Är det möjligt att bli gravid vid 45 på naturlig väg?

Många kvinnor skjuter upp sin graviditet till sina sista fertila år. Sanningen är att kvinnlig fertilitet påverkas av många saker, och en av dem är ålder.
Är det möjligt att bli gravid vid 45 på naturlig väg?
Mario Benedetti Arzuza

Skriven och verifierad av läkare Mario Benedetti Arzuza.

Senaste uppdateringen: 25 augusti, 2022

I de flesta utvecklade länder har det börjat hända allt oftare att en kvinna försöker bli gravid vid 45 på naturlig väg. Det finns så många ekonomiska, akademiska, sociala och andra faktorer som får kvinnor att vilja skjuta upp sin graviditet till sina sista fertila år.

Det finns såklart kvinnor som blivit gravida i ännu högre ålder, men många vet inte hur liten chansen att bli gravid vid 45 faktiskt är.

Kvinnors fertilitet

Fertiliteten förändras med åldern. Början av kvinnans fertila liv börjar med ägglossning och menstruation. Det börjar i ungdomsåren, runt 14 års ålder, även om varje kvinna utvecklas i sin egen takt. Men en kvinnas fertila liv har även ett slut. De låga chanserna att bli gravid vid 45 har att göra med det. Men för att förstå varför måste du veta vad som händer under menstruationscykeln.

Vad händer under menstruationscykeln?

Hur menstruationscykeln fungerar

Folliklarna, vätskefyllda säckar, hittas i äggstockarna. Äggen finns inuti dessa folliklar. Men i början av varje menstruationscykel producerar hjärnan ett follikelstimulerande hormon som får dem att växa. När en follikel mognar släpper den ut ett ägg, och det ägget är redo att befruktas av en spermie.

Om det händer blir kvinnan gravid. Cellerna implanteras i endometriet – alltså livmoderslemhinnan – där de börjar utvecklas till en bebis.

Men om ägget inte befruktas bryter livmodern ner slemhinnan och driver ut den som ett menstruationsflöde, vilket startar om processen. Från 16 års ålder är den typiska längden på en menstruationscykel 26-35 dagar.

7 år efter det träder kvinnor in i sitt mest fertila skede, då kroppen är mest benägen att bli gravid. Denna fertila period varar till sen 30-årsålder eller tidig 40-årsålder. Men fertiliteten börjar gradvis försämras efter det. Menstruationen blir mindre frekvent på grund av åldersrelaterade förändringar. Varför händer det?

Begränsad äggreserv

Till skillnad från män har kvinnor ett visst antal oocyter eller folliklar. Det kallas för äggreserven och är bland det viktigaste för kvinnlig fertilitet.

Flickor föds med uppskattningsvis en miljon oocyter. Men när en flicka når puberteten minskas detta antal till runt 400,000. Med dessa oocyter får kvinnan endast runt 300-400 ägglossningar för att bli gravid under sitt fertila liv.

Den mest fertila åldern

När man är mest fertil

Den mest fertila åldern för en kvinna är 20-årsåldern. Men i takt med att tiden går och kvinnan blir äldre minskar äggreserven. Reproduktion blir mer komplicerat och chansen att bli gravid minskar.

En 30-årig, frisk kvinna har endast 20% chans att bli gravid. Men enligt specialister börjar oocytreserverna att sjunka drastiskt mellan åldrarna 35 och 37. En 40-årig kvinna har endast 5% chans att bli gravid.

Med andra ord kommer endast 5 av 100 kvinnor att befruktas medan resten måste försöka igen. Därför är de biologiska chanserna för att bli gravid vid 45 väldigt små.  Allt blir dessutom ännu mer komplicerat när klimakteriet börjar.

Oddsen för att bli gravid vid 45 på naturlig väg

Man kan lätt tro att en kvinnas fertilitet inte tar slut förrän hon når klimakteriet. Men chansen att befruktas naturligt upphör många år tidigare, runt 45 års ålder. Det minskar även chansen att lyckas med andra fertilitetsbehandlingar, såsom provrörsbefruktning.

Man försöker nu öka chansen för att bli gravid vid högre åldrar genom assisterad befruktning (ART). En studie visar till exempel att chansen i dagsläget för att bli gravid vid 40 års ålder är 27,6%, vid 41 års ålder 20% och vid 43 års ålder endast 10%.

Det är viktigt att notera att 43 är åldersgränsen för assisterad befruktning. Sådana behandlingar är mycket dyrare för äldre kvinnor. Det innebär att chansen att bli gravid vid 45 är väldigt låg.

Slutsatser

Gravid kvinnna

När kvinnor blir äldre minskar chansen att bli gravid, speciellt efter 35. Det är viktigt att kvinnor som planerar eller väntar med att bli gravida tänker på det. Det är samtidigt viktigt att de informerar sig själva, överväger olika alternativ och har en realistisk bild av chanserna. Det kommer hjälpa dem att ta de bästa familjebesluten.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.