Hur en prostataundersökning går till

Att genomgå en prostataundersökning är vitalt för män av alla åldrar. Den låter dig upptäcka prostatacancer tidigt och behandla den.
Hur en prostataundersökning går till

Senaste uppdateringen: 27 november, 2020

Prostataundersökning är ett ämne som ofta är tabu bland män. För många är det en invasion av det privata som man inte vill uppleva. Det har dock blivit alltmer accepterat på senare år.

Prostatan är en körtel som endast män har. Den finns under blåsan och omger urinröret, och har som funktion att producera vätskor som senare blir till sperma.

Under årens lopp ökar prostatan gradvis i storlek; ett fenomen som inträffar hos alla män. Vi vet att nästan 70% av alla 80-åriga män har onormal prostatatillväxt.

Prostatacancer är den mest aggressiva och dödliga formen. Detta är även en av de vanligaste typerna av cancer hos män och har betydande dödlighet.

Hos kvinnor kan ett gynekologiskt cellprov och mammografier förebyggande onkologiska verktyg, precis som prostataundersökning för män.

En prostataundersökning involverar två saker: PSA-testet och den digitala (med finger) rektalundersökningen.

Om någon av dem producerar positiva resultat går man vidare till den andra diagnostiska fasen, med avbildning och prostatabiopsi.

Men innan vi talar om de olika prostataundersökningarna ska vi titta på vem som behöver genomgå dem.

Tecken på att en prostataundersökning behövs

Det är viktigt att påpeka att alla män inte måste genomgå prostataundersökningar. Man har slagit fast åldersspann och protokoll för att slå fast vem som gagnas av dem.

De huvudsakliga parametrarna är kopplade till patientens ålder:

  • Över 50: dessa män måste genomgå prostataundersökningar med några års mellanrum. Det är dock sällan nödvändigt att genomgå PSA-test om det inte finns några varningstecken.
  • Mellan 45 och 50: denna åldersgrupp måste genomgå undersökning om de har riskfaktorer för prostatacancer, till exempel familjehistorik.
  • Under 40: det är sällsynt att personer under 40 måste genomgå dessa undersökningar. Det kan dock ske om man har släktingar som diagnostiserats med prostatacancer.

När en läkare slår fast att en prostataundersökning behövs kommer vederbörande att be om ett PSA-test och en digital rektalundersökning. Detta utförs med laboratorietekniker via ett blodprov och en digital rektalundersökning hos läkaren.

Man med prostataproblem

Incidensen av prostataproblem ökar med åldern.

Prostataspecifikt antigen, eller PSA

PSA är en del av prostataundersökningen och består av att mäta blodnivåerna av en substans som produceras av prostatan. Om patienten har cancer kommer detta antigen vara upphöjt och varna om sjukdomen.

PSA-nivåerna kan dock höjas av andra anledningar också, som följande:

Standardreferensvärdena för PSA hos män är mindre än 4 ng/mL. Mellan 4 och 10 ng/mL indikerar risk för prostatacancer. Om PSA-nivåerna är högre än 10 så är risken för cancer väldigt hög.

Digital (med finger) rektalundersökning (DRE)

Den digitala rektalundersökningen är en annan del av prostataundersökningen. Den består av att föra in ett finger i patientens ändtarm för att känna på körteln.

Proceduren görs med handskar och glidmedel för att minska obehaget. Det bästa är om patienten lägger sig ned på britsen i fosterställning.

Körteln är nära ändtarmen, vilket låter läkaren känna på den och leta efter knölar eller andra onormala tecken. Om något upptäcks måste man utreda saken, speciellt om det kommer med höga PSA-nivåer.

Man på undersökning

Vad man gör om något upptäcks

Om något onormalt upptäcks är nästa steg avbildningstekniker för att klargöra diagnosen. Läkaren kan be om ultraljud och, om det krävs, biopsi av körteln.

Tidig upptäckt är mycket viktigt eftersom tumören då är helt behandlings- och hanterbarLäkare insisterar att man genomgår prostataundersökningar efter en viss ålder, och det med all rätt.

Det är mycket viktigt att män övervinner sin rädsla och genomgår denna undersökning när det behövs – det räddar liv.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Pow-Sang, Mariela, et al. “Cáncer de próstata en Latinoamérica.” Actas urológicas españolas 33.10 (2009): 1057-1061.
  • González Vidal, Elsie, et al. “Índice PSA libre/PSA total: una herramienta para la detección precoz del cáncer de próstata.” Revista Archivo Médico de Camagüey 11.6 (2007): 0-0.
  • Torres, Patricia Erazo. “Ecografía transrectal y cáncer de próstata.” Acta Médica del Centro 9.3 (2015): 61-64.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.