Vad är hormonet tyroxin och vilka sjukdomar är det kopplat till?

Sköldkörtelhormoner spelar en viktig roll i den cellulära metabolismen och energiproduktionen. Ett av dessa hormoner är tyroxin, som har specifika egenskaper som gör att det kan utföra sin funktion.
Vad är hormonet tyroxin och vilka sjukdomar är det kopplat till?

Senaste uppdateringen: 17 november, 2021

Hormonet tyroxin är ett av de viktigaste hormonerna i människokroppen. Hormoner är en serie ämnen som syntetiseras i olika körtlar, och vars huvudsakliga funktion är att upprätthålla homeostas eller balans i vår kropp. Tyvärr är ett antal sjukdomar associerade med dessa substanser.

De flesta sjukdomar och tillstånd beror på ett fel i syntes- eller frigöringsprocesserna. Detta förändrar i sin tur koncentrationen av hormonerna i blodet vilket gör att de inte kan utföra sin funktion korrekt.

Vad är hormonet tyroxin?

Hormonet tyroxin, även känt som tetrajodtyronin eller T4, är ett hormon som innehåller jod, och som syntetiseras och frigörs från en körtel som ligger vid struphuvudet i halsen. Den har en speciell kemisk struktur, bestående av aminosyran tyrosin och 2 jodatomer.

Mängden T4 som denna körtel producerar är mycket större än andra syntetiserade hormoner, dock är detta hormon inte särskilt biologiskt aktivt. Flera studier har fastställt att tyroxin beter sig som ett perifert prohormon, dvs att det måste omvandlas till sin aktiva form genom enzymatisk verkan.

Hypotalamus och hypofysen reglerar utsöndringen av tetrajodtyronin. Båda strukturerna syntetiserar ämnen som kan stimulera eller hämma frisättningen av T4, beroende på vad organismen behöver.

Vilken körtel producerar hormonet tyroxin?

Sköldkörteln är ansvarig för produktion och frisättning av hormonet tyroxin i blodet. Den sitter i halsen strax under struphuvudet, framför luftstrupen. Sköldkörtelns anatomi liknar en sköld: den består av två lober på varje sida av luftstrupen och är kopplad till ett centralt område som kallas isthmus glandulae thyroideae.

Under normala förhållanden väger denna körtel cirka 20 gram och är vanligtvis inte märkbar. Huvudfunktionen är produktionen av olika hormoner, bland vilka T4 eller tyroxin och T3 eller trijodtyronin är de viktigaste.

Specialiserade strukturer i sköldkörteln, som kallas folliklar, är sköter syntetiseringen av sköldkörtelhormoner. I mitten av dessa folliklar finns en kolloidal substans som innehåller allt som är nödvändigt för hormonproduktionen. I dessa celler hittar vi enzymer, jod, tyrosin och ett speciellt protein: tyroglobulin.

läkare med sköldkörtel
Sköldkörteln har två lober och sitter i halsen under struphuvudet.

Vilken funktion har detta hormon?

Sköldkörtelhormonets huvudfunktion handlar om ämnesomsättningen och tillväxten av kroppen. Tyroxin är dock mindre biologiskt aktivt och har en längre halveringstid än trijodtyronin. Dessa egenskaper gör T4 till den ideala kandidaten för att upprätthålla en konstant reserv.

I allmänhet är trijodtyronin den aktiva formen av sköldkörtelhormoner, medan tyroxin fungerar som reserv cirkulerande i plasman. När kroppen har låga nivåer av T3 extraherar olika enzymer i den perifera vävnaden en jodatom från tyroxin och omvandlar den till sin aktiva form.

