Hur dina organ och känslor är kopplade till varandra

november 17, 2018
Det rekommenderas alltid att man försöker hålla sina känslor under kontroll för att främja den mentala hälsan. Tro det eller ej, men dina interna organ kan påverkas av ditt känslomässiga tillstånd.

Har du någonsin undrat hur dina organ och känslor är kopplade till varandra och hur de påverkar resten av din kropp?

Enligt traditionell kinesisk medicin reagerar vår kropp naturligt på stimuli, vilket ger upphov till en rad olika reaktioner. Det är klart att våra kroppar inte bara är gjorda för att utföra grundläggande metaboliska funktioner som att omvandla mat till energi för att hålla oss vid liv.

De måste dessutom hantera all stimuli den tar emot. De måste därefter generera ett positivt eller negativt svar, vilket har en effekt på alla organ i kroppen. Utöver den fysiska stimuli som kroppen får via nervsystemet upplever vi också känslor. Även om de inte verkar ha någon uppenbar effekt ger de upphov till reaktioner som kan stimulera eller hämma vissa av våra organ.

Det är vanligtvis en hälsosam process, men när våra känslor är speciellt starka, negativa eller långvariga kan de ha en skadlig påverkan på organen och göra dem mer sårbara för vissa åkommor.

Vi kommer nedan prata mer om kopplingen mellan organ och känslor.

Kopplingen mellan dina organ och känslor

Kvinna som sitter ner

Enligt traditionell medicin är nedbrytningen av ett organ direkt kopplat till vilka känslor vi upplever. När ett organ påverkas kan det sätta kroppen ur balans. Det är därför väldigt viktigt att man hittar den känslomässiga orsaken så att man kan jobba på att lösa det.

Det är således också viktigt att man försöker förändra sitt känslomässiga tillstånd och främja positivt tänkande för att främja kopplingen mellan organ och känslor. Vi kommer härunder titta på några organ som påverkas starkt av känslor:

Hjärtat och tunntarmen: glädje

Glad kvinna

Enligt kinesisk medicin är glädje den känsla som är mest kopplad till hjärtat och tunntarmen. Hjärtat reglerar blodet och kontrollerar blodkärlen och andra faktorer. Tunntarmens uppgift är att absorbera näringsämnen och mineraler som kommer in i kroppen genom maten.

En hälsosam känsla som glädje kan stimulera dessa organ och deras funktioner, men ett överskott kan ge upphov till:

  • Nervositet
  • Hjärtklappning
  • Insomnia
  • Koncentrationssvårigheter

Folk som har påverkade organ brukar vara känsliga, extroverta och pratglada. De blir ofta överväldigade av sina egna känslor och kan behöva kämpa för att hålla ordning på sina känslor.

Det kommer hjälpa organen om man lär sig hantera känslor som eufori och irritation.

Levern och gallblåsan: ilska och raseri

Kvinna som skriker

Ilska och raseri, samt andra relaterade känslor, har en koppling till levern och gallblåsan. Din lever hanterar lagring av blod och reglerar cirkulationen av viktig energi. Gallblåsan har i uppgift att samla och utsöndra galla.

Om du har problem med dessa organ kan det vara så att du är en dynamisk person som har en tendens att oroa dig över saker. Du kan även reagera aggressivt på dina problem ibland. Utöver att hantera ilskan borde du även försöka identifiera och hantera känslor av frustration. Du borde vidare tänka på att en frisk lever ger dig frigörande energi.

Mjälten och magen: besatthet

Mjälten och magen är kopplade till besatthet, nostalgi och reflektion. Magen har i uppgift att skapa näring, medan mjälten är en del av lymfsystemet och motverkar infektioner och balanserar kroppsvätskorna. Folk som har tillstånd kopplade till dessa organ är oftast lugna, men kan ha svårigheter att ta beslut.

Lungorna och tjocktarmen: ledsamhet

Kvinna som gråter

Lungorna och tjocktarmen har en stark koppling till känslor som melankoli, ledsamhet och sorg. Lungornas främsta uppgift är att reglera andningen. Tjocktarmen spelar en viktig roll i matsmältningen, upptaget av näringsämnen och kroppens immunförsvar.

Om du upplever problem med dessa organ kan du vara en oberoende och rationell person som har påbörjat självreflektion. Det kan ge upphov till en fysisk reaktion, där vissa upplever aptitbrist, en tung känsla i bröstet och en allmän känsla av apati.

Njurarna och blåsan: rädsla

Kvinna som sitter ner i mörkt rum

Njurarna är starkt kopplade till rädsla och ångest. Deras fysiska uppgifter inkluderar att ta bort avfall från blodet. Blåsan har å andra sidan i uppgift att lagra och utsöndra urin. Folk som lider av smärta och svaghet i den nedre delen av ryggen, samt andra symptom, kanske upplever en period av osäkerhet i sina liv. Att hålla en bra balans när det kommer till njurarnas energi kan hjälpa dig att förbättra ditt självförtroende.

Nu när du vet vilka känslor som påverkar organen i din kropp kan du fokusera på att börja introducera positivt tänkande. Det kommer underlätta för din kropp att läka.