Januari: En tid att bygga drömmar

Januari är månaden för drömmar, mål och projekt. Men hur kan vi implementera dem? Ta reda på det i den här artikeln.
Januari: En tid att bygga drömmar
Marcelo R. Ceberio

Skriven och verifierad av psykolog Marcelo R. Ceberio.

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Januari är en vanlig tid att börja bygga och försöka förverkliga sina drömmar. Det nya året är här. Som början på ett nytt skede aktiveras vårt sinne, och bygger en serie önskningar som vi vill omsätta till projekt.

I december är vi ofta utmattade och när det nya året börjar verkar det som att vi magiskt återfår energin och startar en resa mot de mål vi vill uppnå.

Vi är utan tvekan varelser som har lust och begär. Vår fantasi har förmågan att skapa en mängd olika idéer och bilder som är väldigt attraktiva och lockande. Vi känner lusten att försöka omsätta dem till verklighet.

Låt oss ta en närmare titt på denna idé.

Januari: En tid att bygga drömmar

Som vi nämnde tidigare, tillsammans med dessa motiverande idéer, är det också den adrenalinrush vi får av att tänka på att utföra vad som bara var en kognitiv process fram till nu. Det är dock viktigt att notera att en önskan inte är ett behov.

Det finns ett behov av det som är oumbärligt för att vi ska kunna leva. Detta till skillnad från våra önskningar och begär som mer fokuserar på något vi vill. Därför syftar begär på allt vi vill uppnå, men som inte nödvändigtvis är livsnödvändigt. Vi dör inte om vi inte uppnår dessa drömmar eftersom de inte är grundläggande behov.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln:  Vi föds alla med vingar, men ibland tar livet dem ifrån oss

En kvinna tänker med kaffe.
Januari är månaden för drömmar, mål och projekt.

Den berömda pyramiden finns faktiskt inte i Egypten…

Den berömda pyramiden av den amerikanske psykologen Abraham Maslow strukturerar en hierarki av mänskliga behov. Den är en del av hans teori om motivation.

I botten har vi de grundläggande behoven som är primära och väsentliga för överlevnad. Dessa är vatten att dricka, syre, mat, sömn (vila), att undvika smärta, upprätthålla hemodynamiken i vår omgivning (t.ex. kroppstemperatur) och utdriva avföring.

Efter att dessa behov har tillgodosetts belyser Maslow det som behövs för ett tryggare liv, som medicinsk behandling, vaccinationer, arbete eller boende.

Härnäst finns det ett behov av en social karaktär som vänskap, partners och familj – en känsla av samhörighet.

På nästa nivå upp finns ett behov av erkännande, acceptans från andra och vår egen självkänsla och självförtroende, inklusive känslor av framgång, självuppfattning och respekt. Detta är en viktig punkt eftersom det är smidet av personlig värdering eller devalvering.

Till sist, i toppen av pyramiden finns det högsta behovet, vilket är självförverkligande. Vid denna punkt måste varje person hitta vad som hjälper hen att uppnå självförverkligande, dvs vart hen vill gå och de mål hen vill uppnå.

Att möta de behov som finns i botten av pyramiden öppnar och driver oss till möjligheten att tänka på andra aspekter av livet. Dessa aspekter är ofta självkänsla, sociala relationer eller konstruktion av ett projekt eller mål på kort, medellång och lång sikt.

Önskningar, projekt, mål och drömmar i januari

Den stora skillnaden mellan de olika behoven är att det att uppnå en önskan inte är något radikalt som förutsätter liv eller död. Det varierar dock beroende på personen, dennes värderingar och den mening denna lägger i vissa saker.

Det innebär att vi går bort från allmänna frågor. Det låter oss gå in på varje enskild människas personliga territorium. Till exempel, för någon som gillar bilar kan en av deras ambitioner vara att ha den senaste modellen av ett visst märke. På samma sätt som det för någon vars motivation kommer från studier, kan ha som ambition att doktorera.

Det finns dock en viktig aspekt när det kommer till att tillägna sig konsekventa projekt och mål. Detta är att artikulera dem konsekvent med sitt eget liv och förutsättningar som utgångspunkt.

Vissa människor har inte de grundläggande behoven tillfredsställda och fantiserar ändå om stora och ambitiösa projekt. Det här är något så elementärt att många glömmer det, och i detta förvirrande spel är det också viktigt att vara realistisk.

En kvinna som planerar.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Ambivalent anknytning: Vad är det och vilka är konsekvenserna?

Tio steg för att förverkliga dina drömmar i januari

Nu är det möjligt att förverkliga dina målsättningar efter att ha byggt dessa drömmar. Detta gäller särskilt i januari, eftersom detta är en tid som gör att vi kan projicera våra mål för det kommande året. Därför föreslår vi att du provar följande tips för att börja omsätta dina drömmar till verklighet:

 • Skriv ner dina drömmar och önskningar utan att hålla tillbaka.
 • Förvandla dessa drömmar till projekt.
 • Ta reda på dina motiv för att uppnå dessa drömmar. Sök klarhet i dina mål.
 • Undersök vad som behövs för varje projekt.
 • Fundera på vilka du realistiskt kan implementera.
 • Välj ordningen för att omsätta dem till handling.
 • Utför steg-för-steg-planering för varje projekt. Bryt ner uppgifterna till minsta möjliga steg och mål.
 • Sök råd från experter, man låt inte andras åsikter hålla dig tillbaka (det finns alltid några “experter” i våra liv som faktiskt inte vet vad de gör).
 • Håll din ångest i schack.
 • Analysera delresultaten för att gå vidare till nästa steg: förhållandet mellan din investering i tid, energi eller pengar och fördelarna.
 • Fråga dig själv om du är nöjd med det du gör. Fortsätt i så fall!

Att vara lycklig är det viktigaste

Om ett av dina största bekymmer i januari är dina framtida drömmar och mål, är det viktigaste att du använder dessa tankar och idéer på ett ordnat sätt. Dessutom, glöm inte att grunden för dina mål bör vara din lycka.

En god anledning bör stödja alla drömmar och önskningar. Glöm aldrig att dina grundläggande behov inte får ignoreras. När du har förstått detta helt klart kommer du att kunna föra alla dina projekt vidare till nästa stadium.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.