När förälskelsen blir till besatthet

I början av en kärleksrelation blir den älskade centrum för alla våra tankar och handlingar. Men när intensiteten håller i sig över tid till den grad att den orsakar obehag, kan vi stå inför ett fall av att förälskelsen blivit till en besatthet.
När förälskelsen blir till besatthet
Elena Sanz

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz.

Senaste uppdateringen: 25 augusti, 2022

Kärlek är en av de mest intensiva och starka känslor som vi kan uppleva. Att bli förälskad och under början av en kärleksrelation har vi vanligtvis positiva känslor av eufori, njutning och önskan om intimitet. Men ibland får dessa naturliga och behagliga reaktioner en tvångsmässig ton och börjar generera negativa konsekvenser. Det är då förälskelsen blir till besatthet.

Detta fenomen är något som psykologen Dorothy Tenov har ägnat mycket tid åt. Hon beskriver ett psykologiskt tillstånd av besatthet (limerence på engelska) för en annan person, kännetecknat av starka önskemål om ömsesidighet i den kärleksfulla känslan. Det är ett tillstånd som delar likheter med tvångssyndrom och missbruk.

Hur kan vi särskilja förälskelsen från besatthet?

Ett stort antal människor som lider av denna typ av besatthet är inte medvetna om hur skadliga deras tankar, känslor och attityder är. De förväxlar dem ofta med typisk förälskelse.

Som även händer vid andra tillfällen blir naturliga och förväntade reaktioner problem när de blir för intensiva. På detta sätt kan en förälskelse också leda till att en person ständigt tänker på sitt kärleksobjekt och önskar mer än allt annat att dessa känslor ska vara besvarade. Besatthet har några utmärkande egenskaper.

En vanlig förälskelse har en tillfällig karaktär som så småningom ger vika för lite lugnare känslor, baserade på intimitet, delaktighet och engagemang. Paret lär känna varandra och delar ögonblick och intressen tills ett djupare band formas.

I fallet med besatthet kan dessa känslor pågå i månader eller år utan att minska i intensitet, vilket leder till att personen som upplever detta helt ignorerar den andras eventuella fel och idealiserar dem till det yttersta.

Dessutom, i ett normalt förhållande är den andres välfärd en prioritet. Båda parter behandlar varandra med respekt och hänsyn. Personen som lider av besatthet prioriterar sin önskan att få sina känslomässiga behov tillgodosedda. Därför kan de gå så långt att de förföljer, trakasserar och tänjer på den andra personens gränser. De gör detta för att bevisa och försäkra sig om den andras kärlek.

förälskelsen till besatthet: kvinna vid skuggan av en man
Ibland kan förälskelsen bli till besatthet som håller i sig länge och är ohälsosam. Det påverkar personens egna liv och även den andres liv negativt.

Tecken på att någon har gått över gränsen till besatthet

Som vi har nämnt är det inte alltid lätt att själv se om du har gått över gränsen från en vanlig förälskelse till besatthet. Därför är här några av de grundläggande kännetecknen:

  • Närvaro av påträngande och återkommande tankar om den andra personen: När en person tillbringar väldigt mycket tid med att fantisera om en idealisk relation och analysera varje gest och rörelse för att se om ömsesidighet existerar. Dessutom överdriver man ofta dessa signaler och man kan tillskriva dem en mening som de inte har.
  • Överdrivet fokus på den älskade personen: Detta leder till social isolering. Det kan även leda till att de försummar andra viktiga saker i livet. Detta kan påverka exempelvis studier eller deras arbete.
  • En intensiv rädsla för att bli avvisad: Detta kan även visa sig i form av fysiologiska symptom på ångest. Till exempel kan personen uppleva hjärtklappning, skakningar, hyperventilering eller problem med aptiten.
  • Ett mycket starkt behov av ömsesidighet: Bristen på ömsesidighet genererar intensiva tillstånd av ångest och depression. Dessutom, på grund av den betydelse som de ger till sitt kärleksobjekt, lider den besatta personen inte sällan av låg självkänsla. De lever i tron att deras liv är meningslöst om de inte har sin partners kärlek, uppmärksamhet och tid.

Konsekvenser av att förälskelsen blir till besatthet

Känslor av besatthet kan få allvarliga konsekvenser på flera plan. För det första leder besattheten av personen till att de försummar andra viktiga områden i livet. Detta kan resultera i dåliga prestationer i studier eller i arbetslivet.

Det påverkar också andra personliga relationer, eftersom det finns en tendens att isolera sig och reagera negativt på kritik.

Dessutom kan det orsaka ett betydande känslomässigt lidande. Svartsjuka, stress, ångest och depressiva symptom är vanliga. Detta är ett ofrivilligt tillstånd där tankar och känslor är ligger utanför personens kontroll.

Å andra sidan kan den andra personen känna sig trakasserad, pressad och respektlöst behandlad på grund av de ständiga försöken att säkerställa ömsesidighet. Kort sagt, det är en skadlig och obehaglig situation för båda inblandade.

Finns det någon behandling?

Känslor av besatthet är svåra att ta itu med eftersom personen i många fall inte är medveten om problemet. Men psykologisk intervention kan vara mycket effektiv. Det kan hjälpa till att identifiera orsaken till tillståndet och de faktorer som upprätthåller den.

Men terapi kan också att ha en inverkan på så vis att det ändrar tankemönster om föremålet för deras besatthet, om dem själva samt om meningen med ett förhållande. På grund av likheterna med tvångssyndrom kan metoden kallad exponering med responsprevention också ge goda resultat.

trött kvinna framför dator
Besatthet kan ta sig uttryck i form av trakasserier som riktas mot den andre, inklusive via internet och sociala nätverk.

Kärlek ska inte leda till besatthet

Kärlek är en positiv och härlig känsla som gynnar en känslomässig förbindelse med andra varelser. Känslor av besatthet är en störning som orsakar lidande och försämrar livskvaliteten för alla inblandade.

Därför är det viktigt att titta på de föreställningar vi har om kärlek och analysera de känslor och beteenden som kommer med dessa stora känslor. När lidande blir till något vardagligt och förälskelsen börjar påverka vårt dagliga liv måste vi söka hjälp för att övervinna vår besatthet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Tennov, D. (1998). Love and limerence: The experience of being in love. Scarborough House.
  • Wakin, A. H., & Vo, D. B. (2008). Love-variant: The Wakin-Vo IDR model of limerence.
  • Willmott, L., & Bentley, E. (2015). Exploring the Lived-Experience of Limerence: A Journey toward Authenticity. The Qualitative Report20(1), 20-38.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.