Vilka är symptomen för hypoglykemi?

Symptomen för hypoglykemi orsakas av lågt blodsocker. Det finns milda fall av hypoglykemi och även allvarligare fall som till och med kan orsaka anfall. I denna artikel berättar vi hur du identifierar en minskning av sockernivåerna.
Vilka är symptomen för hypoglykemi?

Senaste uppdateringen: 19 november, 2020

Det är lätt att förväxla symptomen för hypoglykemi med andra medicinska tillstånd när minskningen av blodsockernivån är mild. Om du äter mat som är rik på kolhydrater kan det faktiskt gå obemärkt förbi.

Hypoglykemi inträffar när glukosnivåerna, med andra ord blodsockernivåerna, sjunker. För att bli diagnostiserad måste personen ha mindre än 70 mg per deciliter blodsocker. Även om orsakerna till tillståndet varierar är det viktigt att först förstå hur kroppen får glukos. Mekanismen för att erhålla glukos förklarar hur symptomen för hypoglykemi uppstår när kroppen misslyckas med detta.

Människor får glukos från livsmedel. Inte alla livsmedel som innehåller glukos är nödvändigtvis sockerrika eller söta. Således extraherar kroppen också glukosmolekyler från frukt och grönsaker. Det är insulinet som reglerar cellprocessen.

Insulin är ett hormon som bukspottkörteln utsöndrar. Hormonet reglerar tillgången på socker som cirkulerar i blodet inuti cellerna. Hos personer med diabetes fungerar inte detta hormon korrekt. Glukagon, ett annat hormon som bukspottkörteln producerar, är insulinantagonisten. Glukagon har funktionen att stimulera levern att bryta ner glykogen som finns lagrad i den och cirkulera blodsockret. I stort sett kan vi säga att insulin sänker blodsockret, medan glukagon ökar det. Detta, tillsammans med andra faktorer, kan få symptomen för hypoglykemi att uppträda. Det varierar beroende på mängden glukos som cirkulerar i blodet.

Symptomen för mild hypoglykemi

Många gånger, när symptomen på mild hypoglykemi uppträder, går de obemärkt förbi. Det är då en minskning av blodsockret som inte är tillräcklig kraftfull för att påverka de vitala organen negativt.

Symptomen inkluderar:

 • Riklig svettning
 • Huvudvärk
 • Yrsel, motorisk försämring och försämrad syn
 • Dåsighet såsom att inte kunna tänka klart
 • Muskelryckningar
Person utför blodglukostest vid hypoglykemi.
Hypoglykemi innebär att blodglukosnivåerna ligger under 70 mg/dl.

Symptomen för allvarlig hypoglykemi

När hypoglykemin är betydande och blodsockernivån har minskat allvarligt är symptomen:

 • Anfall. Vanligtvis i form av allvarliga muskelrörelser, till exempel ryckningar.
 • Avsvimning med förlust av medvetande.
 • Oförmåga att äta. Ibland som ett isolerat symptom på hypoglykemi och ibland som en del av ett anfall eller avsvimning.

Orsakerna till hypoglykemi

Det finns fem orsaker som kan ligga bakom symptomen för hypoglykemi. Orsakerna är generellt sätt förebyggbara, förutom när det gäller insulin (även om det är sällsynt):

 • Diabetes. Även om diabetes är ett tillstånd som ökar blodsockernivån är detta den vanligaste orsaken till hypoglykemi. Orsaken kan vara medicinen som används. Blodsockernivån kan sjunka i början av behandlingen eller vid förändring i rutinen tills dess att korrekt dos ges.
 • Alkohol. Hos alkoholister är symptomen på hypoglykemi inte ovanliga. Den underliggande mekanismen är att alkohol hindrar frisläppandet av glukos i levern. Dessutom kombineras detta vanligtvis med långa perioder av fasta för att personen inte äter tillräckligt med mat eller inte äter vid rätt tidpunkt.
 • Långvarig fasta. Långa perioder av fasta kan vara en orsak, även om glukagon verkar i början. Sjukdomar såsom anorexia kan innebära långvarig fasta då personen inte får i sig den mängd glukos som behövs.
 • Läkemedel. Utöver läkemedlen som används för att behandla diabetes kan även andra mediciner orsaka hypoglykemi, såsom kinin eller gatifloxacin.
 • Insulinom. Detta innebär en tumör i bukspottkörteln. Detta sker vid en överväxt av cellerna som producerar insulin. Om det finns för mycket insulin i kroppen kan det leda till hypoglykemi.

Många av orsakerna till hypoglykemi är kopplade till bukspottkörteln.

Vad du bör göra vid hypoglykemi

Som vi förklarar ovan kan symptomen för hypoglykemi vara milda eller allvarliga.

Om hypoglykemin är mild är den mest effektiva åtgärden att ge personen vätska vilket gör att personen snabbt kan få i sig glukos. Vid ett sådant tillfälle kan ett glas vatten med två matskedar socker eller ett glas läsk eller fruktjuice hjälpa personen.

Dessutom kan patienter med svår hypoglykemi ha problem med att äta på grund av att de antingen har kramper eller är medvetslösa. I dessa fall tillämpar läkare hormonet glukagon genom en injektion.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Freeland B. Hypoglycemia in Diabetes Mellitus. Home Healthc Now. 2017 Sep;35(8):414-419. doi: 10.1097/NHH.0000000000000584. PMID: 28857864.
 • González EC., Herrera JL., García Fernández CR., Ross MF., Relación entre pacientes con diagnósticos de intoxicación por bebidas alcohólicas y presencia de hipoglucemia. Rev Haban Cienc Med, 2016.
 • Douillard C, Jannin A, Vantyghem MC. Rare causes of hypoglycemia in adults. Ann Endocrinol (Paris). 2020 Jun;81(2-3):110-117. doi: 10.1016/j.ando.2020.04.003. Epub 2020 Apr 10. PMID: 32409005.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.