5 långsiktiga konsekvenser av att skrika åt barnen

Olika studier antyder att barn kan få känslomässiga, psykiska och fysiska skador om du skriker på dem. Läs mera om detta i dagens artikel.
5 långsiktiga konsekvenser av att skrika åt barnen

Senaste uppdateringen: 09 augusti, 2022

Att skrika åt barnen är aldrig det bästa alternativet för att uppfostra dem. Tro det eller ej, men att skrika är också en form av våld som kan ge långsiktiga konsekvenser och skador på barnens personlighet och hjärnor.

Härnäst ska vi berätta för dig varför det är bättre att uppfostra barnen på ett respektfullt sätt, och varför du bör undvika att skrika åt dem. 

Föräldrars skrikande

En förälder som skriker på barnen: Långsiktiga konsekvenser.

Har du någonsin tänkt tillbaka på de gånger som du har skrikit åt barnen? De här utbrotten visar att du har förlorat kontrollen. Därför skriker du bara när du känner att de inte lyssnar och för att påtvinga dem dina tankar. Men tror du verkligen att ditt budskap går fram bättre om du höjer rösten?

Enligt data som publicerades i boken Outsmarting Anger: 7 Strategies for Defusing Our Most Dangerous Emotion av psykiatrikern Joseph Strand, så aktiveras barnets limbiska system när du börjar höja rösten. Samma system är också ansvarigt för den instinktiva “fly eller kämpa”-impulsen.

Så konsekvensen av att du skriker på dina barn för att  få dem att lyssna och vara uppmärksamma, blir i själva verket raka motsatsen. Du gör så att de vill skrika tillbaka, eller, om det inte fungerar, så vill de fly och gömma sig. 

Dessutom känns det inte bra att skrika, varken för dig eller dina barn. Låt oss se på vilka konsekvenser det har på barnens hjärnor om du skriker åt dem.

1. Att skrika får konsekvenser för det lilla barnets hjärna

En förälder som skriker åt sitt barn: konsekvenser.

En studie från år 2011 drog slutsatsen att tidig och kontinuerlig exponering för stress som orsakas av att en förälder skriker kan förändra sättet som barnets hjärna processar den information den får via språket.

Att skrika på barnen kan förändra det sätt på vilket det lilla barnets hjärna utvecklas. De kan utveckla förmågan att börja processa negativ information och negativa händelser mera uttömmande och snabbare än positiva sådana. 

2. Att skrika på barnen kan ge konsekvenser i form av depression och låg självkänsla.

Kommer du ihåg hur du kände när din mamma, pappa eller lärare skrek åt dig? När du skriker åt barnen framkallar du rädsla, frustration och ångest. Men utöver dessa övergående känslor så kan du också negativt påverka barnets psyke. 

Att höja din röst så att barnet ska lyssna på dig sänder ett högt och tydligt budskap. “Barnet är inte tillräckligt bra för att göra saker på rätt sätt, precis som du förväntade dig”. Bristen på tålamod och tolerans kan göra att de känner att de inte lever upp till dina förväntningar. Det kan i slutändan skada barnets självkänsla

En del forskning antyder dessutom att verbal misshandel kan vara orsaken till psykiska problem som vuxen. Faktum är att man associerat skrikande med depression och ångest. Därtill är detta också kopplat till självskadebeteenden så som alkohol- eller droganvändning eller riskabelt sexuellt beteende.

3. Emotionellt våld kan förvärra beteendeproblem

Konsekvenser när en förälder skriker åt sitt barn.

Som vi förklarade i början av den här artikeln, så aktiveras barnens limbiska system när någon skriker åt dem. Impulsen blir att endera kämpa eller fly. I många fall gör du endast situationen värre om du skriker åt barnet. Det kommer faktiskt att göra dem mer rebelliska och envisa, vilket också kan utsätta dem för faror. 

Forskare har observerat att 13-åriga barn som upplevt stressfulla situationer då deras föräldrar skrikit åt dem också ökar sina negativa beteenden på medellång sikt. Därför bör du låta bli att skrika åt barnen, om du vill undvika konsekvenser och att situationen blir ännu mer komplicerad.

4. Att skrika åt barnen lär dem att handskas med saker på fel sätt

Föräldrarna är den spegel som barnen vänder sig mot. Om vi inte kan kontrollera våra känslor, hur kan vi förvänta oss att barnen gör det? Om vi förlorar kontrollen så lär vi dem att bete sig likadant. När vi skriker, så visar vi dem att det är så du kan få det du vill ha.

Varför försöker du inte prata istället för att skrika? Varför inte lära barnen att hantera sin frustration på ett positivt sätt? Låt oss vara en god förebild så att barnen senare i livet blir självsäkra, empatiska och respektfulla vuxna. 

5. Att skrika åt barnen kan få konsekvenser för deras fysiska hälsa

Att skrika åt barnen får konsekvenser.

Som du redan läst, har en del studier dragit slutsatsen att den stress som barnen upplever när föräldrarna skriker åt dem kan leda till kroniska sjukdomar. Dessa sjukdomar orsakas av det endokrina svaret på stress. Bland möjliga fysiska problem hittar vi:

  • Artros
  • Migrän eller svår huvudvärk
  • Problem med ryggen eller nacken
  • Andra kroniska smärtor

Så slutsatsen blir att om vi vill att våra barn ska bli lyckliga, emotionellt empatiska, tåliga och friska vuxna, så måste vi alltså först lära oss att hantera våra egna känslor. Att skrika åt barnen är inte lösningen på våra problem, och det kommer inte att göra så barnen lär sig snabbare

Sluta därför skrika redan idag och försök hitta några positiva tekniker för att uppfostra dina barn. När det känns som att du håller på att explodera ska du gå undan, andas och lugna ner dig själv. Prata sedan respektfullt med barnet på barnets nivå. Kom ihåg att du är den spegel som ditt barn vänder sig till, och sättet de kommer att se på sig själva i framtiden beror också mycket på dig.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Devine, L. (2013). Outsmarting Anger: 7 Strategies for Defusing Our Most Dangerous Emotion. John Wiley & Sons. https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=72BcCwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR7&dq=Outsmarting+Anger:+7+Strategies+for+Defusing+Our+Most+Dangerous+Emotion&ots=ikZW2tZU_z&sig=xELqv65P6H_f1Pb_zwoQf23VCC0#v=onepage&q=Outsmarting%20Anger%3A%207%20Strategies%20for%20Defusing%20Our%20Most%20Dangerous%20Emotion&f=false
  • Tomoda, A., Sheu, Y. S., Rabi, K., Suzuki, H., Navalta, C. P., Polcari, A., & Teicher, M. H. (2011). Exposure to parental verbal abuse is associated with increased gray matter volume in superior temporal gyrus. Neuroimage, 54, S280-S286. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2950228/
  • Norman, R. E., Byambaa, M., De, R., Butchart, A., Scott, J., & Vos, T. (2012). The long-term health consequences of child physical abuse, emotional abuse, and neglect: a systematic review and meta-analysis. PLoS Med, 9(11), e1001349. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3507962/
  • Prieto, G. B. (2008). Hacia una educación de calidad. Revista Iberoamericana de Educación, 45(6), 3. http://www.cop.es/colegiados/m-13106/images/Art%C3%ADculoEducaciónCalidad.pdf
  • Miller, G. E., Chen, E., & Parker, K. J. (2011). Psychological stress in childhood and susceptibility to the chronic diseases of aging: moving toward a model of behavioral and biological mechanisms. Psychological bulletin, 137(6), 959. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3202072/

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.