Vad är inlärd hjälplöshet och kan det behandlas?

Som ett svar på obehagliga situationer är det normalt och sunt att agera på ett sätt som gör att omständigheterna kan förbättras. Men vissa reagerar genom att bli passiva och nedslagna och tror att de inte har någon kontroll över vad som händer i livet.
Vad är inlärd hjälplöshet och kan det behandlas?

Senaste uppdateringen: 18 januari, 2021

Inlärd hjälplöshet är ett svar i form av passivitet och nedslagenhet inför olika situationer som vanligtvis är obehagliga. Detta visar att människor som lider av detta tillstånd inte har som avsikt att ta itu med det som orsakar dem obehag eller svårigheter.

Vanligtvis inträffar tillståndet efter en traumatisk upplevelse där de involverade har försökt och misslyckats med att vidta åtgärder för att undvika lidande. Detta har i sin tur gjort att individen lärt sig att det inte finns något konstruktivt de kan göra för att stoppa smärtsamma situationer.

Definition av inlärd hjälplöshet

Enligt American Psychological Association (APA), är inlärd hjälplöshet ett fenomen som har sitt ursprung i upprepad exponering för stressfaktorer. Dessa stressfaktorer ligger utanför individens kontroll och leder till att individen inte använder de tillgängliga alternativen de har för att kontrollera händelserna.

På grund av detta lär de sig att de saknar kontroll över vad som händer, det vill säga över processer som pågår i deras miljö och omgivning. På medellång sikt förstör detta tankesätt deras motivation att genomföra förändringar.

Med andra ord är det ett psykologiskt tillstånd som leder till oförmågan att reagera på situationer som orsakar lidande. Detta inträffar som en följd av tidigare misslyckade åtgärder inför obehagliga händelser. Därför lär sig individen att tolerera lidande och tror att det inte finns något de kan göra för att undvika obehagliga stimuli.

Inlärd hjälplöshet: ledsen flicka
Traumatiska upplevelser i barndomen kan leda till inlärd hjälplöshet i vuxenlivet.

Orsaker till inlärd hjälplöshet

Alla orsaker till inlärd hjälplöshet är relaterade till ett tankemönster som får individerna att tro att de inte har någon kontroll över händelserna i deras liv. Detta bidrar till underlåtenhet att analysera av de möjliga konsekvenserna av vissa situationer. De tror att deras öde redan är förutbestämt och att de inte kan göra något för att ändra det.

Följande är de vanligaste orsakerna till detta tillstånd.

Traumatiska upplevelser i barndomen

En av de faktorer som ligger bakom utvecklingen av detta psykologiska tillstånd är de upplevelser de har under sina första levnadsår. Om en person har varit med om obehagliga upplevelser under detta skede och inte fick någon form av hjälp, tröst eller positiv respons, kommer denna sannolikt att utveckla en uppgiven ställning inför liknande omständigheter.

Du kanske också är intresserad av att läsa:  5 saker du måste tillåta för att utvecklas känslomässigt

Att lära sig uppgivna och passiva roller

Utbildningen och uppfostran som en person får under barndomen är en annan faktor som påverkar utvecklingen av detta tillstånd. Om det finns vissa situationer som uppmuntrar till sociala roller av passivitet och beroende, ökar riskerna att utveckla ett beteende med inlärd hjälplöshet i framtiden.

Å andra sidan spelar de budskap som vi får under barndomen en viktig roll för att fastställa passivitet. Om barn till exempel växer upp runt människor som hela tiden säger till dem att de inte kan eller att de inte vet saker, kan de utvecklas till vuxna som tror att de är maktlösa.

Alltför kontrollerade och stränga hem

Vissa föräldrar utövar alltför mycket kontroll och disciplin. Barn som lever i en miljö där deras föräldrar eller vårdnadshavare kontrollerar allt som händer runt omkring dem och berövar dem erfarenheten av att lära sig av konsekvenserna av deras handlingar är mer utsatta för detta tillstånd.

Skuldkänslor kan leda till inlärd hjälplöshet

Å andra sidan finns det interna faktorer, såsom känslor av ansvar och skuld, som påverkar utvecklingen av inlärd hjälplöshet. Det vill säga att personen känner skuld och ansvar för en obehaglig händelse och börjar tro att de inte kan ändra eller hindra liknande situationer som uppstår senare i livet.

På detta sätt faller de in i resignation och rättfärdigande av attityder, vilket negativt påverkar deras självkänsla och värdighet. Detta kan ha att göra med den typ av uppfostran de fått, som kan ha förstärkt eller odlat dessa skuldkänslor.

