6 vanor för att uppnå emotionell mognad

Att vara medveten om dina svagheter och vad du inte gillar med dig själv låter dig lättare förstå dina känslor.
6 vanor för att uppnå emotionell mognad

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Emotionell mognad, även känt som emotionell intelligens, är förmågan att utveckla total medvetenhet om sina känslor. Personer som är känslomässigt mogna vet därför hur man skiljer mellan sina känslor. De vet hur man förstår dem och hur man hanterar dem ordentligt. Inledningsvis kan det verka lätt och som något alla vet hur man gör, men så är inte fallet, och de flesta av oss vet faktiskt inte hur vi ska hantera våra känslor.

Så hur lär man sig att lösa det?

Att uppnå emotionell mognad

kvinna som njuter av naturen

1. Var uppmärksam

Medveten närvaro, eller mindfulness, är en utmärkt övning som får dig att använda din fulla uppmärksamhet. Tack vare det lär du dig att inte döma innan tiden är inne och att observera. Emotionell mognad baseras på att inte reagera impulsivt på all stimulans. Istället ska du ge dig själv några minuter att tänka över hur du ska svara.

  • Med övning gör medveten närvaro dig medveten om dina tankar och känslor. Sedan börjar du hantera dem på ett smartare sätt.

2. Börja lära dig av dina misstag

Att inte ta ansvar för dina egna handlingar och beskylla andra för dem är att inte acceptera dina misstag eller lära dig av dem. Att begå ett misstag är dock inte negativt. Tvärtemot  kan du lära dig av dina misstag. Därför är det viktigt att inte fly från dem. Använd dem istället för att bättra dig.

  • Du kommer inte nå emotionell mognad om du inte tar ansvar för alla dina misstag.

3. För en dagbok över dina känslor

kvinna som skriver dagbok

Att känna sig själv är väldigt viktigt, men för många av oss känns det som att vi aldrig har tid. Därför är det viktigt att föra en känslodagbok. Det bästa du kan göra är att hänge tid åt att skriva om allt du upplevt under dagen från ett känslomässigt perspektiv innan du går och lägger dig.

Vad har hänt som fått dig att bli glad? Hur kände du när du fick det där meddelandet? Hur svarade du på den där förolämpningen? Reflektera över dessa frågor och andra för att lära känna dig själv bättre.

4. Räkna till fem innan du agerar

Även om det kan verka tramsigt kan dina dagliga känslor hjälpa dig att bli mer medveten om vad du måste veta innan du agerar. Men det spelar ingen roll vad situationen är; det spelar heller ingen roll om känslorna som överväldigar dig är positiva eller negativa. Försök att smälta dina känslor innan du agerar.

5. Du behöver ingen annan

kvinna som håller i ett upplyst frågetecken

Ibland kan man klänga sig fast vid sin partner, men dina egna övertygelser och minnen då? Det är inte emotionell mognad – utan raka motsatsen.

  • Det är väldigt viktigt att inte klänga sig fast vid en tanke eller person. Ilband kan det vara svårt, men du kan göra det med övning.

Börja släppa taget!

6. Vilket syfte tjänar klagomål?

Att klaga påverkar samhället som ett virus. I slutänden skjuter man då bort det ansvar vi pratade om i punkt 2.

  • Emotionell mognad lär dig att du måste vara konsekvent, men du måste även acceptera det som händer och vad du inte kan förändra.
  • Det förflutna är till exempel något som du ofta tar med dig till nuet. Men är det till någon nytta? Raka motsatsen: det gör dig bara olycklig.

För att uppnå emotionell mognad är det viktigt att fokusera på nuet och inte binda dig till vad som får dig att lida. Du måste också lära dig att acceptera problem såväl som dina misstag. Framförallt måste du försöka släppa taget.

Om du anammar tipsen ovan varje dag kommer du transformera ditt liv och göra det mycket bättre eftersom du kan jobba med att förändra allt du inte gillar med dig själv. Du kan istället börja med nya vanor som låter dig vara en bättre person.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Moore, D. (2010). 7 Steps to emotional maturity. https://doi.org/10.1080/10610278.2015.10986397
  • Hyatt, L. L., Hyatt, C. B., & Hyatt, J. C. (2007). Effective leadership through emotional maturity. Academic Leadership. https://doi.org/10.1207/s15326985ep4104
  • Saxenian, H. (1958). Criterion for emotional maturity. Harvard Business Review. https://doi.org/http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=f8286263-d098-40b0-84e0-83554ec3701d%40sessionmgr111&vid=1&hid=117, retrieved on 14 April 2014
  • Keng, S. L., & Tong, E. M. (2016). Riding the tide of emotions with mindfulness: Mindfulness, affect dynamics, and the mediating role of coping. Emotion, 16(5), 706.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.