Vad är Kosher-kost och vem kan äta på detta sätt?

Känner du till vad Kosher-kost är? Det är en komplex kostregim som man följer i det judiska samfundet. I den här artikeln ska vi att berätta vad denna kost går ut på, hur man tillagar maten och vilka regler man måste följa. Fortsätt läsa för att lära dig mer!
Vad är Kosher-kost och vem kan äta på detta sätt?
Maria Patricia Pinero Corredor

Skriven och verifierad av nutritionisten Maria Patricia Pinero Corredor.

Senaste uppdateringen: 09 augusti, 2022

Kosher-kost är inte en specifik typ eller stil av matlagning eller kök. Det är mer omfattande än så; närmare bestämt är det djupt rotat i en uppsättning regler inom judendomen för kosthållning, som kallas kashrut. Det är inte alla judar som följer dessa regler, men för dem som gör det är det ett sätt att visa vördnad för Gud och förankra sin tro och sin religiösa samhörighet.

Ordet “k osher” härrör från den hebreiska roten Kashér, som betyder “korrekt“, “ren” eller “lämplig för konsumtion“. De grundläggande reglerna för denna kosthållning är av bibliskt ursprung, och den består endast av de livsmedel som följer de fastställda föreskrifterna, som kallas kosher eller casher. De som inte följer dessa regler kallas trefah eller taref.

Vill du veta mer?

Regelverket som styr Kosher är omfattande och komplext. Nedan ska vi titta närmare på denna typ av kosthållning och prata om vem som kan tillämpa den.

Vad bygger kosher-kost på?

Lagarna för att följa en kosherkost kallas med ett gemensamt namn Kashrut och man kan hitta dem i Torah, den första delen av den judiska bibeln. Enligt forskaren David Kramer kan instruktioner för praktisk tillämpning av dessa regler även förmedlas genom muntlig tradition.

Specifikt definierar de vilka livsmedel en person får och inte får äta, och hur de ska vara producerade, bearbetade och hanterade före konsumtion. De bestämmer också vilka kombinationer av livsmedel som man bör undvika. Praktiserande judar menar att det att följa en kosherkost är ett sätt att uppfylla Guds vilja.

De tre kategorierna som denna kost bygger på är följande:

 1. Kött och fågel
 2. Mejeri- och mjölkprodukter
 3. Pareve, som inkluderar fisk, ägg och vegetabilier

En av de viktigaste reglerna för denna kosthållning är att man aldrig får kombinera kött med mejeriprodukter. Dessutom bör man använda separata redskap för kött och mejeriprodukter, och man bör vara noga med att inte diska dem i samma vatten.

Om du äter kött, bör du vänta tills nästa måltid innan du äter mejeriprodukter, och vice versa. De livsmedel som man kallar pareve kan man kombinera med ett av dessa alternativ, men inte båda samtidigt.

kyckling med grönsaker och kryddor
Kosher-kost är en strikt kostregim som kommer från judendomen.

Mat man ska undvika enligt kosher

Kosher-kosten är sannolikt en av de striktaste av de religiösa typerna av kosthållning, och den innehåller ett flertal restriktioner. Här är några av de livsmedel som inte är tillåtna inom denna kost.

 • Djur som inte har kluvna hovar och inte är idisslare. Till exempel är grisar, kaniner, harar, ekorrar, katter, hundar, kameler, kängurur och hästar förbjudna att äta.
 • Fisk och skaldjur som inte har fenor eller fjäll. Räkor, bläckfisk, krabbor, ostron och hummer är inte tillåtna. Enligt samma regel är valar, hajar, svärdfiskar och delfiner heller inte tillåtna.
 • Rovfåglar. Ugglor, hökar, måsar, gamar, örnar, strutsar och fasaner är också förbjudna.
 • Bakpartiet på godkända idisslare. Detta inkluderar flankstycke, länd, bakben och filé.
 • De flesta insekter är inte kosher, och därför bör man kontrollera frukt och grönsaker noggrant och tvätta innan förtäring.
 • Fett runt de vitala organen eller ischiasnerven hos djur som är kosher.

Livsmedel som är tillåtna i kosher-kost

Livsmedel som uppfyller kraven i kashrut anser man vara kosher. Följande är livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung som är tillåtna inom denna typ av kost.

Kött (Fleishig)

Det finns vissa särdrag som kött måste ha för att man ska kunna betrakta det som kosher, allt från art, tillvägagångssätt vid slakt till beredning. I detta sammanhang avser ätbart kött köttet från vissa däggdjur och fåglar, eller deras derivat, som buljong, såser eller ben.

I en uppsats från Universidad de los Andes i Bogota nämns att följande kriterier måste vara uppfyllda:

 • Det måste vara djur med kluvna hovar, som får, kor, getter, lamm, oxar och rådjur.
 • Endast framdelarna av dessa idisslare får konsumeras.
 • Tama fåglar, som gås, vaktel, duva, kalkon och kyckling går också bra att äta.
 • Djuren måste vara slaktade genom en rituell slakt som man kallar Shechitah. Denna leds av shecheten, som är utbildad och certifierad enligt judisk lag.
 • Köttet ska läggas i blöt för att avlägsna allt blod innan det blir tillagat.
 • Alla redskap måste vara Kosher, det vill säga endast användas för kött och köttprodukter.

Mejeriprodukter (Milchig)

Det finns särskilda regler för mjölk, smör, yoghurt och ost för att de ska anses vara kosher. Dessa inkluderar följande:

 • De måste komma från ett djur som är kosher.
 • De får inte vara blandade med köttderivat. Till exempel gelatin (som är tillverkat av kollagen) eller löpe (ett enzym som finns i magen hos däggdjur som används för att få hårda ostar).
 • Redskapen för att förbereda och konsumera dem bör uteslutande vara för mejeriprodukter.
Kosher-kost särskiljer mjölkprodukter
En av reglerna för kosher-kost är att man inte får kombinera kött och mejeriprodukter.

