5 tecken på depression som du kanske ignorerar

5 tecken på depression som du kanske ignorerar

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Eftersom depression ändrar hjärnkemin kan drabbade individer se en förvrängd version av verkligheten och uppfatta handlingar såväl som kommentarer negativt, som i andra omständigheter skulle verka helt normala. En stor andel av dem som lider av depression inser det dock inte förrän den är relativt långt gången, eftersom de inte ser de tecken på depression som kroppen uppvisar.

Även om den mest överväldigande känslan är sorg så är det många som ignorerar att de redan upplever andra allvarliga tecken på depression.

Problemet med det är att de inte får behandling lika fort som de kanske skulle behöva, och då kan det senare bli svårare att finna en lösning. Även om alla fall visar sig på olika sätt finns det flera tecken som kan hjälpa dig att upptäcka den.

Eftersom många fortfarande inte vet vilka dessa symtom är vill vi nedan dela med oss av de fem vanligaste.

1. Plötsliga viktförändringar

Kvinna utan matlust

Ett mycket tydligt tecken på depression är plötsliga förändringar i kroppsvikten. Att tappa eller gå upp mer än 5% av din totala vikt inom en månad är ett symtom som pekar på att något inte står helt rätt till i kroppen.

I det här fallet talar vi om plötslig viktnedgång utan att du följer en diet eller träningsplan; din aptit kan avsevärt minska och göra att du drabbas av näringsbrister. Du måste självklart vara försiktig med detta symtom eftersom det kan orsaka allvarliga slängar av anemi, trötthet och koncentrationssvårigheter.

Om du å andra sidan går upp i vikt har du mest troligt börjat äta mer på grund av depressionsorsakad ångest.

2. Att sömncykeln ändras kan vara ett tecken på depression

Detta symtom kräver lite mer uppmärksamhet när det blir ett kontinuerligt problem. Det är lätt att identifiera och påverkar dig på sätt som omedelbart känns igen. Men du måste komma ihåg att det även kan bero på annat än depression. Att använda elektroniska apparater innan du går till sängs, äta en för stor middag eller stress kan alla påverka sömnen.

Människor med sömnproblem känner sig generellt sömniga under arbetsdagen men har svårt att somna på kvällen.

Försök att hitta en snabb lösning eftersom tillståndet ibland får folk att använda piller eller alkohol för att ta sig förbi problemet.

3. Ilska eller irritabilitet

Ilsken kvinna

Negativa humörändringar är ett vanligt sätt att känna igen oro, sorg och andra depressiva tillstånd. Generellt beror de på sömnproblem och näringsbrister från att inte äta rätt.

Vissa människor är mer benägna att göra dig irriterad, men de förstår oftast inte vad du går igenom. Du kan även vilja undvika konfrontationer, i vilket fall du uttrycker dessa känslor genom isolering och ensamhet.

Depression ändrar hjärnkemin, vilket förvränger ditt perspektiv på vissa dagliga situationer som under andra omständigheter skulle ha känts normala.

4. Skuldkänslor – ett tecken på depression

Deprimerade människor känner sig ofta kontinuerligt skyldiga, och än värre är det faktum att det ibland kan få dem att sjunka ännu djupare ned i de negativa känslorna. Denna känsla växer vanligtvis när dåliga beslut tas eller när vissa diskussioner kommer på tal med närstående.

Det är en rätt komplicerad faktor eftersom den försvårar och påverkar sociala förhållanden, vilket gör det svårare för dessa individer att få det stöd de behöver för att övervinna situationen.

5. Smärta och krämpor

Nacksmärta

Fram till för ett par årtionden sedan trodde hälsoexperter inte på att känslor påverkade den fysiska smärtan. Men efter att ha genomfört ett flertal studier slog man fast att en koppling faktiskt existerar och att den dessutom är mycket starkare än man tidigare trott. Det kan handla om allt från hyperkänslighet i huden till smärta i muskler, stelhet eller matsmältningsproblem.

Självklart är alla fall olika, så du behöver en omfattande undersökning för att slå fast huruvida din smärta orsakas av depression, stress eller någon annan psykologisk åkomma.

Depression är en allvarlig sjukdom som inte bara kan uppfattas i form av sorg, gråt eller liknande humör. Det är en komplex och farlig åkomma som kräver professionell hjälp om man vill övervinna den så snart som möjligt.

Även om många av dessa symtom kan misstas för andra sjukdomar är det viktigt att du uppmärksammar dem för att få rätt vård.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Babbel, S. (2010). The connections between emotional stress, trauma, and physical pain. Psychology Today.
  • Dio Bleichmar, E. (1992). La depresión en la mujer. Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría.11(39), 283-289.
  • Sutin, A. R., & Zonderman, A. B. (2012). Depressive symptoms are associated with weight gain among women. Psychological medicine, 42(11), 2351-2360.
  • Kupfer, D. J. (2006). Depression and associated sleep disturbances: patient benefits with agomelatine. European Neuropsychopharmacology, 16, S639-S643.
  • Benazzi, F., & Akiskal, H. (2005). Irritable-hostile depression: further validation as a bipolar depressive mixed state. Journal of affective disorders, 84(2-3), 197-207.
  • O’Connor, L. E., Berry, J. W., Weiss, J., & Gilbert, P. (2002). Guilt, fear, submission, and empathy in depression. Journal of affective disorders, 71(1-3), 19-27.
  • Bair, M. J., Robinson, R. L., Katon, W., & Kroenke, K. (2003). Depression and pain comorbidity: a literature review. Archives of internal medicine, 163(20), 2433-2445.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.