Vilka är de olika loberna i hjärnan?

26 januari, 2020
De olika loberna i hjärnan har alla olika funktioner. De flesta av dem är dock beroende av andra områden för att få åtkomst till rätt information.
 

Loberna i hjärnan är de områden som detta organ är uppdelat i enligt funktionerna de utför. Med andra ord är de funktionsmässiga och anatomiska uppdelningar av hjärnan.

Denna uppdelning hjälper oss att identifiera ursprunget hos många funktioner som människan har. Läs vidare för att lära dig mer om detta fascinerande organ.

Du kanske även vill läsa: Fyra saker du kan göra för att stärka hjärnan

Det är faktiskt ganska enkelt att se uppdelningarna i hjärnan bara genom att titta på den, speciellt de två hjärnhalvorna och den skåror som delar dem.

Men i varje halva kan man även hitta något särskilda områden tack vare veck och skåror.

Om vi studerar loberna i hjärnan kan vi få bättre förståelse för hur varje har sin egen serie av uppgifter. Frontalloben kontrollerar t.ex. känslor och vår kapacitet för förståelse, bland annat.

Forskare säger att det totalt finns sex lober i hjärnan, nämligen frontalloben, parietalloben, temporalloben, occipitalloben, limbiska loben och insula. I denna artikel ska vi titta lite närmre på dem.

Hur är loberna i hjärnan uppdelade?

Som vi redan nämnt är loberna i hjärnan först och främst uppdelade anatomiskt. Det innebär att de finns i en specifik del av hjärnan, och mellan dem är delningen tydligt definierad av veck och skåror.

Hjärnans olika delar
 

Frontalloben, eller pannloben, ligger i den främre delen av hjärnan. Som namnet antyder finns den bakom framsidan av skallbenet. Detta är en av de största loberna i hjärnan.

Längst bak i skallen hittar vi occipitalloben, eller nackloben. Mellan denna lob och frontalloben finns parietalloben, eller hjässloben. Vidare är det viktigt att veta att temporalloberna ligger nära hjässan, därav det alternativa namnet hjässlober.

Men det slutar inte där, för positionen hos lober som insula och limbiska loben är mer komplex. Insula ligger något dold bakom temporalloben, medan den limbiska loben korsar gränsen mellan frontal-, parietal- och temporalloberna.

Vilka är funktionerna hos loberna i hjärnan?

Även om det inte är en millimeterexakt uppdelning så är det allmänt accepterat att funktioner som språk, rörelse och logiskt tänkande distribueras mellan alla lober.

Hjärnloberna i detalj

Frontalloben

Denna del av hjärnan verkar vara kopplad till personlighet och beslutstagande. Den är verksam inom impulskontroll samt i sociala och sexuella sammanhang. Forskare tror att emotioner börjar i detta område.

Parietalloben

Av alla lober i hjärnan är den parietala en av de som är mest involverad i bearbetning av information. Den är viktig för att få rumsmässig information; den låter oss alltså identifiera storlek, form och avstånd.

 

Det verkar även som att den är inblandad i förståelsen av skriftligt språkForskare hävdar dessutom att denna lob ger oss förmågan att lösa matematiska problem, bland annat.

Temporalloberna

Temporalloberna hanterar språk och ljudmässigt minne. Vidare spelar de även en roll i ansiktsigenkänning och förståelse av tal. Med andra ord är det loben som är närmst kopplad till ljudsystemet.

Som ett resultat är det den som främst drabbas av epileptiska problem.

Occipitalloben

Denna lob har störst vikt för synen. Den ansvarar för att tolka och känna igen bilder. Occipitalloben låter oss även skilja på både färg och rörelse, och är dessutom inblandad i rumsmässig igenkänning.

Du kanske gillar: Så kan du motverka dåligt minne och stimulera hjärnan

Andra lober i hjärnan: insula och limbiska loben

Insula verkar genom att integrera information från olika system i kroppen. Den är inblandad i flera processer, som smak, lukt med flera. Denna lob är den som är närmast kopplad till smärta och empati.

Den limbiska loben är främst ansvarig för vår “känsla för överlevnad”.

Att studera loberna i hjärnan låter oss vidga vår kunskap och identifiera de olika delarna och vilka funktioner de har. I framtiden kan det leda till bättre behandlingar och diagnoser.

 
  • MacLean, P. D. (1990). The triune brain in evolution : role in paleocerebral functions. Plenum Press. Retrieved from https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=4PmLFmNdHL0C&oi=fnd&pg=PA1&dq=MacLean,+P.D.,+“The+Triune+Brain+in+Evolution:+Role+in+paleocerebra+functions&ots=y8ofFp_V43&sig=CW0ZXWMRagoBt0sqREuxsYODpjU&redir_esc=y#v=onepage&q=MacLean%2C P.D.%2C “The Triune Brain in Evolution%3A Role in paleocerebra functions&f=false
  • Lóbulo temporal: características, anatomía y funciones – Lifeder. (n.d.). Retrieved September 27, 2019, from https://www.lifeder.com/lobulo-temporal/
  • Shura, R. D., Hurley, R. A., & Taber, K. H. (2014). Insular Cortex: Structural and Functional Neuroanatomy. The Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences, 26(4), iv-282. https://doi.org/10.1176/appi.neuropsych.260401
  • Lobulo frontal | CNS Traumatic Brain Injury Rehabilitation. (n.d.). Retrieved September 27, 2019, from https://www.neuroskills.com/language/espanol/lobulo-frontal/