Vad är hormonstörande ämnen?

Hormonstörande ämnen är en fråga som skapar debatt bland befolkningen och ger också anledning till oro på grund av deras effekter på vår miljö och människors hälsa.
Vad är hormonstörande ämnen?
Anna Vilarrasa

Skriven och verifierad av nutritionist Anna Vilarrasa.

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Hormonstörande ämnen är en fråga som har skapat debatt på senare tid och de ger också anledning till oro på grund av deras effekter på vår miljö och människors hälsa.

Vetenskaplig kunskap om hormonstörande ämnen har utvecklats mycket under de senaste decennierna. Specifika studier av befolkningsgrupper visar att en stor del av befolkningen har blivit exponerade för denna typ av ämnen. Experter har bevisat att de finns närvarande i mänskligt blod, urin och fettvävnad.

Under de senaste decennierna har det skett en ökning av antalet fall av vissa sjukdomar och hälsoproblem, vilket har fått experter att ifrågasätta det möjliga sambandet med hormonstörande ämnen. Nedan analyserar vi detta problem.

Vad är hormonstörande ämnen?

Ämnen som stör endokrina funktioner tillhör en bredare grupp, som är hormonstörande ämnen. Dessa är föreningar som kan störa normala hormonella funktioner. Hormonstörande ämnen innebär specifikt de fall när denna interaktion har negativa effekter.

Den officiella definitionen kommer från Världshälsoorganisationen. I ett dokument från 2002 konstaterar WHO att en hormonstörande substans är ett “exogent ämne eller en blandning som förändrar det endokrina systemets funktioner och som ett resultat orsakar negativa hälsoeffekter hos en intakt organism eller dess avkomma eller populationer”.

Hur stör dessa ämnen vårt endokrina system?

Som vi förklarade ovan är den huvudsakliga egenskapen hos hormonstörande ämnen att de stör funktionen hos det normala hormonsystemet. Detta gör de vanligtvis på tre sätt:

 • I vissa fall efterliknar de ett naturligt hormon. Således utlöser de samma reaktioner som skulle ha utlösts om din kropp utsöndrar hormonet.
 • Andra gånger kan de blockera hormonreceptorerna i cellerna, vilket gör att de inte kan svara på de signaler som hormonerna skickar.
 • Slutligen kan de störa normal hormonsyntes, transport, metabolism och sekretion.

Det endokrina systemet reglerar många olika kroppsfunktioner, som därför kan förändras på kort eller lång sikt. Här är några av dem:

 • Utveckling av muskuloskeletala systemet.
 • Hjärnans utveckling.
 • Temperaturreglering (termoreglering).
 • Ämnesomsättning.
 • Reproduktiva funktioner.
Två läkare studerar en hjärna
Pga en ökning av antalet fall av vissa sjukdomar och hälsoproblem har experter börjat att undra om det finns ett samband med de ökande utsläppen av hormonstörande ämnen i miljön.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln:  Vad är hormonet tyroxin och vilka sjukdomar är det kopplat till?

De negativa effekterna

De negativa effekterna av hormonstörande ämnen påverkar inte bara människor utan även andra arter, som fåglar, reptiler, fiskar, blötdjur och andra däggdjur.

Ett av de ytterligare problemen är att de ibland inte ger omedelbara effekter. Det är till exempel ämnen som påverkar ett foster genom moderns intag eller exponering. De problem som fortsatt exponering för ett stort antal av dessa typer av föreningar orsakar är för närvarande okända.

Hormonstörande ämnen har kopplats till vissa människors hälsoproblem. Några av dem är följande:

De huvudsakliga hormonstörande ämnena

Många olika ämnen kan störa hormonsystemet. Vissa finns i naturen, medan andra är syntetiska. Ett av huvudproblemen är att många vardagliga produkter innehåller dem.

I stora drag och utan att gå in på detaljer kan hormonstörande ämnen nå dig via följande:

 • Mat och livsmedel.
 • Kosmetiska produkter.
 • Rengöringsmedel eller andra förbrukningsvaror.

