Inducerad abort: vad handlar det om?

Inducerad abort är ett ämne som fortfarande diskuteras i många länder. Idag berättar vi allt om vad det innebär att avsluta en graviditet.
Inducerad abort: vad handlar det om?

Senaste uppdateringen: 30 juli, 2022

Att prata om inducerad abort eller det att avsluta en graviditet kan vara chockerande för många människor. Oavsett om det beror på ideologi eller religiösa övertygelser, är det ett ämne som tenderar att utlösa en känsloladdad debatt bland hela befolkningen. Även inom samma land kan det finnas regioner med olika lagstiftning om detta ämne.

Anledningarna till varför man kan vilja avsluta en graviditet varierar mycket. De sträcker sig till exempel från personliga beslut till kliniska situationer som äventyrar den gravida kvinnans liv. Det finns också rättsliga bestämmelser som innebär att aborter måste utföras på kontrollerade platser med tillräcklig säkerhet.

Vad är en inducerad abort?

Med en inducerad abort avser man att man avsiktligt avslutar graviditeten. Detta innebär att man beslutar att stoppa graviditeten före vecka 20.

20-veckorsgränsen är endast teknisk. Nästan alla accepterade definitioner av abort tar hänsyn till barriären mellan ett livskraftigt foster och ett som inte är det. Det betyder att när det gäller för tidigt födda barn är chansen att överleva större om de har tagit sig igenom minst hälften av graviditeten.

Detta går utöver lagstiftningen i ämnet. I USA, till exempel, tillåter vissa stater inducerad abort fram till vecka 20, medan andra endast tillåter det fram till vecka 12, eller vecka 8. 

I Sverige kan en kvinna fritt göra abort fram till slutet på den artonde veckan av graviditeten. Efter den artonde och fram till den tjugoandra veckan behöver man tillstånd från Socialstyrelsen, om synnerliga skäl föreligger.  Oavsett vilka regler som gäller påverkar detta inte förfarandet.

Om termineringen inträffar efter att graviditeten är halvvägs kallas detta inte för abort. Dessa omständigheter inträffar vanligtvis hos mödrar som lider av sjukdomar som gör det farligt att fortsätta med graviditeten. Exempel på detta kan vara lunghypertoni hos gravida kvinnor.

Baserat på graviditetens längd kan en inducerad abort involvera olika typer av tekniker. Detta är för att garantera minimala komplikationer för kvinnan och minska risken för efterföljande infektion eller blödning.

foster
En inducerad abort är att avsluta graviditeten av kvinnans egna val eller på grund av en klinisk nödsituation.

Procedurer

De godkända teknikerna i de länder där inducerad abort är laglig delas in i de veckor under vilka de kan användas. Således har du olika möjligheter under första och andra trimestern.

Tekniker vid första trimestern

Under graviditetens första trimester – fram till den 14:e veckan – kombineras alternativen misoprostol och vakuumaspiration. Som vi kommer att diskutera nedan rekommenderar läkare vissa metoder framför andra.

Misoprostol är ett läkemedel som har varit känt för abortinducerandeeffekter under lång tid. Försäljningen är reglerad i nästan alla länder och begränsar användningen till juridiska frågor. Effekten det orsakar är en ökning av livmoderns sammandragningar.

Ett sätt att utföra den inducerade aborten med detta läkemedel är att kombinera det med metotrexat (inte en vanlig kombination för abort i Sverige). Detta läkemedel har förmågan att hämma cellreplikation. Tillsammans stoppar dessa substanser fostrets tillväxt och driver ut innehållet i livmodern.

I kliniker kombinerar läkare misoprostol med mifepriston för att påskynda processen, istället för metotrexat. Detta kan man dock bara ge fram till den 10:e graviditetsveckan. I allmänhet sker aborten inom 6 timmar efter att dessa läkemedel har blivit administrerade. Hos vissa kvinnor tar det dock längre tid, upp till 48 timmar.

