Symptom och tecken på för tidig födsel

För tidig födsel är en spänd situation eftersom barnets liv kan äventyras. I denna artikel ska vi titta på tecknen och symptomen som kan varna om för tidig födsel, så att du kan söka hjälp så snabbt som möjligt.
Symptom och tecken på för tidig födsel

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Att veta hur man identifierar vanliga tecken på för tidig födsel är väldigt viktigt. Detta eftersom låg födelsevikt kan vara väldigt farligt för bebisens hälsa.

I denna artikel kommer vi titta på symptom och tecken på för tidig födsel som man bör känna till och hålla utkik efter.

Mayo Clinic påpekar att för tidig födsel sker innan 37:e veckan, men bebisar födda innan den 34:e veckan löper ökad risk för fysisk skada och 75% av dessa födslar slutar med att barnet inte överlever.

För tidig födsel: riskfaktorer

Höggravid kvinna

Alla kvinnor riskerar inte att föda för tidigt såvida ett fall eller liknande inte påverkar graviditeten. Nedan ska vi förklara några av de omständigheter som man bör vara uppmärksam på.

 • Historia av för tidig födsel: om någon i din familj redan har drabbats av för tidig födsel så måste du vara mer uppmärksam eftersom man själv kan löpa högre risk.
 • Flerbarnsgraviditeter: tvillingar kan öka risken för att föda för tidigt. I dessa fall måste den gravida kvinnan hållas under extra noggrann uppsikt.
 • Under normal vikt: när den blivande modern genomgår en viktkontroll är det för att för låg vikt kan leda till för tidig födsel. Det är därför det är viktigt att följa barnmorskans och läkarens instruktioner.
 • Urinvägsinfektioner: under graviditeten kan infektioner leda till att du hålls under striktare uppsyn eftersom de kan orsaka för tidig födsel.

Många andra faktorer har associerats med högre risk, inklusive om den gravida modern röker, har en ändrad mängd fostervatten eller tidigare haft hypertoni.

Denna artikel kanske intresserar dig: Pilates under graviditeten: är det en bra idé?

Symptom och tecken på för tidig födsel

Det finns vissa omisskännliga tecken på för tidig födsel, och när de dyker upp är det viktigt att ta sig till sjukhuset så fort som möjligt.

 • Vattnet går: om modern märker detta bör hon ta sig till läkaren omedelbart. Det innebär att fosterhinnan har brustit och låtit fostervattnet läcka ut.
 • Sammandragningar i livmodern: regelbundna och frekventa sammandragningar, en var tionde minut, är ett tecken på förlossning.
 • Kramper i livmodern: om sammandragningarna fortfarande är lindriga kan du känna viss smärta i livmodern som kan misstas för magont, speciellt om den kommer med diarré.
 • Förändringar i de vaginala flytningarnaen större mängd, tjockare konsistens eller förändringar i färgen är ett annat tecken på att du bör tala med din läkare.

Om kvinnan befinner sig i riskzonen för för tidig födsel får dessa symptom inte förbises. Även lindrig ryggsmärta eller tryck på genitalierna (som om bebisen trycker på dem) kan indikera att förlossningen är på gång.

Farorna med för tidig födsel

Kvinna under förlossningen

De medicinska undersökningar gravida kvinnor genomgår hjälper till att upptäcka riskfaktorerna som associeras med för tidig födsel.

Det är extremt viktigt att vara uppmärksam på dessa symptom. Detta på grund av den höga andelen dödsfall vid denna typ av förlossning. Att gå till läkaren vid första tecken på problem är därför viktigt.

Vissa hälsoproblem kan dessutom förebyggas eftersom bebisen inte är helt utvecklad än. Av denna anledning bör mödrar aldrig röka, få tillräckligt med vila och bibehålla en hälsosam vikt.

Varje försiktighetsåtgärd måste tas.

Vi hoppas att denna artikel lärde dig något om vanliga tecken på för tidig födsel och dess konsekvenser.

En för tidigt född bebis kan drabbas av många problem om den inte tas om hand snabbt. Om du upplever lindrig ryggsmärta, tryck på livmodern eller förändrade flytningar – tala med din barnmorska.

Det är alltid bättre att ta det säkra före det osäkra.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Laterra, C., Andina, E., & Di Marco, I. (2003). Guía de prácticas clínicas. Amenaza de parto prematuro. Revista del Hospital Materno Infantil Ramón Sardá22(1).
 • Ovalle, Alfredo, Kakarieka, Elena, Rencoret, Gustavo, Fuentes, Ariel, del Río, María José, Morong, Carla, & Benítez, Pablo. (2012). Factores asociados con el parto prematuro entre 22 y 34 semanas en un hospital público de Santiago. Revista médica de Chile140(1), 19-29.
 • Pohlmann, Flávia Conceição, Kerber, Nalú Pereira da Costa, Viana, Jackeline da Silva, Carvalho, Vanessa Franco de, Costa, Carolina Coutinho, & Souza, Catharine Silva de. (2016). Parto prematuro: enfoques presentes en la producción científica nacional e internacional. Enfermería Global15(42), 386-397. Recuperado en 31 de marzo de 2019, de http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-61412016000200014&lng=es&tlng=es.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.