Thumb Author Marcelo R. Ceberio

Marcelo R. Ceberio

Psykolog, doktor och magister i familjeterapi och i psykoimmunoendokrinologi.


Psykolog med lång akademisk och yrkeserfarenhet. Han är författare till över 40 böcker och ett flertal forskningsartiklar. Han har bland annat varit universitetsprofessor, föreläsare, doktorandprojektkoordinator, klinisk psykolog, akademisk chef, boendekoordinator och forskare. Hans specialområde är familjeterapi och psykoimmunoendokrinologi.

Om författaren

Examen i psykologi från Kennedy University (1979) samt en magisterexamen i familjeterapi från det autonoma universitetet i Barcelona och en magisterexamen i psykoimmunoendokrinologi från Favaloro University. Han har också tre doktorsexamen i psykologi från Kennedy University, University of Barcelona och University of Buenos Aires.

Han har utbildning i psykoanalys, gestalt- och psykodramaterapi, och studier i systemisk terapi vid MRI (Mental Research Institute) i Palo Alto (Kalifornien). Idag är han chef för doktorandutnbildningen i psykologi vid University of Flores, akademisk och forskningsledare vid Argentine Systemic School och chef för LINCS (Research Laboratory in Neurosciences and Social Sciences).

Han undervisar på seminarier som gästprofessor i länder som Chile, Bolivia, Paraguay, Brasilien, Mexiko, Spanien, Schweiz, Italien och USA. Han har undervisat vid psykoterapiinstitutioner i Argentina, Europa och USA. Han har varit biträdande redaktör för tidskriften Systemic Perspectives och medlem i vetenskapliga kommittéer i olika vetenskapliga tidskrifter. Tillsammans med Paul Watzlawick publicerade han samlingen "Interactions, epistemology and systemic clinic ceberio" på det spanska förlaget Herder.

Han har varit boendekoordinator i den psykiatriska avinstitutionaliseringsupplevelsen i Trieste, Italien, och har publicerat över hundra artiklar i specialiserade tidskrifter och bokkapitel. Som författare har han publicerat över 40 böcker, bland vilka La construcción del Universo sticker ut, författad tillsammans med Paul Watzlawick och Juan Linares.