Vad innebär en embryoreduktion vid multipelbörd?

En embryoreduktion använder man när modern är gravid med fler än två embryon och det finns en risk för både mamman och barnen. Fortsätt läsa för att lära dig mer.
Vad innebär en embryoreduktion vid multipelbörd?

Senaste uppdateringen: 10 februari, 2022

En embryoreduktion är en operation som har blivit allt vanligare. Det är en teknik som består i att minska antalet foster vid multipelbörd. Det vill säga det är ett ingrepp man genomför hos kvinnor som är gravida med tvillingar, trillingar eller fyrlingar etc.

Anledningen till att man utför den här operationen är att multipelgraviditeter utgör en mycket större risk än graviditeter med ett foster. De kan påverka mamman negativt och även orsaka komplikationer hos de växande embryona.

Därför ökar detta ingripande chanserna för framgångsrik förlossning av de kvarvarande barnet eller barnen. I den här artikeln kommer vi att förklara vad en embryoreduktion är, vad operationen innebär och hur man kan angripa detta beslut.

Vad består en embryoreduktion av?

Innan vi förklarar själva embryoreduktionen måste vi förklara varför tekniken ibland är nödvändig. En multipelbörd är en graviditet där två eller flera embryon utvecklas samtidigt i moderns livmoder.

Dessa embryon kan komma från befruktningen av ett ägg (monozygotisk graviditet) eller två ägg (dizygotisk graviditet). Med andra ord är en multipel graviditet en där trillingar, trillingar, fyrlingar eller fler barn finns i livmodern.

Enligt en artikel i Aísa Reproducción y Biotecnología innebär flerbarnsgraviditeter en högre risk för sjuklighet och dödlighet, både för modern och embryona. Enligt uppskattningar är komplikationer för kvinnan mellan 3 till 7 gånger vanligare än vid graviditeter med ett foster.

Av denna anledning är riskerna vid vissa tillfällen oacceptabla och en embryoreduktion är det bästa medicinska alternativet. Multipelbörd uppträder ofta efter assisterade reproduktionstekniker. Detta gör inte direkt problemet mindre, eftersom beslutet är mer komplext.

En embryoreduktion är också känd som en fosterreduktion. Det består av ett avbrott i utvecklingen av ett eller flera foster i samband med en multipel graviditet.

Det är en teknik som experter rekommenderar när risken av graviditeten är mycket hög, både för mamman och för fostren. Tanken är att förbättra graviditetsförhållandena så att minst ett eller två friska foster kan födas.

IVF illustration
Assisterade reproduktionstekniker resulterar ofta i multipelbörd.

Du kanske är intresserad av den här artikeln: Vad är skillnaden mellan enäggs- och tvåäggstvillingar?

När rekommenderas en embryoreduktion?

En embryoreduktion rekommenderar man i samband med högriskgraviditeter med flera foster. Som en publikation i Reproducción Asistida påpekar, sker det vanligtvis när det finns tre eller fler embryon (trillingar eller fyrlingar).

Anledningen är att graviditeter med tvillingar eller även trillingar inte utgör en särskilt stor risk om mamman är vid god hälsa. Risken ökar i specifika situationer, till exempel när ett av fostren uppvisar en intrauterin tillväxthämning. Man utför reduktionen också för att förhindra en för tidig födsel.

En annan anledning till varför man rekommenderar denna teknik är för att förhindra kardiovaskulära komplikationer hos modern, samt för att förhindra blödning och bristningar i livmoderväggen.

Även om det är något mer komplext, kan familjen själva begära en embryoreduktion. Särskilt i de fall där det förekommer ekonomiska svårigheter.

Hur utför man en embryoreduktion vid multipelbörd?

En embryoreduktion är ett ingrepp som vanligtvis sker i början av graviditeten. Helst utför läkare ingreppet mellan vecka 10 och vecka 13, efter den första ultraljudsundersökningen.

Den främsta anledningen till att detta inte sker tidigare är att det finns risk för att embryona slutar utvecklas spontant under de första veckorna. Dessutom är det omöjligt att utvärdera vissa ultraljudsfunktioner före vecka 12.

Nackvecket och pulsen är parametrar som kan hänvisa läkare huruvida graviditeten innebär en högre risk. Det är även under dessa veckor som man kan avgöra om fostren kommer från samma ägg och om de delar samma moderkaka.

Embryoreduktion är en operation som liknar ett fostervattenprov. Man utför den vanligtvis med lokalbedövning.

Två vägar är tillgängliga: vaginal och abdominal. En läkare för in en nål genom endera vägen tills den når fostret som man vill ta bort. För att hitta fostret gör man ett ultraljud samtidigt för att guida nålen.

När läkaren når fostret injicerar han eller hon en kaliumkloridlösning i fostrets bröstkorg, vilket får fostrets hjärta att stanna. Livmoderns vävnader absorberar sedan fostret igen, så det finns ingen anledning att ta bort det.

Hur väljer läkare vilket foster som ska tas bort?

Det finns två olika typer av embryoreduktion, beroende på om de foster som ska tas bort är utvalda eller inte.

Den första typen är selektiv reduktion. Denna metod är bäst när ett av fostren redan uppvisar egenskaper som indikerar avvikelser. Detta kan till exempel vara medfödda defekter eller en långsammare utveckling. Tanken är att ta bort just detta foster eftersom det är det som minst sannolikt kommer att överleva.

Den andra typen är en icke-selektiv reduktion. I det här fallet sker det utan att man i förväg väljer ut något av fostren. Specialisten tar bort fostret som är i den mest tillgängliga positionen för att sätta in nålen i bröstkorgen.

De möjliga riskerna med tekniken

Enligt en studie publicerad i Cuban Journal of Obstetrics and Gynecology är embryoreduktion en säker teknik. Den totala graviditetsförlusten ligger mellan 5% och 6%.

Men om man väljer att inte genomföra en reduktion är graden av missfall högre. Dessutom varierar risken för modern och det överlevande fostret beroende på när reduktionen sker och om fostren delar placenta.

Hur som helst ökar embryoreduktionen sannolikheten för överlevnad för de återstående fostren. Anledningen är att det ger dem mer utrymme att växa på och förbättrar deras näringskapacitet.

Men det finns också risker. En blödning i den innersta fosterhinnan eller en infektion kan förekomma. En annan risk är att förlossningen sker före 37 veckor i nästan 75% av fallen. Dessutom är det faktum att en embryoreduktion kan få psykologiska konsekvenser för modern en annan viktig faktor att tänka på.

multipelbörd
Tvillinggraviditeter innebär färre risker än när kvinnan väntar tre eller fyra barn.

Det är ett svårt beslut att fatta

Det är ett svårt beslut för alla föräldrar att bestämma sig för att genomföra en embryoreduktion eller ej. De flesta blivande föräldrar vill att alla barn i en multipelbörd ska komma till världen. Därför förekommer det nästan alltid tvivel om var som är det bästa beslutet för dem.

I andra fall väljer föräldrar detta ingrepp av andra skäl, till exempel ekonomiska problem. Allt detta gör det till ett stressigt ingrepp som är komplext att genomföra och har en stor känslomässig påverkan. Därför är det alltid bäst att konsultera flera specialister. Det kan även vara fördelaktigt att ta upp situationen med en psykolog.

Det är viktigt att familjen får stöd från sina närstående. Tankar och upplevelser från andra föräldrar som har gått igenom samma situation kan också vara till hjälp.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.