Det tredje alternativet är aspiration, som experter inte rekommenderar efter den 16:e graviditetsveckan. Den består av att suga ut fostret och moderkakan genom slidan med ett specialverktyg.

På grund av hur proceduren är utformad kan kvinnan uppleva smärta och obehag. Blödningar från mikro-trauma orsakade av aspirationen kan också förekomma. Det tar bara en dag och efter en kort observationsperiod kan kvinnan åka hem.

Inducerad abort under andra trimestern

Eftersom fostret har vuxit under andra trimestern är situationen mer komplicerad att utföra ur medicinsk synvinkel. Du har två alternativ: utvidgning och induktion.

Metoden för utvidgningen innebär en kombination av tekniker för att utföra den inducerade aborten. Läkare använder instrument för att expandera livmodern och skapar sedan ett vakuum med sugkraft (som vid aspiration) och slutligen skrapar de organets inre område.

Det tar inte lång tid att återhämta sig efter denna procedur, och det är vanligt att kvinnan blir utskriven och åka hem samma dag. På grund av hur denna typ av inducerad abort blir utförd måste kvinnan följa vissa riktlinjer under månaden efter proceduren.

När det gäller induktion innebär tekniken att stimulera en slags förlossning. Just på grund av detta använder läkare denna teknik endast i mycket långt gångna fall, mellan den 15:e och 20:e graviditetsveckan.

Läkaren administrerar läkemedel för att framkalla sammandragningar, och smärtan liknar förlossningssmärtor. Om utvisningen inte sker, tillgriper läkaren aspiration eller utvidgning. Genom att göra detta ser läkaren till att inte lämna några rester i livmodern som kan leda till komplikationer senare.

Inducerad abort hos gynekolog
Inducerad abort är inte laglig i alla länder. Det är fortfarande ett kontroversiellt ämne över hela världen ännu denna dag.

Vi rekommenderar att du läser den här artikeln: Allt du behöver veta om polyper i livmodern

Inducerad abort sker inom en rättslig ram

Det är viktigt att notera att dessa förfaranden för inducerad abort är lagliga i vissa länder, medan de inte är det i andra. Det finns stora skillnader mellan lagar i olika regioner i världen, så när det gäller säkra aborter är tillgången inte jämnt fördelad.

Oavsett vilken teknik som används måste den uppfylla medicinska standarder för att inte äventyra patientens liv. Auktoriserade kliniker måste därför ha lämpligt utbildad personal och verktyg för detta ändamål.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Espinoza, Henry, and Lizbeth López Carrillo. “Aborto inseguro en América Latina y el Caribe: definición del problema y su prevención.” Gaceta Médica de México 139.s1 (2003): 9-16.
  • Pacora-Portella, Percy. “Aborto terapéutico:¿ realmente existe?.” Acta médica peruana 31.4 (2014): 234-239.
  • Raymond, Elizabeth G., Margo S. Harrison, and Mark A. Weaver. “Efficacy of misoprostol alone for first-trimester medical abortion: a systematic review.” Obstetrics and gynecology 133.1 (2019): 137.
  • Shi, Beibei, et al. “Comparison of Outcomes Between Repeated and a Single Dose of Mifepristone in Combination with Misoprostol for Abortion: a Retrospective Cohort Study.” LATIN AMERICAN JOURNAL OF PHARMACY 37.7 (2018): 1383-1387.
  • White, Katharine O., et al. “First-trimester aspiration abortion practices: a survey of United States abortion providers.” Contraception 99.1 (2019): 10-15..
  • Allen, Rebecca H., and Alisa B. Goldberg. “Cervical dilation before first-trimester surgical abortion (< 14 weeks’ gestation).” Contraception 93.4 (2016): 277-291.
  • Costescu, Dustin, et al. “Medical abortion.” Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada 38.4 (2016): 366-389.
  • World Health Organization. Medical management of abortion. World Health Organization, 2019.
  • Kapp, Nathalie, et al. “Medical abortion in the late first trimester: a systematic review.” Contraception 99.2 (2019): 77-86.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.