5 fakta om livmoderfibroider som varje kvinna bör känna till

Även om de inte är farliga så är det bra att man uppsöker en gynekolog för att få en tidig diagnos samt lämplig behandling om man har livmoderfibroider.
5 fakta om livmoderfibroider som varje kvinna bör känna till

Senaste uppdateringen: 28 februari, 2019

Livmoderfibroider är en onormal muskelvävnad som formas på livmoderns yta och sällan på livmoderhalsen.Detta kan få en att bli oroad, men endast 0,5% utvecklas till cancerceller. Detta innebär att även då de orsakar obehag så utgör de sällan en risk för cancer. Det är dock ett tillstånd som man bör uppmärksamma eftersom det kan påverka den reproduktiva och hormonella hälsan.

Det spanska sällskapet för gynekologi och obstetrik (SEGO) betonar att nära 70% av alla kvinnor har detta problem någon gång under sina liv. Trots detta så informerar sig inte kvinnor tillräckligt rörande detta problem utan de tenderar att istället lära sig om det senare i livet.

Av denna anledning vill vi därför dela med oss av 5 relevanta fakta som varje kvinna bör känna till rörande livmoderfibroider.

Det är värt besväret att lära sig om dem!

Vad är livmoderfibroider?

Medicinsk bild på myom

Livmoderfibroider är godartade tumörer som tenderar att uppstå efter 20 års ålder.

De är även kända som leiomyom eller fibromyom och är små vävnadsmassor som kan vara väldigt mikroskopiska eller väldigt stora.

Dess uppkomst är relaterad till genetiska och hormonella faktorer och orsakar tyvärr infertilitet hos kvinnor.

Vad finns det för olika typer av livmoderfibroider?

Det finns fyra typer av fibroider, beroende på var de sitter i livmodern.

Submukosal fibroid

  • Dessa skapas precis under myometrium, det lager som skyddar den inre väggen av livmodern.
  • Den kan sträcka sig mot det inre utrymmet i livmodern och då den växer tenderar den att täcka en stor del av dess yta.

Subserosala fibroider

  • Denna typ av massa formas precis under det lager som täcker den yttre delen av livmodern.
  • Den får livmodern att verka nodulär.

Pedunculated fibroid

  • Till skillnad från den föregående typen växer de och det slutar med att de frigör sig från livmodern, och hålls av en sträng.
  • Denna typ av tumör kan växa in i livmodern eller ut från den.

Intramural fibroid

  • Detta är massor som formas inom livmoderns muskelvägg. Då den har förstorats kan den påverka både den yttre och inre väggen.

Vilka är symptomen på livmoderfibroider?

Kvinna i sängen

Det finns många fall där det inte uppkommer några symptom, och det är därför svårt att utföra en diagnos. I över hälften av fallen upplever kvinnan förändringar som vittnar om dess förekomst.

Bland de vanligaste symptomen hittar vi:

Hur påverkar livmoderfibroider fertiliteten?

Ett av de stora orosmomenten bland kvinnor med detta tillstånd har att göra med den påverkan som det kan ha på den reproduktiva hälsan. Då tumörerna har nått en viss storlek kan fertiliteten påverkas eller orsaka problem vid graviditet.

Risken för att bli infertil varierar från fall till fall, men det beror nästan alltid på antalet fibroider, deras storlek samt läge i livmodern. Fibroiderna ökar i storlek med höga östrogennivåer. Då det förekommer ett överskott av progesteron under graviditeten är det under denna tid möjligt att utföra en fertilitetsbehandling.

Du bör dock tänka på att dess förekomst ökar risken för abort under den första tiden av graviditeten och kan orsaka för tidig födsel i de senare stadierna. Myomektomi är för närvarande en av de lämpligaste behandlingarna för kvinnor i reproduktiv ålder för att prova om graviditet är möjligt.

Vad finns det för behandlingar?

Kvinna på läkarbesök

Många av de kvinnor som får denna diagnos tror att den enda lösningen är kirurgi. Det är dock viktigt att du är medveten om att kirurgi inte är den enda lösningen. Då fibroiderna är väldigt små så är det inte ens nödvändigt.

Små massor behandlas generellt med farmakologisk behandling som skrivs ut av en läkare. Om dessa inte påverkas av medicinen utan istället ökar i storlek så måste man ta bort dem. I dessa fall utförs en myomektomi vilket fokuserar på att ta bort fibroiderna utan att påverka livmodern. Vid komplikationer utförs en hysterektomi vilket delvis eller helt tar bort livmodern.

Många specialister rekommenderar en ulipristalacetatbehandling, en progesteron-modulator som reducerar uppkomsten av dessa tumörer i livmodern. Det är viktigt att man tänker på de symptom som kan uppstå och kontinuerligt undersöker sig hos gynekologen för att upptäcka tecken på denna sjukdom.

Det är för det mesta inte något allvarligt, men det är alltid bra att få en ordentlig undersökning.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.