Förbättra kvaliteten på dina spermier: börja med kosten

Det finns många saker som kan påverka kvaliteten på en mans spermier. Några exempel är zinkbrist, alkoholkonsumtion och enkla sockerarter. Alla dessa verkar ha ett negativt inflytande på kvaliteten. Läs vidare för att ta reda på hur en man kan förbättra sin kost för att öka sin fertilitet.
Förbättra kvaliteten på dina spermier: börja med kosten
Saúl Sánchez Arias

Skriven och verifierad av nutritionist Saúl Sánchez Arias.

Senaste uppdateringen: 25 augusti, 2022

Fertilitet är direkt relaterat till kost och livsstil. Konsumtionen av toxiner, alkohol och en otillräcklig kost kan alla påverka kvaliteten på en mans spermier, och därför även hans reproduktiva framgång. För att undvika denna situation, och förbättra kvaliteten på sina spermier, bör män upprätthålla riktlinjer för hälsosam kost och betona konsumtionen av fisk och grönsaker. Samtidigt rekommenderas ett minskat intag av ultrabehandlad mat och ökad fysisk aktivitet.

Alkohol sänker kvaliteten på dina spermier

Alkohol har en negativ inverkan på kroppens funktioner. Förutom att inducera en tillfällig kognitiv försämring så ökar det risken för att utveckla komplexa sjukdomar på medellång och lång sikt. Således påverkar regelbunden konsumtion av alkohol ditt hälsotillstånd. Enligt forskning publicerad i tidskriften Reproductive Biomedicine Online minskar dessutom regelbunden alkoholkonsumtion antalet spermier.

Det är viktigt att tänka på att ett visst antal spermier måste nå det kvinnliga reproduktionssystemet för att en befruktning ska ske. Om mannen har en reducerad mängd spermier, så är det också en lägre mängd celler som är tillgängliga för befruktning. Således minskar oddsen för reproduktiv framgång.

Spermier
Alkohol minskar antalet spermier, såväl som oddsen för befruktning.

Du kanske också är intresserad av: Vad går en vasektomi för män ut på?

Mikronäringsämnen påverkar spermiernas rörlighet

Ett underskott av mikronäringsämnen leder till att patologier uppträder på medellång eller lång sikt. Ett typiskt exempel är en anemi orsakad av brist på järn. Även spermierna försämras utan ett tillräckligt intag av dessa olika näringsämnen.

Specifikt så är kvaliteten, volymen på sperma och rörligheten för de spermier som den innehåller, direkt kopplade till kostintaget av zink. Att ha låga nivåer av detta mikronäringsämne påverkar spermieproduktionen samt kvaliteten. Låga zinknivåer kan utlösa ett infertilitetsproblem. Åtminstone enligt forskning publicerad i International Journal of Reproductive Biomedicine.

Socker äventyrar spermakvaliteten

Enkla sockerarter och tillsatt socker är mycket vanligt i den moderna kosten. Denna typ av socker kan öka risken för att utveckla metaboliska sjukdomar. På samma gång främjar det fetma, särskilt när människor som leder en stillasittande livsstil konsumerar det i stora mängder.

Dessutom är konsumtionen av enkla sockerarter relaterad till en minskning av spermier samt kvaliteten på dem. Denna situation har negativ inverkan på reproduktiviteten och kan leda till tillfällig infertilitet.

Lyckligtvis kan förbättrade kostvanor, som att till exempel minska konsumtionen av enkla sockerarter, återställa det normala spermieantalet. En dålig kost leder dock inte bara till en procentuellt lägre reproduktivitet, utan faktum är att nyare forskning kopplar dåligt näringsintag hos föräldrarna till sämre funktioner hos avkomman.

Tesked med socker
Enkla sockerarter kan minska kvaliteten på spermierna, samt försämra fertiliteten, när det konsumeras i överskott.

Du kanske också vill läsa: Hematospermi eller blod i sädesvätskan

Ta hand om din kost för att förbättra kvaliteten på dina spermier

Livsstilsvanor påverkar både spermiens volym och kvalitet. Således kan både kost och regelbunden fysisk aktivitet i hög grad påverka chansen att skaffa barn. Detta beror på att vissa typer av livsmedel och giftiga ämnen kan minska spermiernas antal och deras rörlighet, vilket gör befruktningsprocessen svår. Så är till exempel fallet med både alkohol och enkla sockerarter.

På samma sätt är brister på mikronäringsämnen associerade med lägre spermierörlighet samt kvalitet. Zink är den vanligaste av dem alla. Faktum är att vissa infertilitetsprocesser är associerade med låga nivåer av detta ämne, så i vissa fall kan ett tillskott av zink vara en effektiv lösning.

Slutligen måste du komma ihåg att en välbalanserad kost rik på grönsaker och fisk, särskilt när du försöker skaffa barn, är grunden för denna process. Det är det bästa sättet att förbättra dina chanser för en lyckad graviditet. Samtidigt kommer du att förbättra hälsan hos din avkomma. Detta för att föräldrarnas kost påverkar risken för otaliga hälsotillstånd hos sina avkommor.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Ahmadi S., Bashiri R., Ghadiri Anari  A., Nadjarzadeh A., Antioxidant supplements and semen parameters: an evidence based review. Int J Reprod Biomed, 2016. 14 (12): 729-736.
  • Ricci E., Beitawi S., Cipriani S., Candiani M., et al., Semen quality and alcohol intake: a systematic review and meta analysis. Reprod Biomed Online, 2017. 34 (1): 38-47.
  • Gutiérrez, Alejandra María Gómez, Briana D. Gómez Ramírez, and Walter D. Cardona Maya. “¿ Tienen los Hábitos de Vida y de Alimentación Impacto en la Calidad Seminal?.” Revista Urología Colombiana/Colombian Urology Journal (2020).
  • Dupont, Charlotte, and Rachel Lévy. “Nutrition, environment and male fertility.” Médecine de la Reproduction 20.3 (2018): 206-214.
  • Alves, Marco G., Branca M. Silva, and Pedro F. Oliveira. “Nutritional Factors and Male Reproduction.” Encyclopedia of Reproduction (2018): 458.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.