Vad är vild jamsrot och vad har den för egenskaper?

Vild jamsrot har en hög koncentration av C-vitamin, vilket gör den till en växt som är lämplig för att stärka immunsystemets funktion. Läs mer här!
Vad är vild jamsrot och vad har den för egenskaper?
Saúl Sánchez Arias

Skriven och verifierad av nutritionist Saúl Sánchez Arias.

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Vild jamsrot (Dioscorea villosa) är en växt som för närvarande används som behandling för vissa inflammatoriska problem. Den har fördelaktiga egenskaper, och vissa experter hävdar att den kan ha en positiv inverkan på hälsan. Men det finns också risker och kontraindikationer i samband med dess användning.

I den här artikeln ska vi förklara i detalj hur och när du använder vild jamsrot. Var dock medveten om att för att få en positiv effekt är det viktigt att låta denna rot vara en del av en balanserad och varierad kost. Det är också viktigt att vara fysiskt aktiv samt undvika att få i sig giftiga ämnen.

Användningsområden och möjliga fördelar med vild jamsrot

Det är möjligt att använda vild jamsrot i följande sammanhang.

Artrit

händer med artrit
Artrit är ett komplext tillstånd som behöver medicinsk behandling.

De antiinflammatoriska egenskaperna hos vild jamsrot gör den till ett potentiellt botemedel mot många sjukdomar som har reumatoid artrit som ett underliggande element. Men befintliga studier om detta ämne har bara involverat djur, så resultaten är inte helt tillämpliga på människor.

Vi rekommenderar också att du läser den här artikeln: Låsningsfenomenet triggerfinger: symptom och behandlingar

Vild jamsrot för hyperurikemi

Det finns viss forskning, till exempel en som publicerats i Journal of Ethnopharmacology, som hävdar att jamsrot har potential att öka urinsyrautsöndringen. Detta skulle förhindra problemet med hyperurikemi hos dem som har en predisposition för detta. Liksom i det föregående fallet involverade dock forskningen endast djur.

Muskelspasmer och kramper

Det har också gjorts studier om den möjliga effekten av vild jamsrot vid behandling av muskelspasmer. Denna rotfrukt kan ge lindring för smärtan som har med menstruation eller kramper att göra. Forskningen är dock inte entydig och tillåter inte fastställande av fasta bevis.

Vild jamsrot mot virusinfektioner

Det är viktigt att notera att denna rot är en mycket rik källa till C-vitamin. Detta näringsämne hjälper till att förbättra immunsystemets funktion och minskar förekomsten av förkylning och influensa. Dessutom möjliggör ett högt intag av detta vitamin effektiv kontroll av symptom och en tidig återhämtning från sjukdomen.

Du kanske också är intresserad av den här artikeln: Hur man tar hand om en förkylning hemma

Infertilitet

Det finns inte många vetenskapliga artiklar om ämnet, men vissa författare hävdar att regelbunden konsumtion av denna växt kan förbättra fertiliteten hos kvinnor på grund av innehållet av fytoöstrogener.

Det är i alla fall viktigt att konsultera en läkare innan du konsumerar jamsrot för detta ändamål. Detta beror på att det till och med kan förekomma interaktioner med andra fertilitetsbehandlingar.

Vild jamsrot mot infertilitet
Denna behandling kan hjälpa vid infertilitet, men bör inte ersätta den behandling som din läkare har ordinerat.

Risker och kontraindikationer för vild jamsrot

Även om jamsrot kan gynna vissa människor, finns det också en risk när det gäller konsumtion. Till exempel kan denna rot ibland orsaka illamående, kräkningar och huvudvärk. Det har också rapporterats om andra fall där den stör matsmältningen.

Det finns även en risk att utveckla en allergisk reaktion, som vanligtvis manifesterar sig med utslag på huden. Det är inte vanligt att man får en anafylaktisk chock till följd av att man har ätit jamsrot, men ett antal dermatologiska biverkningar kan ändå vara en orsak till att man inte kan införliva detta livsmedel i sin kost.

Verkan och dosering

Du kan hitta jamsrot i sitt naturliga tillstånd, även om det också är möjligt att köpa den som ett extrakt i form av kosttillskott. Det kommer vanligtvis i kapslar med cirka 100 milligram av växten per dos.

Det marknadsförs främst för att minska ledvärk och inflammation, notera dock att vi ovan nämner att bevisen är knappa.

De flesta tillverkare hävdar att det att ta 1 eller 2 doser dagligen kan vara effektivt vid behandling av mensvärk, vätskeretention och för att lindra klimakteriebesvär.

Enligt en studie publicerad i Iranian Journal of Pharmaceutical Research, kan konsumtionen av vild jamsrot också modulera lipidprofilen. Men kostens inverkan på denna parameter är begränsad. Samtidigt finns det en stark genetisk faktor som bidrar till detta.

Vild jamsrot, en växt med medicinska egenskaper

Som du har sett finns det flera sammanhang där du kan använda jamsrot och för de flesta personer så har växten inte många biverkningar. Det finns dock endast lite forskning som stöder dess användning av medicinska skäl. De flesta tester som man utfört är in vitro eller observationer från djurförsök, vilket inte tillåter en extrapolering av resultaten till oss människor. Det anses dock vara en säker växt för hälsan, förutom vid allergier.

Av samma anledning bör du rådgöra med din läkare eller nutritionist innan du börjar använda denna rot som kosttillskott. Detta bör vara den generella regeln innan införandet av ett tillskott i din kost. Han eller hon kommer att kunna bedöma behovet av att inkludera preparatet och kommer att kunna bedöma de därtill hörande riskerna.

Slutligen, kom ihåg att för att uppnå god hälsa är det viktigt att ha en hälsosam och varierad kost samt regelbunden fysisk aktivitet. Att se till att få en god vila och tillräckligt med sömn är också viktigt.

Kom ihåg: Kosttillskott är bara toppen av isberget i en hälsosam livsstil.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Obidiegwu JE, Lyons JB, Chilaka CA. The Dioscorea Genus (Yam)-An Appraisal of Nutritional and Therapeutic Potentials. Foods. 2020 Sep 16;9(9):1304. doi: 10.3390/foods9091304. PMID: 32947880; PMCID: PMC7555206.
  • Salehi B, Sener B, Kilic M, Sharifi-Rad J, Naz R, Yousaf Z, Mudau FN, Fokou PVT, Ezzat SM, El Bishbishy MH, Taheri Y, Lucariello G, Durazzo A, Lucarini M, Suleria HAR, Santini A. Dioscorea Plants: A Genus Rich in Vital Nutra-pharmaceuticals-A Review. Iran J Pharm Res. 2019 Fall;18(Suppl1):68-89. doi: 10.22037/ijpr.2019.112501.13795. PMID: 32802090; PMCID: PMC7393038.
  • Zhang Y, Jin L, Liu J, Wang W, Yu H, Li J, Chen Q, Wang T. Effect and mechanism of dioscin from Dioscorea spongiosa on uric acid excretion in animal model of hyperuricemia. J Ethnopharmacol. 2018 Mar 25;214:29-36. doi: 10.1016/j.jep.2017.12.004. Epub 2017 Dec 9. PMID: 29233733.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.