Enkla sockerarter: Hur fungerar glukos?

Glukos är en av de enkla sockerarterna som gör det möjligt för kroppens celler att fungera som de ska, till exempel fördubbla sig. Men ett överskott av glukos kan leda till kroniska sjukdomar som diabetes när det ackumuleras i blodet.
Enkla sockerarter: Hur fungerar glukos?

Skriven av Carmen Martín

Senaste uppdateringen: 25 augusti, 2022

Alla har hört talas om enkla sockerarter och glukos, även om så bara i ett diabetessammanhang. Dock är det mycket få människor som känner till egenskaperna hos denna molekyl och den roll den spelar i den mänskliga kroppen.

Glukos är huvudkällan till energi för kroppens celler, så det är något livsnödvändigt. Med det menar vi att glukos är det näringsämne som ger cellerna den energi de behöver för att fungera normalt. Glukos är en av de enkla sockerarter som finns naturligt i frukt och grönsaker, och det förekommer också som en del av större molekyler så som polysackarider. De mest välkända är stärkelse och glykogen som finns i ris, kött och så vidare.

Glukos är en del av processerna i den mänskliga ämnesomsättningen. I dagens artikel ska vi förklara hur glukos fungerar och de vanliga problem som omger detta. 

Enkla sockerarter: glukos

En blodsockermätare bland frukter för att mäta enkla sockerarter: glukos.

Som vi redan nämnde, är glukos ett näringsämne vi får genom maten.  Matsmältningsprocessen omvandlat mat till glukos för att ge bränsle till kroppens alla celler.

När vi äter tas näringsämnena upp i blodet och når så småningom levern, både när det rör sig om fettsyror, proteiner eller kolhydrater. Levern utför en serie komplexa processer och förvandlar dessa näringsämnen till glukos. Sen transporteras detta glukos med blodet till kroppens alla delar. 

Alla celler använder denna molekyl som energi. Detta gör cellerna genom en serie reaktioner – alltså det som utgör basen för vår ämnesomsättning. På det viset deltar denna enkla sockerart i cellernas förökning, med att reparera vävnader, göra så att musklerna kan röra på sig, nervernas funktion och så vidare.

Vilka är hälsoproblemen som vi förknippar med enkla sockerarter och glukos?

Som vi nämner ovan kan människor inte leva utan glukos. Men faktum är att det finns många sjukdomar som är relaterade till glukos på ett eller annat sätt.

Ett exempel är diabetes. Det är en sjukdom där kroppen endera inte kan producera insulin eller har utvecklat en intolerans mot insulin. Insulin är det ämne som gör att glukos kan lagras i cellerna. Det fungerar som en “nyckel” för cellerna. När vår kropp inte kan producera insulin eller använder det fortare än den borde, så stannar mycket av glukosen i blodet. Som en följd av detta får cellerna inte tillräckligt av denna molekyl. Dessutom kan det skada många vävnader i kroppen. De som blir mest påverkade är vanligtvis blodkärlen, hjärtat och njurarna.

Tyvärr är diabetes en sjukdom med många faktorer som snabbt håller på att bli en epidemiDetta beror på orsaker som en stillasittande livsstil och bristande kvalitet på den mat vi äter idag. För att förebygga alla risker som följer med denna sjukdom, bör du ha strikt kontroll på din blodsockernivå. Du bör också ge akt på ohälsosamma levnadsvanor och försöka att undvika dem för att främja ditt välmående.

Att mäta glukos i blodet

En läkare mäter patientens glukos eller blodsockerhalt.
Du kan mäta ditt blodsocker med en liten blodsockermätare. Det går också att göra med ett blod- eller urinprov.

Det finns idag många metoder för att övervaka glukoshalten i blodet eller blodsockernivån. Den normala halten är under 100 mg/dl på fastande mage. Så om halterna stiger över dessa värden så kan det finnas ett problem med energiöverföringen till cellerna.

En blodsockermätare är en liten apparat som mäter denna substans. Man gör mätningen genom att sticka i fingret och från en liten droppe blod få ett resultat på bara några sekunder. Du kan också ta reda på hur mycket glukos som utsöndras från njurarna genom ett blod- eller urinprov.

Denna artikel kanske intresserar dig: Hur du kan förbättra din kost om du lider av diabetes

Sammanfattning

Glukos är en livsviktig molekyl. Men både mycket höga och mycket låga halter av glukos kan skada vår hälsa. Därför är det viktigt att mäta sitt blodsocker ibland, och att göra det flera gånger om dagen om man har diabetes eller hög risk att få diabetes.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Kharroubi AT, Darwish HM. Diabetes mellitus: The epidemic of the century. World J Diabetes. 2015;6(6):850–867. doi:10.4239/wjd.v6.i6.850
  • McMillin JM. Blood Glucose. In: Walker HK, Hall WD, Hurst JW, editors. Clinical Methods: The History, Physical, and Laboratory Examinations. 3rd edition. Boston: Butterworths; 1990. Chapter 141. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK248/
  • Pickering D, Marsden J. How to measure blood glucose. Community Eye Health. 2014;27(87):56–57.
  • Hantzidiamantis PJ, Lappin SL. Physiology, Glucose. [Updated 2019 Aug 13]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2019 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK545201/

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.