5 former av emotionella övergrepp vi inte alltid upptäcker

En av de värsta aspekterna med emotionella övergrepp är faktumet att den drabbade personen inte upptäcker det i tid.
5 former av emotionella övergrepp vi inte alltid upptäcker

Senaste uppdateringen: 05 februari, 2019

Det finns former av emotionella övergrepp som har stor påverkan. De lämnar inte märken på huden, men de gör det på våra sinnen, och ibland tar det lång tid innan de upptäcks.

Folk som har blivit utsatta för olika former av emotionella övergrepp under en lång period under sina liv tar oftast längre tid att återhämta sig. Det kan ofta ta åratal för att verkligen kunna hantera detta trauma.

Emotionella övergrepp är väldigt komplicerade. Då en person får ett fysiskt slag vet denne direkt att man måste komma så långt bort från situationen som möjligt för att skydda sin fysiska säkerhet.

Detsamma gäller dock inte när det kommer till psykologiska övergrepp. Emotionella övergrepp har mer subtila varningstecken: konstant ironi, subtilt förakt, en känsla av tomhet

Den drabbade personen brukar inte tänka på sig själv som ett starkt offer som måste undvika situationen, utan som en skyldig aktör i den giftiga situationen. Folk tänker oftast att: “Jag måste göra något fel eftersom de behandlar mig såhär.”

Det uppstår senare en mycket mer komplex uppsättning av känslor. Många personer tänker saker som: “Jag kan helt enkelt inte hantera det här. Jag vet att situationen stör mig, men den är så subtil att jag inte vet hur jag ska hantera den.”

De personer som har blivit utsatta för olika former av emotionella övergrepp kommer ofta låta situationen fortsätta. De väntar och låter de där små emotionella slagen byggas upp. Innan de vet ordet av kommer de sedan att känna sig helt emotionellt ogiltigförklarade.

Det är inte enkelt att fly från emotionella övergrepp. Vi kommer därför idag att prata om fem små beteenden som man måste tänka på, vara medveten om och reagera på.

De är perfekta och charmerande – och du kan aldrig nå upp till deras nivå

Man bland moln

Folk som utövar emotionell makt över andra oroar sig ofta över hur andra uppfattar dem, till den grad att det blir till en besatthet. I det offentliga kommer denna person vara den mest charmerande person du kan tänka dig.

Personen kommer vara vänlig, rolig sympatisk och uppmärksam så pass att du inte känner någon som skulle tro dig ifall du sade något negativt om denna person.

Det är därför väldigt vanligt att folk inte ser detta komma förrän det är för sent. Det kan vara nästan omöjligt att känna igen en emotionell förövare vid första anblick. Men allteftersom tiden går kommer det sätt han behandlar dig på dagligen visa tydliga signaler: små signaler av förakt som har som uppsåt att underminera dig.

Detta kommer inte bara hända i det privata. Emotionella förövare kommer även kunna skämta om dig offentligt. Det är ofta ett sätt för förövaren att få uppmärksamhet och se bra ut i andras ögon på din bekostnad.

Personen som blir utsatt för denna typ av behandling riskerar att hamna på en svår väg, och sjunker sakta men säkert ned i en djup avgrund av psykologiska övergrepp.

Förvrängd empati är en gemensam nämnare i dessa former av emotionella övergrepp

Det är vänligt vanligt att man säger att förövare saknar empati – men så är inte fallet.

Många personer som stämmer överens med den typ av manipulatör vi pratar om här är väl medvetna om deras offers känslor. Detta låter dem läsa av vad du känner ganska snabbt och använda det mot dig.

Låt oss titta på ett exempel. Du har haft en dålig dag på jobbet, och då du kommer hem noterar din partner direkt ditt obehag, din depression och din ledsamhet.

Men istället för att hjälpa dig och erbjuda dig emotionellt stöd kommer förövaren skylla på dig för din situation. Personen kan även sänka din självkänsla ytterligare för att uppnå större kontroll över dig.

“Självklart har du haft en dålig dag – problemet är att du inte vet hur du försvarar dig. Du sitter alltid i baksätet, och det är därför du är beroende av mig när det gäller allt. Utan mig hade du inte kunnat hantera något.”

I en sådan situation är det viktigt att komma ihåg att empati bara är positivt då det används för att hjälpa andra personer. Det bör aldrig användas för att göra dig mer deprimerad eller förtvivlad.

Att alltid jämföra dig med någon, oavsett vad du gör

Kvinna som kramar man

“Varför i hela friden stannade du bilen mitt på motorvägen? Du är precis som din syster: helt klumpig och inte en aning om vad hon gör bakom ratten.”

Oavsett vad du gör så kommer den emotionella förövaren alltid jämföra dig med någon – och inte i ett positivt ljus.

Förövarens psykologiska omogenhet förhindrar att denne gör koherenta, användbara och respektfulla värdebedömningar.

En av de saker som förövaren kommer vara mest intresserad av är att jämföra nuvarande partners med sina tidigare relationer, för att få den nuvarande partnern att lida.

Aldrig sätta sig i din situation

Detta gäller för både de minsta sakerna som de största. Förövaren kommer aldrig se saker från ditt synsätt, och aldrig placera sig i din situation.

Hon kan veta vad du känner, eftersom hon som sagt har stora empatiska förmågor. Hon kommer dock aldrig kunna “sammankoppla”. Med andra ord bryr hon sig inte om vissa saker sårar dig, eller ens om hon sårar sig själv.

Dina mål, din smak och dina vanor är värdelösa för dem

Att förlöjliga eller göra ironiska kommentarer rörande dina mål är ett sätt för emotionella förövare att hålla dig under sin kontroll. När någon förlöjligar dig och de saker du tycker om, det du drömmer om eller ett projekt som du är intresserad av så är målet enkelt och giftigt: att förstöra din självkänsla.

Det viktigaste är att komma ihåg att någon med låg självkänsla är mycket enklare att kontrollera. Det är precis vad emotionella förövare letar efter. Det är målet med dessa former av emotionella övergrepp. Förövaren vill förstöra din förmåga att uppskatta dig själv.

Notera den relationsdynamik vi har tagit upp här. Om du märker av former av emotionella övergrepp så handla direkt för att skydda din självkänsla, din identitet, din emotionella hälsa och ditt välmående.

Bilder: wikiHow.com


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Perles, F., San Martín, J., Canto, J., & Moreno, P. (2011). Inteligencia emocional, celos, tendencia al abuso y estrategias de resolución de conflicto en la pareja. Escritos de Psicología / Psychological Writings. https://doi.org/10.5231/psy.writ.2011.0605
  • Blázquez, M., & Moreno, J. (2005). El maltrato psicológico en la pareja. Sociology The Journal Of The British Sociological Association. https://doi.org/10.1049/mnl.2011.0310
  • Gómez de Terreros, M. (2006). Maltrato psicológico. Cuad Med Forense. https://doi.org/10.4321/S1135-76062006000100008
  • Rey Anacona, C. A. (2009). Maltrato de tipo físico, psicológico, emocional, sexual y económico en el noviazgo: un estudio exploratorio. Acta Colombiana de Psicología.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.