Varför japanska barn alltid lyder sina föräldrar

april 11, 2019
Japanska mödrar är väldigt hängivna sina barn. Denna föräldrastil har resulterat i vänliga och skötsamma barn som respekterar gällande regler. Läs mer om denna typ av föräldraskap i den här artikeln.

Japan är ett riktigt beundrat land. Bland annat är japanska barn mycket lydiga och är skötsamma, artiga och omtänksamma. De lär sig vilka regler som gäller och lyder dem och anpassar sitt beteende till vad som förväntas av dem. Denna metod för att uppfostra barn är ganska fantastisk.

Japanska föräldrar sätter tillit till att deras barn lär sig hur man uppför och beter sig genom att föregå med gott exempel. I detta avseende tar de stort ansvar för hur deras barn blir när de växer upp.

Du undrar kanske hur japanskt föräldraskap resulterar i barn som alltid lyder sina föräldrar. Fortsätt läsa för att lära dig de viktigaste elementen i japansk barnuppfostran. Du kommer att upptäcka att den är väldigt annorlunda jämfört med den västerländska typen av barnuppfostran som vi är vana vid.

Japanska barn lyder och är väldigt väluppfostrade

Enligt en jämförande studie av olika tekniker av barnuppfostran i olika samhällen som publicerats av Kansas Association for Infant Mental Health (Associationen för småbarnshälsa i Kansas) med titeln ”Discipline in Early Childhood” (Disciplin under tidig barndom), främjar japanska familjer anknytning, empati och harmoni.

Japanska barn är väluppfostrade

Forskningen visade att japanska barn lyder och lär sig hur de ska bete sig socialt som vuxna. Men i hemmet är barnen helt beroende av sina föräldrar (särskilt av sina mammor). De anser inte att beroende är negativt. Tvärtom är detta faktiskt någonting de accepterar och uppmuntrar.

Japanska föräldrar minskar det unga barnets individualistiska tendens att göra vad de vill genom extrem närhet. Därför får de flesta japanska barn aldrig några utbrott. (Det finns dock alltid undantag.)

Anknytning i Japan

Föräldrar, särskilt mödrar, har en mycket nära relation med sina barn. Föräldrar uppmuntrar denna närhet och förstärker beroendet. I Japan är det vanligt att föräldrar klär på och matar sina barn. Dessutom sover de tillsammans med sina barn fram tills barnen fyller sex år.

Relationen mellan mor och barn är intim. De utgör praktiskt taget en enhet och har ”samma sinne” istället för att vara två separata och oberoende personer. Under de första tre åren av ett barns liv tar mamman med dem överallt vart hon går.

I Japan är mödrar verkligen hängivna sina barn. Det är ovanligt att japanska barn går på dagis eller förskola före tre års ålder. Den formella skolgången börjar vid denna ålder.

Japansk barnuppfostran

Många japanska föräldrar menar att deras barn är skötsamma på grund av att deras barnuppfostran bygger på deras filosofiska övertygelse: konfucianism.

Denna typ av barnuppfostran härstammar från det konfucianska idealet att uppfostra barn med vänlighet. Detta är trots allt en dygd som skapar inre frid och glädje.

Relationen mellan mor och barn är intim

Baserat på denna princip är följande några av de grundläggande komponenterna i japansk barnuppfostran:

Kraften i suggestion

Först och främst använder japanska mödrar övertalning, förslag och ibland skam som metoder för disciplin. På så sätt undviker de direkta konfrontationer med sina små barn. Detta minimerar trotsiga eller aggressiva attityder hos barnet.

Därutöver använder japanska mammor suggestion för att berätta för sina barn vad de ska göra. I stället för att säga: ”Ta upp dina leksaker”, säger de: ”Vad borde du göra med dina leksaker nu?” Således måste barnet överväga svaret och därefter följa detta. I de fall barnet inte är villigt att göra detta och låtsas att de inte hörde frågan eller förslaget, kan mamman istället tillgripa metoden att milt driva med barnet. På så vis lär sig barnet att lyda för att slippa känna sig generad.

Kraften i gester

Japanska barn är så bundna till sina mödrar att de till och med är medvetna om deras känslor och gester. De vet rentav vilket tillstånd av harmoni som deras mödrar befinner sig i. Detta innebär att barnen gör allt i sin makt för att inte störa denna harmoni.

När modern föreslår något, har hon också ett visst ansiktsuttryck som visar barnet att hon skulle bli förvånad om de inte lydde.

Japanskt barn

Mammor bestraffar dock inte sina barn eller skäller ut dem direkt. Återigen använder mamman sitt ansiktsuttryck för att barnet ska förstå att hon är besviken. Eftersom det verkligen är viktigt för barnet att bevara harmonin med sin mamma, undviker de konfrontation och gör vad som förväntas av dem.

Förståelse och kärlek: Japanska barn lyder

Utöver detta, har japanska mödrar dessutom lärt sig att avläsa humöret hos sina barn. Denna färdighet använder de för att ändra sin övertalningsteknik när det behövs.

Om de märker att deras barn inte är på humör att lyda en förfrågan, försöker de sitt bästa att inte göra denna förfrågan just då, utan i stället vänta till ett senare tillfälle.

Om barnet vägrar att plocka upp sina leksaker, är mamman artigt nedlåtande. Hon kan säga att barnet inte är redo eller inte är tillräckligt utvecklat för att kunna göra det, eller säger att barnet kanske är för trött eller bara vill fortsätta leka.

Många japanska föräldrar gör allt som krävs för att få sina barn att känna sig älskade, värdefulla och respekterade. De är ett förkroppsligande av tålamod, vänlighet och medkänsla. Denna föräldrastil kan verkligen vara en utmaning för västerländska mödrar.

Känner du dig inspirerad av några av dessa aspekter och skulle vilja prova på?