Fisk och ägg (Pareve)

Både fisk och ägg har sina egna regler men man klassificerar dem i samma grupp “pareve” eller “neutrala” eftersom de inte innehåller kött eller mjölk.

För att man ska betrakta dessa livsmedel som kosher måste fisken ha fenor och fjäll, till exempel lax, makrill, tonfisk eller hälleflundra. Denna grupp kräver inte några exklusiva redskap för tillagning och man får äta dem tillsammans med kött eller mejeriprodukter.

Ägg kan man få från fjäderfä och fisk, som måste vara kosher, men de får inte ha några spår av blod. Därför är det ett krav att de har genomgått en korrekt inspektion. Man får också äta dem tillsammans med antingen kött eller mejeriprodukter.

Spannmål och -derivat inom kosher-kost

För att spannmål och spannmålsprodukter ska vara kosher måste utrustningen man använder och ingredienserna vara godkända. Till exempel, om bakformar eller annan utrustning har smorts med animaliskt fett, eller tillagas i utrustning där kött eller mejeriprodukter tillagas, passar dessa spannmålsprodukter inte in i denna strikta kost.

Om brödet är tillagat med djurbaserat ister, istället för olja eller grönsaksfett, upphör det också att vara kosher. Eftersom livsmedelstillverkare inte brukar ange dessa behandlingsmetoder på etiketter och innehållsförteckningar behöver man en certifiering för att tillverka produkter som är kosher.

Grönsaker och frukt

Grönsaker och frukt, som naturliga livsmedel, anser man vara kosher. Men eftersom det kan följa med vissa insekter eller larver från deras omgivning, kräver de en noggrann inspektion före försäljning eller konsumtion.

I de fall frukt- och grönsaksderivat bearbetas med hjälp av utrustning som inte är kosher, eller där mjölk eller kött har bearbetats, kan de inte längre betraktas som kosher.

Nötter, frön och deras derivat inom kosher-kost

Vissa komplikationer vid bearbetning av nötter, frön och oljor kan göra dem icke-kosher på grund av eventuell korskontaminering i de fall där man har använt kött och mejeriprodukter i samma utrustning.

Efter utveckilngen inom biokemisk teknik/bioteknik är många oljor idag mycket hårt bearbetade livsmedel, eftersom det är nödvändigt att eliminera specifika skadliga ämnen för att göra dem ätbara.

Därför måste varje steg i behandlingen vara övervakad eller certifierad för att man ska anse att produkten är kosher. Detta säkerställer att alla regler är uppfyllda.

Vin och kosher-kost

Liksom i de tidigare fallen måste vin vara tillverkat med utrustning som är kosher. Naturligtvis inkluderar detta också dess ingredienser. Som författaren Juan Piqueras förklarar, är denna dryck en av de mest krävande produkterna, eftersom den ingår i många judiska religiösa ritualer.

Det är viktigt att hela produktionsprocessen av vin som är kosher utvecklas och övervakas av inspekterande judar. Om den inte är det, är vinet inte tillåtet.

Regler för Pesach, det osyrade brödets högtid

Under Pesach och de religiösa ritualer och traditioner som denna högtid innebär, gäller många fler kosherrestriktioner än normalt. Till exempel är det tradition att alla jästa, eller syrade, spannmålsprodukter är förbjudna. Dessa spannmål kallar man “chametz” och de inkluderar vete, havre, korn, råg och spelt.

Några av dessa spannmål är ibland tillåtna, förutsatt att de inte är i kontakt med fukt i mer än 18 minuter och inte innehåller jäsmedel som jäst. Ett exempel på detta undantag är matzah, ett osyrat tunnbröd, som man inte anser vara chametz, även om det är gjort på vete.

Certifiering av koshermat

Komplexiteten i modern livsmedelsbearbetning kräver att efterföljare av kosher-kost ser till att de äter mat som strikt uppfyller de krav som deras lagar föreskriver. Av denna anledning har man upprättat system för att certifiera produkter och livsmedel.

De som är certifierade som kosher måste bära en etikett på förpackningen som anger att alla krav har blivit uppfyllda. Det finns olika certifieringsorganisationer. Om livsmedlet är certifierat för Pesach ska det finnas en separat etikett som anger detta.

Nivån för den precision och stringens som gäller för en kosher-kost är tydlig. Många judar väljer denna kosthållning eftersom den gör att de kan känna en starkare anknytning till sitt religiösa arv. Men trots begränsningarna kan en kosherkost erbjuda variation och en god näringsbalans. Dessutom har certifiering varit till stor hjälp för att förenkla för dem som väljer att äta kosher.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Meléndez-Hevia E, De Paz-Lugo P, Cornish-Bowden A, Cárdenas ML. A weak link in metabolism: the metabolic capacity for glycine biosynthesis does not satisfy the need for collagen synthesis. J Biosci. 2009 Dec;34(6):853-72.
 • Pudel F, Wiesen S. Vegetable Oil-Biorefinery. Adv Biochem Eng Biotechnol. 2019;166:69-98. doi: 10.1007/10_2016_65. PMID: 28265701.
 • Gálvis C., Wigoda S. La certificación Kosher. De ritual religioso a garantía de calidad para el consumidor. Universidad de los Andes. Facultad de Administración-Bogotá. 2004. Disponible en: https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/22457/u263746.pdf?sequence=1
 • Piqueras Haba, Juan. Los judíos y el vino en España. Siglos XI-XV. Una geografía histórica. Universidad de Valencia. 2004. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/1185850.pdf

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.