Graviditetsförebyggande efter sexuella övergrepp

Skyddet av offer för sexuella övergrepp är nödvändigt och obligatoriskt. Rådgivning, medicinsk hjälp och information om eventuella sjukdomar eller oönskade graviditeter är en del av detta skydd.
Graviditetsförebyggande efter sexuella övergrepp

Senaste uppdateringen: 30 juli, 2019

Våldtäkter medför många förödande konsekvenser för offret. Därför vill vi idag tala om graviditetsförebyggande efter sexuella övergrepp, såväl som sjukdomar.

Sexuella övergrepp

Sexuellt våld inkluderar alla sexuella handlingar eller beteenden som utförs utan den andra personens medgivande.

Statistiskt involverar merparten av det sexuella våldet ett kvinnligt offer och en manlig förövare, men personer av alla kön och åldrar kan drabbas.

Denna typ av våld resulterar i kortsiktigt och långsiktigt konsekvenser för offret. Det drabbas ofta av fysiskt, psykologiskt och socialt trauma på grund av övergreppet.

Därför krävs flera åtgärder och gott om stöd för att man ska kunna komma över detta trauma. Idag ska vi ta en närmare titt på vad detta kan innefatta.

Till att börja med finns det tre olika typer av våld som vi inkluderar i termen “sexuellt våld”:

1. Sexuella attacker

Gråtande kvinna

Sexuella attacker är alla former av fysiska aggressioner som är av sexuell natur och som inte kommer med samtycke. De använder våld för att attackera den sexuella friheten och säkerheten hos offret.

Våldtäkt är den allvarligaste formen av sexuella attacker, och involverar att tvinga offret till bland annat oralt, analt eller vaginalt sex.

2. Sexuellt övertygande

Sexuellt övertygande attackerar också offrets sexuella frihet, men i detta fall används inte våld eller skrämseltaktiker. Istället använder man övertygande eller lögner för att utsätta offret för övergrepp.

Detta drabbar ofta personer i utsatta positioner eller med sämre mental förmåga, och kan i allra högsta grad anses vara regelrätta våldtäkter.

3. Sexuella trakasserier

Denna typ av sexuellt våld involverar en känsla av makt och överlägsenhet som förövaren använder för att övertyga eller hota offret.

Förövaren kan till exempel kräva sexuella tjänster eller bara göra sexuella anspelningar. Det inkluderar även oönskad sexuell uppmärksamhet, inklusive beröring eller press att gå ut på en dejt.

Det kan ske öga mot öga eller på avstånd, till exempel som en form av cybermobbing.

Sjukvård efter ett sexuellt övergrepp

Kvinna hos läkaren

Efter ett sexuellt övergrepp är det väldigt viktigt att få omedelbar sjukvård. Detta försäkrar att den fysiska och psykologiska behandlingen av offret kan börja omedelbart.

Den medicinska undersökningen kommer utvärdera offrets känslomässiga och fysiska tillstånd. Vidare kommer den inkludera en gynekologisk undersökning.

Man testar för toxikologi, sexuellt överförbara sjukdomar samt graviditet så att man kan ingripa i ett tidigt skede.

Könssjukdomar

Läkarna kommer behandla möjliga könssjukdomar med preventiva metoder. De kan ge offret läkemedel för att behandla sjukdomar som gonorré, syfilis eller klamydia.

Vidare kommer de testa för HIV och hepatit B, såväl sm att utföra uppföljningar för att utesluta dessa sjukdomar så snart som möjligt. Om personen inte vaccinerats kommer de även ge ett hepatit B-vaccin.

Graviditetsförebyggande efter sexuella övergrepp

Om mindre än 72 timmar passerat kommer offret få ett “dagen efter-piller” som graviditetsförebyggande efter sexuella övergrepp. Pillret har god verkan så länge det tas inom detta tidsspann.

Men om mer än 72 timmar gått sedan övergreppet är detta piller inte längre effektivt. I dessa fall kan läkarna implantera ett livmoderinlägg (spiral) som en “nödlösning”.

Efter 15 dagar kommer ytterligare ett graviditetstest göras. Om kvinnan upptäcker att hon är gravid har hon på de flesta håll i världen rätt att be om en abort.

Reglerna skiljer sig dock från land till land, och i de flesta länder finns det lagar som styr under vilket tidsspann i graviditeten detta får göras.

Avslutningsvis måste offren gå till uppföljningar för att utvärdera sin mentala hälsa. Detta försäkrar att offret får den behandling och det stöd han eller hon behöver för att undvika posttraumatisk stress och liknande.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Masi, D. (2005). Violencia Sexual. Pediatría (Asunción).
  • ECHEBURÚA, ENRIQUE; DE CORRAL, PAZ. Superar un trauma. El tratamiento
    de las víctimas de sucesos violentos. Madrid: Ediciones Pirámide,
    2005.
  • URRA, JAVIER. SOS… Víctimas de abusos sexuales. Madrid: Ediciones
    Pirámide, 2007.
  • Salinas, S., Castro, D., & Fernandez, C. (2014). Vivencias y relatos sobre el embarazo en adolescentes. Unicef. https://doi.org/10.1002/adfm.201302091

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.