prata med dem om vad som hände och be dem att tänka på att andra människor kan ta skada.

När dina barn reflekterar över situationen kommer du märka att de själva vill ta initiativ till att be om ursäkt. Det bästa av allt är att det blir mycket mer ärligt än en omedelbar ursäkt.

5. Ge dem alternativ och låt dem få välja hur de ska göra rätt för sig

Välj flera alternativ till straff beroende på vad de har gjort. Låt dem reflektera och bestämma vilket alternativ de tycker mest om. Alternativen kan sträcka sig från att begränsa deras skärmtid till att göra fler hushållssysslor.

Laptop och surfplattor

När du bestraffar dina barn kommer de att känna sig frustrerade på dig och eventuellt känna vrede och ilska mot dig. Men om du förklarar konsekvenserna av deras handlingar så kommer de att kunna förstå vad som är det bästa sättet att lära sig läxan.

Att bestraffa barn får bara negativa konsekvenser

Att bestraffa barn har negativa konsekvenser som alla föräldrar bör undvika. Till exempel lär bestraffningar att barnen ska använda detta mot andra.

Tror du att inte låta dem äta efterrätt på eller att reducera deras skärmtid kommer att gynna dem på något sätt?

Risken är att de kommer att straffa andra när de känner sig frustrerade.

Det får också dina barn att känna sig dåliga. Bestraffning gör att barnen inte får tid att reflektera över vad som blev fel och istället lär det dem bara att frukta bestraffning.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Palacios, X., Pulido, S., and Montaña, J. (2009). Estrategias desarrolladas por los niños para afrontar el castigo: un diálogo entre la psicología y la teoría de redes sociales. Universitas Psychologica 8, 471–486.
  • Barcelata Eguiarte, B.E., and Alvarez Antillón, I. (2005). Patrones de interacción familiar de madres y padres generadores de violencia y maltrato infantil. Acta Colombiana de Psicología 35–45.
  • Martínez Sánchez, I. (2008). Repercusiones de la utilización del castigo físico sobre los hijos: influencia del contexto familiar. Psicología Educativa 14 (2), 91–102.
  • Kids Health. Disciplining Your Child. (2018). Recuperado el 9 de diciembre de 2020. https://kidshealth.org/en/parents/discipline.html
  • Healthy Children. What’s the Best Way to Discipline My Child? (2018). Recuperado el 9 de diciembre de 2020. https://www.healthychildren.org/English/family-life/family-dynamics/communication-discipline/Pages/Disciplining-Your-Child.aspx

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.