Varför gråter vi ibland när vi är arga?

Vi uttrycker inte alltid ilska genom skrik, våld och aggression. Ibland blir det istället att vi gråter när vi är arga. Lär dig varför detta händer i dagens artikel.
Varför gråter vi ibland när vi är arga?
Elena Sanz

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz.

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Varför händer det att vi ibland gråter när vi är arga?

Vi stöter varje dag på situationer som kan ge upphov till känslor, som ilska. Men i de ögonblick då vi känner ett akut behov av att försvara oss själva, börjar tårarna ibland rinna okontrollerat. Det kan göra att vi känner oss utsatta och i en ogynnsam position. Har detta någonsin hänt dig?

Vi kan känna oss riktigt hjälplösa när vi inte lyckas argumentera eftersom vi inte kan kontrollera gråten och snyftandet. Och även om denna reaktion är naturlig, får den oss att känna oss svaga och oskyddade från den person vi uppfattar som vår fiende i det ögonblicket.

Så varför gråter vi när vi tvärt om vill skrika, kräva respekt och hävda oss? Sanningen är att känslomässig kontroll inte alltid är så lätt som vi skulle vilja att den skulle vara.

Varför gråter vi ibland när vi är arga?

vi gråter ibland när vi är arga

För det första är det viktigt att förstå att många av oss gråter när vi är arga. Om det händer dig betyder det inte att du är utom kontroll eller svag eller att du har problem.

Sanningen är att det är fullt möjligt att uppleva flera känslor samtidigt. Därför, även om du kan känna dig arg, kan du också känna smärta och sorg på samma gång. Det kan resultera i ett komplext känslomässigt uttryck som visar sig genom bland annat bildandet av ilsketårar.

Något som din partner har sagt eller gjort kan till exempel göra dig upprörd och göra dig arg. Det är dock troligt att du också kommer att känna dig ledsen om din partner säger hårda ord eftersom du har ett känslomässigt band med hen. Att känna sig förödmjukad, sårad eller avvisad kan orsaka stor känslomässig smärta.

Men det är också sant att socialisering spelar en grundläggande roll i hur vi uttrycker våra känslor. Därför är kvinnor mer benägna att gråta än män när de är arga.

Detta beror på att det manliga könet i allmänhet är socialt begränsat från att uttrycka denna typ av känslor. På ett socialt och kulturellt plan anses det ofta vara bättre för män att uttrycka ilska, höja rösten eller slå till föremål. Å andra sidan förväntas kvinnor vara undergivna, känsliga och sårbara.

Dessutom kan överdriven och frekvent gråt även vara ett tecken på ett djupare känslomässigt problem. Det kan till exempel vara en manifestation av ett latent ångestsyndrom, en möjlig depressiv episod eller tidigare känslomässig smärta. Kanske är det känslor som du har förvisat till ditt undermedvetna, och somblir utlösta av specifika situationer.

Kan gråt vara fördelaktigt?

Det är mycket viktigt att förstå att gråt är en naturlig, nödvändig fysiologisk funktion som har flera fördelar. Till exempel frigör vi oxytocin och endogena opioider när vi gråter. Dessa är ämnen som hjälper till att sänka vår puls och hjälper oss att lugna ner oss.

På grund av detta kan gråt hjälpa till att minska stress, släppa psykologiska spänningar och till och med eliminera gifter. Det är dock inte alltid bra att gråta.

Om du ständigt gråter och tänker negativa tankar kan din känslomässiga ångest öka. Som ett resultat kan det leda till att du blir ännu mer ledsen och överväldigad.

Det finns också flera omständigheter där det inte är lämpligt att gråta, till exempel ett möte på jobbet. Tänk på det som ett värdefullt verktyg för att hantera starka känslor på, och att det därför är viktigt att använda gråten på ett positivt sätt.

Fortsätt läsa mer i den här artikeln: Tre fördelar med att gråta – det hjälper ditt sinne

Andra effekter av att känna sig arg

Även om många försöker rationalisera sina känslor, är de nära kopplade till kroppsliga manifestationer. Vi känner våra känslor i våra kroppar och uttrycker dessa känslor genom våra kroppar. Så även om vi ofta gråter när vi är arga har ilska andra effekter på kroppen.

Till exempel:

 • Kroppen frigör stora mängder kortisol och adrenalin. Vi känner oss stressade och vi blir på vår vakt för att möta alla faror.
 • Blodtryck och hjärtfrekvens ökar.
 • Det känns trångt över bröstet, vi får andningssvårigheter och problem att tala eller svälja.
 • Kroppstemperaturen ökar och vi kan bli röda i ansiktet.
 • Vi spänner våra muskler.
 • Vårt synfält kan smalna av.

Tips för att hantera ilska i vår vardag

kvinna mediterar i grupp

Ilska är en mänsklig känsla. Men om du inte vet hur du ska hantera den på rätt sätt kan den leda till personliga, sociala, professionella och andra problem. Därför bör du följa några riktlinjer för att hantera denna känsla:

 • Att lära sig andningstekniker är en utmärkt teknik för att hantera våra känslor. Djupa andetag kan minska din fysiska och mentala aktivitet. Som ett resultat kan du lugna ner dig och återta kontrollen över dina handlingar.
 • Effektiv och tydlig kommunikation är viktigt. Om du kan uttrycka dina åsikter, önskemål och behov korrekt kan du undvika konflikter och smärtsamma situationer.
 • Lär dig att uttrycka dig rätt. Det är viktigt att släppa taget om sina känslor. För att göra detta kan du tala om dina känslor med någon du litar på eller prova på terapeutiskt skrivande.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln:  Jag känner inte ilska längre – jag lyssnar bara

Varför gråter vi när vi är arga?

Ilska är en naturlig och nödvändig känsla. Den varnar vår kropp för att någon kränker våra rättigheter eller att vår fysiska eller psykiska integritet är i fara.

Dessutom mobiliserar ilskan vårt försvar så att vi ska kunna lösa det aktuella problemet. Men om vi gråter när vi är arga kanske vi inte kan göra det. Eller så kanske vi inte gör det på en lämplig tid eller plats.

Kom ihåg att du har all rätt att gråta, bryta ihop eller skrika. Dessa är befriande handlingar. På grund av detta är det viktigt att göra det vid lämpliga tidpunkter. Gör det till exempel på en privat plats eller i sällskap med någon du litar på.

Om dina känslor börjar överväldiga dig när konflikter uppstår, är det bäst att lämna situationen. Ta dig tid att lugna ner dig och fortsätt samtalet först därefter. På så sätt kommer du att känna dig mycket mer redo att lösa situationen.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Brody, L. R. (1984). Sex and age variations in the quality and intensity of children’s emotional attributions to hypothetical situations. Sex roles11(1), 51-59.
 • Gračanin, A., Bylsma, L. M., & Vingerhoets, A. J. (2014). Is crying a self-soothing behavior?. Frontiers in Psychology5, 502.
 • Bylsma, L. M., Croon, M. A., Vingerhoets, A. J., & Rottenberg, J. (2011). When and for whom does crying improve mood? A daily diary study of 1004 crying episodes. Journal of Research in Personality45(4), 385-392.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.