Vad är en normal blodsockernivå för barn?

Att se till att dina barn håller rätt blodsockernivå är av största nödvändighet för att de fysiska och mentala förmågorna ska utvecklas korrekt. Vad behöver du mer känna till om blodsocker? I den här artikeln ska vi förklara allt.
Vad är en normal blodsockernivå för barn?
Elisa Martin Cano

Skriven och verifierad av läkare Elisa Martin Cano.

Senaste uppdateringen: 23 oktober, 2022

Blodsockernivå hos barn är ett ämne som kräver extra uppmärksamhet. Som många människor redan vet, så använder våra kroppar glukos som en källa till energi. När vi äter olika typer av socker bryter våra kroppar ner dessa till glukos, som färdas genom blodet för att användas av cellerna.

Både hos vuxna och barn finns det blodsockernivåer som man anser vara normala, för att allt ska fungera som det ska. Läs vidare så ska vi berätta mer om detta.

Vad är blodsocker?

Blocksocker är ett mått på halten av glukos i blodet. Som vi redan nämnde får vi i oss sockerarter via maten i olika och mer eller mindre komplexa former som till exempel fruktos eller sackaros.

Genom matsmältningen konverterar du dessa komplexa sockerarter till mer enkla substanser, som glukos. Efter det rör sig glukosen genom blodet där den kontinuerligt cirklar runt till cellerna som absorberar den för att använda som en källa till energi.

Glukos fungerar alltså som energi för din kropp. När dina celler absorberar glukos ur blodet, förändrar de det genom en metabolisk process som kallas Krebs cykel, till TCA – en molekyl cellerna använder i resten av de fysiologiska processer som de utför.

Detta innebär att glukos är helt avgörande för funktionerna i hela den mänskliga kroppen. När du har för mycket glukos i ditt blod kan det också lagras som glykogen i din lever. Dessa reserver aktiveras när din kropp behöver extra glukos, till exempel när du tränar eller motionerar.

Normal blodsockerhalt för barn: Bild på olika typer av socker.
Mat som innehåller fruktos eller sukralos förändras till glukos i din kropp. I viss utsträckning använder dina celler detta ämne för att få energi.

Du kanske är intresserad av: 7 tecken på att dina blodsockernivåer är för höga

Varför är blodsockernivån viktig?

Eftersom det är ett sådant viktigt ämne för dina kroppsfunktioner, är det viktigt att upprätthålla normala nivåer av glukos. Det ser till att din kropp har den glukos den behöver för att utföra alla sina funktioner.

Detta är dessutom ännu viktigare hos barn. När barnen växer, använder de mer energi än vuxna. Det är viktigt att barn håller en normal blodsockernivå för att de ska utvecklas korrekt, både fysiskt och psykiskt.

Blodsockernivån varierar hos alla under dagen och under olika omständigheter. Till exempel motion, stress eller den typ av mat du äter kan påverka dina blodsockernivåer.

Vad är en normal blodsockernivå för barn?

Vanligtvis mäter vi blodsocker genom ett blodprov. Denna mätning kan man göra flera gånger per dag, och det finns olika referensvärden.

Normalt sett mäter man blodsockernivå på fastande mage, och med det menar man minst 8 timmar innan en måltid. Det benämner vi som blodsockrets fastevärde , och det är också det värde som ger oss mest information när vi försöker kontrollera en persons blodsockernivå.

Normala värden för barn är vanligtvis lägre än normala värden för vuxna. Med andra ord så är de normala värdena för barn som följer; uppdelat på alla de olika gånger du kan mäta blodsockret:

  • Blodsockrets fastevärde (på tom mage): 70-110 g/dL
  • Postprandiellt blodsocker (direkt efter en måltid): mindre än 130 g/dL
  • Blodsocker två timmar efter en måltid: mindre än 100 g/dL
Normal blodsockernivå för barn: En pojke kontrollerar sitt blodsocker.
För att mäta blodsockerhalten hos barn måste man ta ett blodprov.

Du kanske är intresserad av: Hur man tar hand om barn med typ-1 diabetes

Låg blodsockernivå hos barn

Låg blodsockernivå, även känt som hypoglykemi, kan orsakas av ett lågt sockerintag eller även undernäring hos barnet. Om ett barn konstant har låga blodsockernivåer så kan det påverka barnets utveckling. Dessutom kan det också orsaka yrsel och svimning när barnets kropp behöver mera glukos.

Hög blodsockernivå

Under vissa omständigheter kan blocksockernivån vara hög, till exempel efter att man har ätit mat med mycket socker. Högt blodsocker kallar vi också hyperglykemi. Om det är ett återkommande problem kan det indikera att barnets livsstil inte är riktigt bra.

Det kan hända att barnet lever ett stillasittande liv, eller att kosten är baserad på mat med högt sockerinnehåll. Dessutom kan högt blodsocker hos barn vara en indikator på att barnet lider av typ-1 diabetes eller diabetes mellitus, typ-2 diabetesFör att kunna bekräfta detta behöver ni träffa en specialist för en fullständig undersökning.

Detta bör du tänka på

Att hålla en normal blodsockernivå är nödvändigt för att barn ska ha en korrekt utveckling. En läkare kan göra de blodsockertester som de anser vara nödvändiga beroende på det enskilda barnets ålder och tillstånd.

Tänk alltså på att du bör kontakta en specialist om du ser något tecken på att ditt barns blodsockernivå inte är som den ska vara. Då kan du få tips på hur du kan gå vidare.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.