7 giftiga känslor som hindrar dig från att vara lycklig

november 29, 2018
I rätta mängder kan rädsla och ångest vara nödvändiga för överlevnad, men i överflöd kan de tvärtemot bli några av de många giftiga känslor som kan skada ditt välmående.

Det finns en utnött term i psykologivärlden och inom personlig utveckling. Vi talar om ”giftighet”, och idén att människor och beteenden kan vara giftiga. Ja, ibland passar vissa termer in väldigt bra i populärkulturens terminologi. Men vad är egentligen giftiga känslor och hur påverkar de oss?

Det finns inga ”giftiga” människor. Men det finns människor som bara inte vet hur man bygger respektfulla, hälsosamma, bra förhållanden.

På samma sätt, när vi pratar om giftiga känslor, menar vi känslor som gör ont. De står i vägen för välmåendet och sätter murar mellan oss och vår lycka. Sedan blir de hinder för vår psykologiska hälsa.

Ordet ”giftig” har alltså egentligen inte någon vetenskaplig grund. Men ordet är ändå en användbar illustrering av vad det är vi menar. Det är ett dysfunktionellt beteende som leder till smärta, olycka och ohälsa.

Det är det vi vill prata om i dag. Vi ska ta en titt på de känslor som påverkar din personliga balans och din förmåga att leva ett lyckligt och friskt liv.

1. Skam

Skam och oro är giftiga känslor

Det sägs att skamkänslor minskar med tiden, men i själva verket är det ibland så att de bara blir värre och värre, och starkare än du någonsin trodde var möjligt.

Det finns många typer av skam: skam över att vara dig själv, att bära vissa kläder, att säga någonting till någon du tycker om, att ställa en fråga, att lita på någon, att visa dig sårbar…

Det är sant att det finns regler och restriktioner för social interaktion och allmänt beteende. Dessa är gränser du inte går över på grund av moral, hövlighet eller liknande orsaker.

Däremot är det ofta skam som står i vägen för din identitet och helhet.

Skam är en känsla som hör ihop med rädsla och osäkerhet. Det är därför en bra idé att gå till botten med vad det är som gör att du känner dig obekväm så att du kan jobba med det.

2. Oro och farliga, giftiga känslor

Oro är giftigt när det överväldigar dig så mycket att det påverkar din hälsa.

  • När du känner ett ständigt hot, en stress som aldrig lugnar ner sig eller en oro som äter upp dig inifrån kan man säga att det är en giftig känsla. Med andra ord har det en negativ påverkan på allt du gör.
  • Konstant oro är inte någonting som driver dig till att bli bättre. I själva verket hindrar och avskräcker den dig. Den gör att du känner dig trött, överväldigad och att du får svårt att fokusera.

3. Ångest

Ångest är en giftig känsla

Ångest är en tidsinställd bomb. Den är ju trots allt uppbyggd av så många, negativa delar: rädsla, känslor av hot, osäkerhet, frustration, smärta…

Ingen kan leva med ångest i all evighet. Att gå med giftiga känslor av ångest är i grund och botten en död i livet, som stänger av möjligheten att vara fri, lycklig och fullbordad som person.

4. Ständigt missnöje

Ibland kan missnöje vara en stark motor som driver oss till förändring och förbättring…

  • Men när missnöjet är kroniskt och inte fungerar som en framåtdrivande motor, blir dessa giftiga känslor en sjukdom som tar över allt.
  • Till slut tappar du all entusiasm, energi och motivation. Du ler inte längre.

Var försiktig. Om ditt missnöje är kroniskt kan det vara ett tecken på att du är på väg in i en depression.

5. Avund

Avund är varken bra eller hälsosamt. Om du dessutom går omkring och känner dig avundsjuk hela tiden kommer din självkänsla gå i botten.

  • Avund leder till lidande. Att vilja ha någonting som inte är ditt eller som du aldrig kan få är skadligt och inte bra för din psykiska hälsa.
  • Att inte kunna se bra på andras framgångar eller respektera och glädjas för vad andra är eller har, säger mycket om dig. Varför går du omkring med dessa giftiga känslor?
  • Du måste lära dig att glädjas åt dig själv, älska dig själv och vara glad för andras skull.

6. Ständig rädsla

Ständig rädsla

En enkel definition av lycka är: avsaknaden av rädsla.

Vi vet ju egentligen att rädsla har ett syfte: den behövs för överlevnad och för att varna om faror.

Men hur är det när allt omkring skrämmer dig? När du känner att allt kommer bli fel och att du kommer bli attackerad, kritiserad, övergiven? Känner du allt det hindrar du dig själv från möjligheten att vara lycklig.

7. Frustration

Hälsosam frustration motiverar dig till förändring och förbättring.

Men giftig frustration strandsätter dig på en ö befolkad av dina rädslor, förlorade drömmar och uppgivenhet.

  • Glöm inte att frustration lever på misslyckanden och besvikelser och ouppfyllda drömmarej uppnådda mål.
  • Därför måste du, innan du blir en bitter människa, lära dig hur du lär av dina misstag och misslyckanden. På så vis kan du gå framåt, använda vad du har lärt dig, ta kontroll och förbereda dig för framtida framgångar.

Sammanfattningsvis är vi väldigt bekanta med alla dessa känslor, och de kan faktiskt vara positiva så länge vi har dem under kontroll.

Men när de tar tyglarna över ditt liv och du låter dem göra det, blir de giftiga.

 

Stamateas, Bernardo (2013) Emociones Tóxicas. Barcelona: De Bolsillo.