Vad är hyperinsulinemi?

Hyperinsulinemi är ett tillstånd som indikerar att det finns förändringar i vår kropp relaterade till kontrollen av blodsocker. Dessa förändringar är potentiellt farliga för vår hälsa.
Vad är hyperinsulinemi?
Leonardo Biolatto

Skriven och verifierad av läkaren Leonardo Biolatto.

Senaste uppdateringen: 17 oktober, 2022

Insulin är ett mycket viktigt hormon i vår kropp, eftersom det reglerar mängden socker i blodet och i vävnaderna så att de kan utföra sina olika funktioner. Men när det förekommer högt insulin i blodet kan vi ha att göra med hyperinsulinemi.

Normalt är effekten av bristen på insulin i vår kropp, eller hypoinsulinemi, välkänd eftersom den förekommer hos personer med typ 1-diabetes. Det förekommer dock en allmänt utbredd brist på erkännande av hyperinsulinemi som ett tillstånd, vilket gör det svårt att diagnostisera. Därför ska vi i den här artikeln förklara vad hyperinsulinemi är och vad som orsakar det.

Vad är insulin?

Innan vi förklarar vad hyperinsulinemi är, ska vi först ta en titt på hormonet insulins funktion. Insulin är ett hormon som syntetiseras och lagras av betacellerna i bukspottkörteln.

Efter att ha ätit bryts vår mat ner till små beståndsdelar som kan passera genom tarmen till blodet. Ett av dessa ämnen är glukos, som är det grundläggande socker som vår kropp använder för att producera energi och utföra dess funktioner.

När glukos når blodet passerar det genom bukspottkörteln och aktiverar betacellerna som frigör det lagrade insulinet. Detta insulin passerar in i blodet och leder glukosen till vävnaderna så att vi kan använda det. Med andra ord är insulin ansvarigt för att upprätthålla korrekta blodsockernivåer.

Blodsockerobalans, eller glykemi

Normala blodsockernivåer under fasta ligger mellan 70-110 mg/dl. Om blodsockret är för högt eller för lågt kan det orsaka allvarliga hälsoproblem. Onormala glukosnivåer är kända som:

 • Hyperglykemi: Onormalt höga blodsockervärden
 • Hypoglykemi: Onormalt låga blodsockervärden

Du kanske skulle vara intresserad av att läsa den här artikeln: Tecken på högt blodsocker du bör vara uppmärksam på

Vad är hyperinsulinemi?

Det finns ingen allmänt vedertagen definition av hyperinsulinemi. Det beskrivs vanligtvis som mer insulin än normalt i blodet. Orsakerna är olika, och vi förklarar de vanligaste nedan:

Insulinresistens

hyperinsulinemi och insulinnivåer
Det finns flera faktorer som kan påverka uppkomsten av insulinresistens, bland annat övervikt och fetma.

Insulinresistens är ett tillstånd som har tagit fart de senaste åren, med tanke på ökningen av personer som lider av typ 2-diabetes.

När det inte finns någon bra sockerkontroll i kroppen under flera år, ökar kroppen mängden insulin för att kunna transportera detta överskott av socker till vävnaderna och bibehålla stabila blodnivåer. Men när detta händer, blir våra kroppar vana vid att använda högre mängder insulin. Därför kommer de inte att svara på mindre mängder, vilket kommer att skapa en resistens.

För att kompensera för denna resistens genererar kroppen mer insulin som börjar cirkulera i blodet. Vi kommer då att ha hyperinsulinemi tillsammans med hyperglykemi.

Insulinresistens är den vanligaste orsaken till hyperinsulinemi och indikerar att typ 2-diabetes är närvarande.

Insulinproducerande tumörer

En mindre vanlig orsak till hyperinsulinemi är insulinproducerande tumörer, även kallade insulinom. Insulinom är svåra att diagnostisera eftersom de är mycket små och svåra att se på avbildningstester. Cirka 10 % av insulinomen är maligna.

Dessa är tumörer som ursprungligen kommer från betacellerna i bukspottkörteln som producerar och frisätter mycket insulin i blodet. Denna hyperinsulinemi gör att all glukos transporteras till vävnaderna, vilket gör att ingen glukos finns kvar i blodet, vilket är när hypoglykemi inträffar.