Hormonstörande ämnen finns i livsmedel

Vi hittar också flera undertyper av dem. Kött, fisk och mjölk kan innehålla dem om djuren har behandlats med hormoner under uppfödningen. Även om det är förbjudet i många länder har det blivit svårare att reglera på grund av globaliseringen av konsumtionen.

Andra kommer från oavsiktlig kontaminering som kan uppstå under produktionsprocessen. Till exempel dioxiner, bekämpningsmedel och andra fytofarmaceutiska produkter. De kan också hittas i produktpresentation och förpackningsmaterial, som bläck, lim, papper, plast eller kartong. Några av dem är följande:

 • Bisfenol A.
 • Perfluoralkyl och polyfluoralkylsubstanser (PFAS).
 • Ftalater.

Kontakt genom kosmetiska produkter

Kosmetiska produkter
Många olika ämnen kan störa hormonsystemet. Vissa finns i naturen, medan andra är syntetiska. Ett av huvudproblemen är de finns i många vardagliga produkter, som kosmetika.

Vissa kosmetiska och personliga hygienprodukter innehåller föreningar med hormonell aktivitet. Vi kan kategorisera några av de kända ämnena i tre huvudgrupper:

 • Parabener.
 • Triclosan.
 • Bensofenon.

Potentiellt hormonstörande ämnen i rengöringsprodukter och vanliga förbrukningsvaror

Utöver rengöringsmedel finns också vanliga saker som vi hittar i våra hem. Det kan vara tv-apparater, mobil- och datorskärmar, soffklädsel och andra möbler etc. Faktum är att husdamm kan innehålla en stor mängd av dessa ämnen.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Så minskar du symptom på torra ögon på grund av skärmanvändning

Minska effekten av hormonstörande ämnen

Som vi har förklarat i den här artikeln kommer vi i kontakt med många ämnen dagligen i våra hem som kan störa våra endokrina system. Även om det är omöjligt att ta bort alla dessa helt och hållet, kan du i alla fall försöka minimera denna risk med några enkla åtgärder:

 • Välj för det första ekologiska livsmedel när det är möjligt.
 • För det andra, undvik plastbehållare, särskilt de som innehåller bisfenol A, styren och ftalater.
 • Välj av samma anledning material som glas, keramik eller trä för matförvaring samt material för köksredskap.
 • Försök att få tag på naturliga, parabenfria kosmetika och hygienprodukter som inte innehåller syntetiska dofter. Det gäller schampo och tvål, samt deodoranter, smink och solkräm.
 • Håll utkik efter “COSMOS NATURAL”-certifieringen.
 • Slutligen kan du välja rengöringsprodukter och kläder bland annat med certifieringen “ECOCERT”.

Hormonstörande ämnen är skadliga för hälsan

Som vi har nämnt flera gånger i den här artikeln är hormonstörande ämnen skadliga för hälsan. De finns alltid i vår närmiljö eftersom de finns i mat och matförpackningar, i dricksvatten, i kosmetiska produkter och i många dagligvaror.

Det är viktigt att vidta små dagliga åtgärder för att minimera användningen av dessa produkter och exponeringen för dessa ämnen. Utöver dessa åtgärder är också offentliga bestämmelser, regler och lagar viktiga.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Del Pulp L, et al. Carcinogenetic mechanisms of endocrine disruptors in female cancers (Review). Agosto 2016. 36(2):603-612.
 • Demeneix B, e al. Endocrine Disruptors:from Scientific Evidence to Human Health Protection. Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs European Parliament. enero 2019.
 • EFSA European Food Safety Agency. Guidance for the identification of endocrine disruptors in the context of Regulations (EU) No 528/2012 and (EC) No 1107/2009.
 • European Environment Agency. The impacts of endocrine disrupters on wildlife, people and their environments. The Weybridge+15 (1996–2011) report. N2/2012.
 • Garcia Mayor r, et al. Disruptores endocrinos y obesidad: obesógenos. Endocrinología y Nutrición. Abril 2012. 29(4):261-267.
 • Sánchez de Badajoz E, et al. Endocrine disruptors and prostate cancer. Archivos Españoles de Urología. Abril 2017. 70(3):331-335.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.