Att förebygga prostatacancer: 5 tips

Prostatacancer orsakar många dödsfall per år. Det har en mycket hög förekomst. Därför är det viktigt att följa vissa tips för att försöka förebygga prostatacancer.
Att förebygga prostatacancer: 5 tips

Senaste uppdateringen: 13 april, 2022

Att försöka förebygga prostatacancer är extremt viktigt, speciellt eftersom den här sortens cancer representerar en av de vanligaste typerna av cancer idag. Det är en allvarlig sjukdom, vars uppkomst beror på många faktorer. Vanligtvis så förekommer denna cancer hos män över 65 år.

Sanningen är att specialister inte vet den exakta orsaken till varför prostatacancer uppstår. Men de vet att det finns vissa beteenden och vanor som främjar uppkomsten. Även om det inte alltid är möjligt att förebygga prostatacancer, så kan man försöka minimera risken att drabbas av det. I den här artikeln ger vi dig 5 tips för att förebygga prostatacancer.

Vad är prostatacancer?

Prostatan är ett organ som är en del av det manliga reproduktionssystemet. Den finns inte hos kvinnor. Som förklarat av Centers for Disease Control and Prevention, så är prostatan ungefär lika stor som en valnöt och sitter under urinblåsan, ungefär 8 cm in i via ändtarmöppningen.

Prostatan omsluter en del av urinröret. Dess huvudsakliga funktion är att producera sädesvätska. Denna vätska utgör en del av sperma och hjälper till att transportera spermier som kommer från testiklarna och stöts ut under ejakulation.

Prostatacancer är en mycket vanlig typ av cancer. Enligt Spanish Association Against Cancer är det den näst vanligaste bland män. I Spanien upptäcktes cirka 31 000 nya fall under 2018 och cirka 6 000 män dog av denna sjukdom. Enligt Cancerfonden är det den vanligaste formen av cancer bland män i Sverige. Varje år upptäcks mer än 10 000 nya fall.

Liksom all annan cancer består den av förändrade celler. Det är därför de sprider sig okontrollerat och invaderar omgivande vävnader och skadar dem. Dessutom kan den generera metastaser.

Det är viktigt att betona skillnaden mellan prostatacancer och benign prostatahyperplasi (godartad prostataförstoring). Det senare är ett vanligt hälsoproblem i samband med ålder då organet ökar i storlek. Men i detta fall har cellerna inte cancerogena egenskaper.

Doktor visar var prostatan sitter.
Prostatan är ett manligt organ som sitter under urinblåsan och omger en del av urinröret.

Riskfaktorer för sjukdomen

Även om specialister inte vet den exakta orsaken till varför prostatacancer uppstår, har man identifierat en rad faktorer som ökar risken. Enligt Prostatacancerfondens specialister är åldern en av de mest relevanta.

De flesta fall upptäcks efter 65-69 års ålder. Vid högre ålder så ökar förekomsten markant. Detta betyder dock inte att unga människor inte kan drabbas av det.

En familjehistoria av prostatacancer är en av de viktigaste indikatorerna. Faktum är att sjukdomen i dessa fall vanligtvis dyker upp tidigt, före 60 års ålder. Ras är också en avgörande faktor. Afroamerikanska män har en mycket högre förekomst av prostatacancer. Tyvärr har de också en högre risk att dö av det.

Forskare har också visat att till och med bostadsorten spelar roll. Det finns till exempel vissa länder där risken är högre, som i USA. Detta verkar vara förknippat med områdets vanor som till exempel kost och andra egenskaper, såväl som exponering för solljus.

Tips för att förebygga prostatacancer och reducera risken

Som vi just har sett finns det ett antal faktorer som ökar risken och som vi inte kan ändra. En man kan inte ändra sin ålder, ras eller genetik. Därför finns det inget definitivt sätt på vilket man kan förhindra prostatacancer.

Men många forskningsstudier visar att det finns åtgärder som kan bidra till att reducera risken för att utveckla prostatacancer. I följande avsnitt kommer vi att förklara vilka de åtgärderna är.

1. Ta hand om kosten

Enligt specialister från Mayo Clinic är kosten en av aspekterna som man bör beakta när det gäller att förebygga denna cancer. Det verkar som att en kost med låg fetthalt kan minska risken.

En artikel publicerad i Redacción Médica förklarar att mejeriprodukter också var förknippade med prostatacancer. Män som äter mycket mejeriprodukter varje dag (som till exempel ost, mjölk eller yoghurt) har en högre risk att utveckla prostatacancer.

2. Upprätthåll en hälsosam vikt för att förebygga prostatacancer

Vikt är en annan aspekt som verkar påverka utvecklingen av prostatacancer. Fetma och övervikt ökar risken. Det vill säga att risken är större om kroppsmasseindex är högre än 30.

Vikt är i sin tur nära relaterat till kost och träning. Därför rekommenderar läkare att du i fall av fetma bör gå ner i vikt genom att ta hand om kosten och undvika en stillasittande livsstil.

3. Håll kroppen i rörelse med hjälp av träning

Olika studier, som en publicerad av ICUA Advanced Urology, förklarar att regelbunden träning är ett sätt att förebygga denna typ av cancer. Träning ger dessutom många andra fördelar, som till exempel förbättrat blodtryck och lägre kolesterolnivåer.

Som vi också påpekar ovan är träning en av de grundläggande aspekterna för att gå ner i vikt. Därför rekommenderar specialister att du tränar minst tre gånger i veckan med måttlig intensitet. Du måste förstås försöka anpassa den fysiska aktiviteten till dina egna förutsättningar.

4. Sexuell aktivitet för att förebygga prostatacancer

Ett annat sätt att minska risken för prostatacancer är sexuell aktivitet. Organet är, som vi har sett, en del av det manliga könsorganet. Faktum är att den är ansvarig för att producera en del av sperman.

Därför hjälper frekvent samlag till att stimulera prostatan. Det kan tjäna till att förebygga uppkomsten av cancer genom att minska ansamlingen av ämnen inuti prostatan. Det är dock viktigt att sex alltid är säkert, sunt och hälsosamt.

5. Undvik mediciner och droger

Läkemedel och droger är kemiska ämnen som tenderar att ge skadliga effekter inuti kroppen. Många av dem ackumuleras och kan orsaka reaktioner i vävnaderna som med tiden skadar dem.

Olika mjölkprodukter på ett bord.
Mjölk och dess derivat är kopplade till prostatacancer, enligt vissa studier. Men konsumtion av dessa har andra fördelar som möjligtvis kan uppväga riskerna.

När är det nödvändigt att konsultera en läkare?

Nuförtiden är prostatacancer mycket vanlig i de flesta länder. Läkare utför screeningtest för att diagnostisera det i tid. Därför är det viktigt för alla män att ha regelbunden kontakt med sin läkare, särskilt om denna sjukdom är en del av familjehistoriken.

Om du är över 60 år bör du vara särskilt försiktig om symtom uppträder, såsom obehag vid urinering, avbruten urinström eller blod i urinen.

Du kanske också är intresserad av: Hur en prostataundersökning går till

Kom ihåg att prostatacancer är mycket vanligt

Som vi har sett är prostatacancer en av de vanligaste cancerformerna hos män. Även om det inte finns något definitivt sätt att förhindra det, så finns det många enkla åtgärder som kan hjälpa till att minska risken.

Det viktigaste är att försöka leva en hälsosam livsstil. Kost, träning och vikt är grundläggande aspekter du bör ta hand om. Dessutom nör du besöka din läkare regelbundet, särskilt om du har riskfaktorer.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.