Hypoglykemi är en allvarlig medicinsk situation. Det kan ge många symptom, som följande (bland annat):

 • Ett sug efter socker och kolhydrater
 • Skakningar
 • Hjärtklappning
 • Svettningar
 • Irritabilitet
 • Hunger
 • Blekhet

Om hypoglykemin är mycket markant kan den till och med påverka hjärnan, som är den absolut största konsumenten av glukos i kroppen. Det kan orsaka symptom som:

 • Huvudvärk
 • Suddig syn
 • Parestesier (en typ av stickningar som vanligtvis finns i extremiteterna)
 • Beteendeförändringar
 • Förvirring
 • Kramper
 • En förlust av minne
 • Koma och i värsta fall döden

Därför, om det är en tumör, måste man ta bort den för att undvika dessa symptom. Därtill är insulin också en tillväxtfaktor som kan få en person att gå upp i vikt.

Insulinom sitter vanligtvis i bukspottkörteln. Hos vissa patienter kan dock delar av bukspottkörteln vara ovanligt placerade, vilket kallas en ektopisk bukspottkörtel. Detta gör diagnosen svårare. Lyckligtvis är insulinom sällsynta i den allmänna befolkningen.

en representation av en bukspottkörtel
Insulinom hittar man vanligtvis i bukspottkörteln.

Externt insulin som orsak till hyperinsulinemi

En annan orsak till hyperinsulinemi kan bero på externa injektioner av insulin. Detta kan hända i två fall:

 • En person med diabetes som av misstag injicerar mer insulin än vad som han eller hon behöver. Detta orsakar hypoglykemi, vilket, som vi förklarat ovan, är ett mycket allvarligt tillstånd.
 • Konstgjord hypoglykemi: I det här fallet injicerar personen själv insulin utan att ha diabetes. Detta kan exempelvis vara fallet vid det välkända Münchhausensyndromet, där personen självmedicinerar eller skadar sig själv för att verka sjuk.

I båda fallen hittar vi låga blodsockernivåer med höga insulinnivåer, men detta insulin är inte det som kroppen själv har producerat utan källan är istället extern.

Gillar du den här artikeln? Du kanske också skulle gilla att läsa den här: Diabetes ökar risken för frakturer: förebyggande åtgärder

Viktiga ledtrådar för att upptäcka hyperinsulinemi

Om du har hyperinsulinemi beror detta oftast på ett fall av insulinresistens, vilket innebär att du sannolikt har mycket socker i blodet. Denna typ av hyperglykemi är farlig eftersom den kan orsaka diabetes och skador på ditt kardiovaskulära system. Dessutom, som vi har sagt tidigare, är insulin en tillväxtfaktor och gynnar tillväxten av tumörer.

Därför är det viktigt att du kontrollerar ditt blodsocker och lever ett hälsosamt liv. Om din kost utsätter din kropp för frekventa och för höga blodsockertoppar, kan din läkare rekommendera vissa åtgärder för att kontrollera detta. Å andra sidan bör du också uppsöka läkare om du har symptom på hypoglykemi för att undvika allvarliga konsekvenser.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Rojas, J., Bermúdez, V., Leal, E., Cano, R., Luti, Y., Acosta, L., Finol, F., Aparicio, D., Arraiz, N., Linares, S., Rojas, E., Canelón, R., & Deisiree, S. (2008). Insulinorresistencia e hiperinsulinemia como factores de riesgo para enfermedad cardiovascular. Archivos Venezolanos de Farmacologia y Terapeutica.
 • Cipriani-Thorne, E., & Quintanilla, A. (2011). Diabetes mellitus tipo 2 y resistencia a la insulina. Revista Medica Herediana. https://doi.org/10.20453/rmh.v21i3.1126
 • Catherine A.P Crofts1, Caryn Zinn1, Mark C Wheldon, G. M. S. (2015). Hiperinsulinemia (y resistencia a la insulina) – Artículos – IntraMed. Intra Med.
 • Maiz, A. (2005). El síndrome metabólico y riesgo cardiovascular. Boletín La Esc. Med.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.