De främsta orsakerna till bröstcancer du bör känna till

Trots att bröstcancer vanligtvis drabbar personer över 50 år, framförallt kvinnor, bör du även känna till att den är mindre aggressiv efter klimakteriet.
De främsta orsakerna till bröstcancer du bör känna till

Senaste uppdateringen: 25 augusti, 2022

Bröstcancer inträffar när vävnaden i bröstet utvecklar elakartade tumörer. Denna sjukdom drabbar mest kvinnor, men kan även drabba män. Tusentals kvinnor dör av bröstcancer varje år. Detta eftersom den dessvärre upptäcks för sent i många fall . Här listar vi därför de främsta orsakerna till bröstcancer.

Med dagens avancerade teknologi och medicin är det möjligt att behandla bröstcancer. Den förväntade livslängden för många patienter har ökat avsevärt. Men sjukdomen är fortfarande väldigt alarmerande eftersom den ofta inte upptäcks i tid. Nyckeln till att förebygga den är att känna till riskfaktorerna. Därför ska vi i denna artikel dela med oss av några  de främsta orsakerna till bröstcancer som du bör ha i åtanke.

Ålder och kön

Som vi nämnde tidigare drabbar denna typ av cancer primärt kvinnor, men män kan också drabbas. I de flesta fall ökar risken att utveckla bröstcancer med åldern. Framförallt drabbas personer över 50. Män löper 100 gånger mindre risk att utveckla denna sjukdom.

Familjehistorik

Bröstundersökning viktigt för att upptäcka cancer

Flera studier visar  att personer som löper större risk att drabbas av bröstcancer är de som har nära släktingar som lidit av det själva. Det gäller även andra cancerformer som livmoder-, äggstocks- eller ändtarmscancer.

Genetik

Bröstcancer kan även orsakas av en defekt gen som ärvs från någon av föräldrarna. Ofta hittas dessa defekter i generna BRCA1 och BRCA2. Dessa ansvarar för att producera proteiner som skyddar kroppen från cancer. En defekt i en av generna kan öka risken för att utveckla bröstcancer någon gång i livet med upp till 80%.

Menstruationscykel

orsakerna till bröstcancer

Kvinnor som fick sin mens innan tolv års ålder löper större risk. Samtidigt löper också kvinnor som når klimakteriet efter 55 års ålder högre risk.

Historia av sjukdomen

Kvinnor som har haft cancer i ett bröst löper större risk att utveckla den i det andra. Den kan också komma tillbaka i samma bröst.

Alkoholkonsumtion – en av orsakerna till bröstcancer

Enligt flera studier kan risken för att drabbas av bröstcancer öka med regelbundet alkoholintag. Om du dricker en eller två alkoholhaltiga drycker om dagen kan du vara i riskzonen.

Graviditet

orsakerna till bröstcancer - håravfall som följd av medicinering

Kvinnor som är barnlösa eller väntar tills efter 30 med att skaffa barn löper ökad risk att utveckla sjukdomen. Att ha fler än en graviditet tidigt i livet minskar risken för att utveckla den.

Hormonterapi

Kvinnor som mottar östrogenbehandling under långa perioder löper större risk att utveckla bröstcancer.

Fetma

Denna riskfaktor är inte fullt förstådd men experterna tror att kvinnor som lider av fetma producerar mer östrogen. Detta kan öka risken för att utveckla av denna sjukdom. Risken är ännu högre för kvinnor över 50 som lider av fetma.

Strålning

Cancercell - orsakerna till bröstcancer

Utsättning för röntgen och magnetröntgen ökar utvecklingen av bröstcancer avsevärt. Om man som barn eller vuxen mottar strålbehandling för cancer i bröstregionen löper man risk att återutveckla sjukdomen. Risken bestäms av dosen strålning du mottagit och vid vilken ålder du mottog den.

Diet

Forskningen har fortfarande inga påtagliga bevis för dietens koppling till cancer.  De flesta studier är dock överens om att en dålig diet kan vara en stor riskfaktor. Att äta massor av bearbetad mat, kött, mättade fetter, socker och liknande kan öka risken för att utveckla denna sjukdom.

Ej bevisade orsaker till bröstcancer

Under åratal har kvinnor oroats av myter. Till exempel om att användning av antiperspiranter och BH:ar skulle orsaka bröstcancer. Än så länge finns det dock inga direkta kopplingar mellan dessa och utveckling av sjukdomen. Andra faktorer, som bröstimplantat och utsättning för bekämpningsmedel, har inte heller visat någon ökad risk.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Cuevas, S. A. R., & García, M. C. (2006). Epidemiología del cáncer de mama. Ginecología y obstetricia de México74(11), 585-593.
  • Neira, V. P. (2013). Densidad mamaria y riesgo de cáncer mamario. Revista Médica Clínica Las Condes24(1), 122-130.
  • Zumano, S. E. P., Alonso, L. S., & Martínez, H. T. (2009). Factores de riesgo para cáncer de mama. Revisión de la literatura: Rol potencial de Enfermería. Enfermería Universitaria6(3), 21-26.
  • https://mejorconsalud.as.com/wp-content/uploads/2018/02/shutterstock_1330292744.jpg" alt="" width="1000" height="486"/>


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.