Vad är läkemedlet T-DM1 och vad används det för?

18-20% av fallen med metastaserande bröstcancer är HER2-positiva. Med andra ord har de ett överuttryck av onkogenen HER2. Experter har utvecklat ett nytt läkemedel som heter T-DM1 för denna typ av tumör. Lär dig allt om det i den här artikeln.
Vad är läkemedlet T-DM1 och vad används det för?

Senaste uppdateringen: 20 september, 2020

Läkemedlet T-DM1 är ett nytt, unikt och selektivt antikropp-läkemedelskonjugat godkänt av European Medicines Agency (EMA) för behandling av avancerad HER2-positiv bröstcancer. HER2 är proteinet “epidermal tillväxtfaktorreceptor 2” som gynnar tillväxten av cancerceller. T-DM1 finns på marknaden under namnet Kadcyla.

Läkemedlet T-DM1 består av två föreningar. Den första är det välkända läkemedlet trastuzumab, som är en anti-HER2-antikropp. Den andra komponenten är en cytotoxisk antimikrotubulmolekyl: DM1. Att de är cytotoxiska antimikrotubuler innebär att de har förmåga att blockera syntesen av mikrotubuli vid celldelning, en mekanism som vi kommer att diskutera mer detaljerat nedan.

Effekten av läkemedlet T-DM1

kvinna tar Läkemedlet T-DM1

18-20% av fallen med metastaserande bröstcancer är HER2-positiva. Med andra ord har de ett överuttryck av onkogenen HER2. Före utvecklingen av specifika anti-HER2-behandlingar var prognosen för patienter med HER2-positiva tumörer betydligt sämre än andra typer av bröstcancer.

En onkogen är en gen som på grund av dess förmåga att inducera mutation eller transformation leder till cancerbildning i en cell.

Men utvecklingen av trastuzumab, som godkändes 2000, ändrade på den dåliga prognosen för HER2-positiv bröstcancer jämfört med HER2-negativ. 2014 marknadsfördes ett annat läkemedel mot HER2: pertuzumab. Detta läkemedel förlänger den totala överlevnaden ytterligare i den första behandlingen av avancerad HER2-positiv bröstcancer.

Den andra behandlingen för avancerad HER2-positiv bröstcancer var den enda som dittills godkänts och är en kombination av cytotoxiska läkemedel med capecitabin och lapatinib, en tyrosinkinasinhibitor av HER2/EGFR.

En registerundersökning som heter EMILIA jämförde behandling med T-DM1 kontra behandling med lapatinib och capecitabin hos patienter med denna typ av bröstcancer som tidigare hade behandlats med trastuzumab och en taxan.

Resultaten från denna studie visade en ökning av den progressionsfria överlevnaden, en ökning av den totala överlevnaden och en profil av bättre tolerans mot biverkningar och en signifikant fördröjning av symptomen tills progressionen av behandlingen med T-DM1.

Hur T-DM1 utövar sin effekt på kroppen

Som vi nämnde ovan är läkemedlet T-DM1 en kombination av två läkemedel: trastuzumab och DM1. T-DM1 kombinerar verkningsmekanismerna för dessa två ämnen:

 • Liksom trastuzumab kan T-DM1 binda HER2 och blockera tillväxten av tumörceller som överuttrycker denna tillväxtfaktor.
 • Den presenterar också DM1:s verkningsmekanism, varför den kan binda till tubulin.

Eftersom det hämmar tubulin förhindrar det cancerceller från att dela sig, vilket i slutändan orsakar celldöd genom apoptos. Resultaten av cytotoxicitetsanalyser in vitro visar att DM1 är mellan 20 och 200 gånger mer potent än vincataxaner och alkaloider.

Vi rekommenderar att du också läser den här artikeln: 8 sorters mat som kan orsaka cancer

Biverkningarna av läkemedlet T-DM1

bröst med liten rosett

Biverkningar är de oönskade och oavsiktliga effekterna som en patient kan förvänta sig när denna inleder en behandling med ett läkemedel.

I detta sammanhang är de mest rapporterade biverkningarna illamående, trötthet och huvudvärk. ≥ 25% av patienterna upplevde någon av dessa biverkningar. Experter utvärderade säkerheten för T-DM1 hos totalt 1871 patienter med bröstcancer i olika kliniska studier. De fann att de vanligaste allvarliga reaktionerna var:

 • Blödning
 • Dyspné
 • Smärta i ben och muskler
 • Buksmärtor
 • Trombocytopeni
 • Och slutligen, kräkningar.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: De främsta orsakerna till bröstcancer du bör känna till

Slutsats

Uppgifterna rapporterade från studier visar att läkemedlet T-DM1 är ett mycket stort framsteg i behandlingen av avancerad HER2-positiv bröstcancer. Det ökar överlevnaden för patienter som tidigare har tagit trastuzumab.

Trots dessa framsteg är HER2-positiv cancer fortfarande obotlig. Det är därför nödvändigt att hitta nya, bättre tolererade och effektivare behandlingar. Vi måste därför fortsätta att bedriva forskning om bröstcancer.

Detta kanske intresserar dig
De olika typerna av bröstcancer: symptom & behandling
Steg för Hälsa
Läs det Steg för Hälsa
De olika typerna av bröstcancer: symptom & behandling

Att känna till de olika typerna av bröstcancer är viktigt eftersom de har olika konsekvenser och behandlas på olika sätt. • Verma, S., Miles, D., Gianni, L., Krop, I. E., Welslau, M., Baselga, J., … Blackwell, K. (2012). Trastuzumab emtansine for HER2-positive advanced breast cancer. New England Journal of Medicine. https://doi.org/10.1056/NEJMoa1209124
 • Barok, M., Joensuu, H., & Isola, J. (2014). Trastuzumab emtansine: Mechanisms of action and drug resistance. Breast Cancer Research. https://doi.org/10.1186/bcr3621
 • Junttila, T. T., Li, G., Parsons, K., Phillips, G. L., & Sliwkowski, M. X. (2011). Trastuzumab-DM1 (T-DM1) retains all the mechanisms of action of trastuzumab and efficiently inhibits growth of lapatinib insensitive breast cancer. Breast Cancer Research and Treatment. https://doi.org/10.1007/s10549-010-1090-x