Gonorré: förebyggande och behandling

Gonorré är en väldigt vanlig sexuellt överförbar sjukdom. I många fall märker man inte av några symptom, och det kan öka risken att man överför den till andra människor. På grund av det är förebyggande väldigt viktigt.
Gonorré: förebyggande och behandling
José Gerardo Rosciano Paganelli

Granskad och godkänd av läkare José Gerardo Rosciano Paganelli.

Skriven av Equipo Editorial

Senaste uppdateringen: 04 januari, 2023

Gonorré är en sexuellt överförbar infektion som produceras av bakterien Neiserria gonhorrhoaea, även känd som gonokocker. Dessvärre är det en av de vanligaste sexuella sjukdomarna.

Eftersom det är en sexuellt överförbar sjukdom är det enda sättet att få det genom sexuell kontakt med någon som redan är infekterad. Det inkluderar vaginalsex, analsex och oralsex. Den kan dock även överföras från mamma till barn vid födseln.

En väldigt viktigt att tänka på att bärare inte behöver uppvisa några specifika symptom. Det är därför det är känt som ett asymptomatiskt tillstånd.  Generellt är de som är infekterade omedvetna om sitt tillstånd (eftersom de inte har några symptom), och därför vet de inte att de behöver behandla det. På grund av det sprids sjukdomen.

Symptom på gonorré

Testa dig

Från en klinisk synvinkel är det viktigt att skilja på gonorrépatienter baserat på kön och ålder. Det betyder att man skiljer på män, kvinnor och barn.

Hos män

Mindre än 10% är asymptomatiska. De resterande 90 procenten utvecklar symptom när de drabbas av gonorré. Efter en veckas inkubation dyker följande symptom upp:

 • Sekret (som liknar var) från penis. Detta sekret dyker upp när man urinerar och/eller klämmer på penis; i vissa fall sker det kontinuerligt.
 • Irritation i bäckenområdet – en stickande eller svidande känsla.
 • Smärta och sveda när man urinerar.
 • Smärta och testikelinflammation.

Hos kvinnor

Symptom hos kvinnor

Fler än hälften av alla kvinnor som drabbas visar inga symptom, men när en kvinna väl uppvisar symptom är de ofta allvarligare än för män. Risken för komplikationer ökar dessutom. Symptomen för kvinnor är:

 • Gult sekret (som liknar var) och dålig lukt från vaginan/urinröret.
 • Ökat behov att urinera och en känsla av smärta och sveda när man urinerar.
 • Rodnad av den genitala slemhinnan som kan vara smärtsam, svida och/eller klia.
 • Buksmärta.
 • Blödningar utanför menstruationscykeln.

För kvinnor är den största risken att infektionen sprider sig. Det kan leda till bäckeninflammation, vilket är smärtsamt, ofta kroniskt och kan ge upphov till infertilitet.

Det kan även påverka äggledarna och livmodern samt leda till uppkomst av salpingit och endometrios…

I slutänden är den största komplexiteten för det kvinnliga fortplantningssystemet att alla delar kan drabbas. Genom att kommunicera med bukhålan kan infektionen dessutom enkelt sprida sig till andra delar av kroppen.

Hos barn

Gonorré hos barn

Under födseln kan gonorré spridas till bebisen om mamman är infekterad. Det händer när barnet kommer i kontakt med sekret och slemhinnan i förlossningskanalen, som är kontaminerat.

I majoriteten av fallen utvecklar infekterade bebisar en typ av konjunktivit som kallas för Oftalmia neonatorum, eller neonatal oftalmi. För tillfället är denna konjunktivit inte särskilt vanlig eftersom barnets ögon rengörs med erytromycin eller silversalter när det fötts. Det hjälper till att motverka komplikationer.

Andra möjligheter

Det finns även en möjlighet att anda komplikationer utvecklas ur gonorré. Dessa blir allt mindre vanliga och är helt beroende av individens sexuella aktiviteter.

 • Anorektal gonokock: denna typ kan dyka upp när sjukdomen sprider sig eller efter analsex. Genom att inflammera rektum kan man drabbas av påtaglig smärta och sveda vid besök på toaletten. Det kan även leda till lesioner i slemhinnan i form av hemorrojder och vårtor. Ibland kan avföringen komma med var och blod.
 • Faryngeal gonokock: denna typ av gonorré associeras med oralsex. Det kliniska tillståndet är väldigt likt faryngit.

Diagnos och förebyggande

Använd kondom

För att ställa en diagnos måste läkaren utvärdera patientens kliniska historia. Vidare måste en fysisk undersökning genomföras, under vilken läkaren utvärderar patientens symptom. Efter det tar man fram en lösning på problemet.

För kvinnor kommer läkaren dessutom be om en vaginal cytologi. Det kommer djupt utvärdera tillståndet och garanterar mest precision när det kommer till diagnosen. Likt resten av alla sexuellt överförbara sjukdomar har mängden gonorréfall ökat på senare år. Det kan verka ironiskt med tanke på att preventiva metoder (såsom kondomer) finns att tillgå, men så ligger det till.

Under 80-talet, mitt i AIDS-krisen, pressades folk att använda preventivmedel på grund av rädslan att drabbas. Senare, med uppkomsten av effektiva behandlingar, och med nya preventivmedel, minskade rädslan för dessa sjukdomar. Det förklarar ökningen i mängden fall.

Det enda sättet att förebygga sjukdomen är genom bra sexualundervisning som rekommenderar bruk av skydd under sexuella relationer (oavsett om det är vaginalt, analt eller oralt). Sexualundervisning betonar även vikten av periodiska besök hos gynekologen (för kvinnor) och urologer för män.

Behandling av gonorré

Behandling av gonorré är helt enkelt medicinering. Behandlingen kretsar mer specifikt kring administrering av antibiotika. Generellt skrivs cetriaxona ut tillsammans med doxicilina, eftersom den sistnämnda även täcker klamydia.

Alla sexuella kontakter bör även undersökas och behandlas, oavsett om de är asymptomatiska eller inte. Läkaren kan även föreslå att patienten undviker att ha sex fram tills att sjukdomen har botats.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.