Konsekvenser av inlärd hjälplöshet

Inlärd hjälplöshet har en negativ effekt på följande aspekter i en persons liv:

 • Motivation: Att tro att man saknar kontroll ger en minskning av motivation. Därför minskar försöken att reagera och svara på nya situationer.
 • Kognition: Det är svårt att lära sig nya svarsmönster som ger positiva resultat. Dessutom kan dessa individer uppfatta problem som något helt normalt.
 • Känslomässigt: Det är vanligt att negativa känslomässiga tillstånd förekommer, såsom depression, ångest och frustration. Det finns också en tydlig brist på självkänsla. Detta tillstånd varar fram tills personen kan kontrollera omständigheterna.
 • Fysiskt: Ätstörningar och förändringar i immunsystemet finns bland de fysiska konsekvenserna vi ser hos personer med inlärd hjälplöshet.

Behandling av inlärd hjälplöshet

Det bästa sättet att behandla detta tillstånd är genom en terapeutisk intervention. Detta tillvägagångssätt syftar till att lära personen hur man bör svara på en given situation. Enligt Vázquez Valverde och Polaino Lorente består det terapeutiska tillvägagångssättet av följande:

 • Ändra de negativa attribut som personen ger till situationerna: Genom att utföra enkla uppgifter, sådana som ger positiva resultat efter att personen har utfört någon åtgärd. Han eller hon kan också lära sig att misslyckanden inte beror uteslutande på dem personligen.
 • Induktion av positiva känslor: Detta hjälper till att stärka självkänslan. På så sätt kommer de att känna sig mer kapabla att ingripa i sin miljö.

Samtidigt kan terapeutiskt ingripande bestå av att ta itu med de traumatiska händelserna som har skett i det förflutna. Målet är att personen ska övervinna dessa erfarenheter genom att ge dem en annan innebörd. På detta sätt kan personen utveckla mer funktionella och positiva svar på framtida situationer.

Inlärd hjälplöshet: terapisession
En psykologisk behandling av inlärd hjälplöshet är möjlig genom tekniker som definierats av terapeuten.

Ett förvärvat problem

Som begreppet antyder är detta tillstånd inlärt, eller förvärvat. Med andra ord är det inte något som en person föds med, utan det har i allmänhet etablerats under barndomen. Dessutom innebär detta tillstånd en rad negativa effekter som skadar personens välbefinnande, ibland på ett allvarligt sätt. Därför kan individen att få många fördelar av att behandling.

Den bästa behandlingen är psykologisk terapi, som hjälper individen att upptäcka att denna har en stor kontroll över sitt liv. När de väl fått denna medvetenhet kommer de att uppleva positiva förändringar på alla nivåer: emotionella, fysiska och kognitiva.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • American Psychological Association. APA Dictionary of Psychology  [Internet]. Washington, DC: APA. Disponible en: https://dictionary.apa.org/learned-helplessness
 • Monti, José Galeano, and Oscar Balbuena Jara. “Tortura e indefensión aprendida en adolescentes en privación de libertad.” Revista Paraguay desde las Ciencias Sociales 7 (2016): 129-158.
 • Cepeda P. Análisis de la relación entre la indefensión aprendida y el femicidio [Internet]. Vol. 11. Pontificia Universidad Católica del Ecuador; 2017. Available from: http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/1311
 • Peña V. Relación Entre Dependencia Emocional e Indefension aprendida en Mujeres víctimas de violencia intrafamiliar [Internet]. Universidad Autónoma del Estado de México; 2019. Available from: http://148.215.1.182/handle/20.500.11799/105655
 • Reyes M. INDEFENSIÓN APRENDIDA Y ESTILO PARENTAL PERCIBIDO EN ESTUDIANTES QUE SUFREN BULLYING DE UNA SECUNDARIA [Internet]. Universidad Autónoma del Estado México; 2019. Available from: http://148.215.1.182/handle/20.500.11799/105652
 • Berengil Llantoy, Ana Paula, and Tessy Anyela Povis Matencio. “Autoconcepto e indefensión aprendida en estudiantes de 2 a 5 año del nivel secundario de una institución educativa pública de Chaclacayo-Lima.” (2019).
 • Vázquez-Valverde C, Polaino-Lorente A. La indefension aprendida en el hombre : Revisión crítica y búsqueda de un algoritmo explicativo. Estud Psicol [Internet]. 1982;11:70–89. Available from: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=65852
 • Sanmartín, Pedro García. “Educar en fortalezas psicológicas para mitigar la vulnerabilidad.” EHQUIDAD. Revista Internacional de Políticas de Bienestar y Trabajo Social 13 (2020): 121-150.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.