Studier har visat att sköldkörtelhormoner spelar en mycket viktig roll från livets allra första början i livmodern. De är viktiga för att reglera människans utveckling och tillväxt. I detta sammanhang har de följande funktioner:

 • Främja kognitiv utveckling
 • Reglering av cellulär metabolism
 • De hjälper till med energiproduktion
 • Upprätthålla funktionen av muskuloskeletala systemet
 • De deltar i benmetabolism
 • De förändrar funktionen hos det kardiovaskulära systemet och matsmältningssystemet

Sjukdomar i samband med tyroxinbrist

Det vanligaste tillståndet associerat med tyroxin- och triiodothyroninbrist är hypotyreos. Detta är en sjukdom som innebär minskad sköldkörtelhormoneffekt på vävnadsnivå. Den vanligaste orsaken är en minskning av produktionen eller frisläppandet av sköldkörtelhormoner, men det kan också komma sig av perifer resistens.

Hypotyreos kan vara primär eller sekundär. Man kallar det primär när det finns en dysfunktion i själva körteln, och central eller sekundär när minskad utsöndring av frisättningsfaktorerna inträffar på hypofysens eller hypotalamus nivå.

De främsta orsakerna till hypotyreos inkluderar följande:

 • Hashimotos sjukdom
 • Sköldkörtelektomi
 • Strålbehandling och vissa mediciner
 • För mycket eller för lite jod i kroppen

Brist på sköldkörtelhormoner kan orsaka ett annat tillstånd som kallas struma, vilket är en ökning av sköldkörtelns storlek. Denna volymökning sker så att körteln ska kunna fånga upp mer jod och öka produktionen.

Tyroxin är involverat i struma
En struma är en förstorad körtel som visar sig som en klump i halsen.

Sjukdomar relaterade till överskott av tyroxin

Överskott av tyroxin och trijodtyronin i blodet kallar man hypertyreos. Det kan uppstå på grund av vissa tillstånd som förändrar körtelns funktion och ökar hormonproduktionen.
Några av de vanligaste sjukdomarna som kan orsaka hypertyreos är följande:

 • Graves-Basedows sjukdom
 • Toxisk multinodulär struma
 • Sköldkörtel adenom
 • Tyreoidit

Detta tillstånd kan öka basmetabolismen i människokroppen och göra så att alla kroppens funktioner accelererar. Som ett resultat kan den drabbade uppleva hjärtklappning, nervositet, viktminskning och ökad svettning.

Graviditet kan också leda till en ökning av sköldkörtelhormonnivåerna, särskilt under första trimestern. Denna ökning är dock fysiologisk.

Hormonet tyroxin: ett viktigt hormon för kroppen

Tyroxin är ett hormon som produceras i sköldkörteln som kan omvandlas till sin aktiva form i perifer vävnad, vilket innebär att det utgör en reservoar. Sköldkörtelhormoner utför viktiga funktioner i kroppen, som nästan alla är relaterade till reglering av basal metabolism och tillväxt.

Sjukdomar i samband med ett överskott eller en brist på tyroxin förändrar den basala metabolismen och orsakar vanligen obehagliga och farliga symptom. En tidig diagnos och snabb och korrekt behandling av dessa sjukdomar kan säkerställa korrekt behandling och förhindra komplikationer.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • García-García C. Fisiología tiroidea. Med Int Méx. 2016 September;32(5):569-575.
 • Esteva E. Trastornos tiroideos: tratamiento. Offarm. 2010; 29(6): 61-67.
 • Gómez-Meléndez GA, RuizBetanzas R, Sánchez Pedraza V, Segovia-Palomo A y col. Hipotiroidismo. Med Int Mex 2010;26(5):462-471.
 • Ibáñez Toda L, Marcos Salas MV. Actualización en patología tiroidea. En: AEPap (ed.). Curso de Actualización Pediatría 2017. Madrid: Lúa Ediciones 3.0; 2017: 161-74.
 • Louzada RA, Carvalho DP. Similarities and Differences in the Peripheral Actions of Thyroid Hormones and Their Metabolites. Front Endocrinol (Lausanne). 2018;9:394.
 • Köhrle J. Thyroid Hormones and Derivatives: Endogenous Thyroid Hormones and Their Targets. Methods Mol Biol. 2018;1801:85-104.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.