Tvångsmässig personlighet: Fyra typiska drag

En person som lider av en obsession eller tvångstankar är överdrivet stel och oflexibel i sitt tankemönster. Detta kan orsaka problem på alla områden av livet. I denna artikel berättar vi mer om detta.
Tvångsmässig personlighet: Fyra typiska drag
Elena Sanz

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz.

Senaste uppdateringen: 25 augusti, 2022

Vissa människor är mer spontana, utåtriktade och älskar att improvisera, medan andra är mer seriösa, formella och organiserade. Sedan finns det de som har en tvångsmässig personlighet och uppvisar obsessiva personlighetsdrag. Den senares karaktär är oflexibel och stel och lider av en obsession eller tvångstankar . Det leder inte sällan till sociala konflikter och personligt obehag.

Ordet obsession har många olika betydelser, och det finns sammanhang där det inte ens passar in särskilt bra. Till exempel säger vi att en person som fokuserar intensivt på en idé, aktivitet eller relation har en obsession. Detta är dock långt ifrån vad termen antyder i klinisk bemärkelse.

När man lider av en obsession eller tvångstankar

Vi kallar detta för ett tvångssyndrom. Det främsta kännetecknet är ett stabilt och ihållande mönster av tankar, känslor och handlingar som kännetecknas av karaktärsdrag som inflexibilitet, perfektionism och ett överdrivet kontrollbehov.

Eftersom det är en personlighetsstörning kommer ovanstående egenskaper till uttryck inom alla områden av personens liv, både personligt och professionellt.

Kännetecknen hos en person med en tvångsmässig personlighet

En tvångsmässig personlighet visar sig i ett antal identifierbara egenskaper. Dessa attityder finns emellertid ibland på en lägre nivå som inte uppfyller de diagnostiska kriterierna. Men de innebär fortfarande många av nackdelarna och problemen som kommer med denna sjukdom.

En stel och oflexibel personlighet

Tvångssyndrom påverkar vanor och hur en person beter sig, vilket är något som kan leda till problem i vardagen.

1. Att vara överdrivet organiserad är ett tecken en tvångsmässig personlighet

Att vara organiserad är användbart när det gäller att utföra uppgifter och plikter, och frigör tid på ditt hektiska schema när du gör det på rätt sätt. Men en person med en tvångsmässig personlighet tar detta till det yttersta, samtidigt som de i slutänden är mycket improduktiva.

De kan till exempel lägga väldigt mycket tid på att fylla i formulär, göra scheman och ställa in påminnelser, samtidigt som de lämnar huvuduppgiften åt sidan.

2. Perfektionism

Personer med denna personlighetsstörning strävar efter perfektion i allt de gör och tillåter sig inte att göra misstag. Detta gör att de upplever stor press när de ska utföra olika aktiviteter.

Därför tenderar de att skjuta upp de svåraste uppgifterna. Dessutom tenderar de att upprepade gånger leta efter misstag, vilket vid många tillfällen gör det omöjligt för dem att hålla deadlines.

3. Inte särskilt flexibel

Dessa människor behöver tydliga och precisa regler som de och alla andra måste följa. De är tekniska (på jobbet), och är inte sällan i konflikt med kollegor, familj och vänner.

Vidare anser de att andra inte klarar av att uppfylla samma höga standard som de, vilket leder till att de överbelastar sig själva med uppgifter. Dessutom anser de att varje frivilligt eller ofrivilligt övertramp eller regelbrott måste påpekas och straffas.

4. Låg känslomässig uttrycksförmåga

En tvångsmässig personlighet är formell, seriös och artig i interaktioner, vilket minskar deras känslomässiga uttrycksförmåga. De kan även vara obekväma med andra människors spontana känsloyttringar.

Utvecklingen av en tvångsmässig personlighet

Både genetiska faktorer och miljöelement samverkar i ursprunget till en tvångsmässig personlighet. Det är alltså relaterat till uppväxt, upplevelser och händelser under barndomen och den kultur som personen växer upp i utöver den ärftliga biologiska bördan.

Att ha en auktoritär och kontrollerande uppväxt kan bidra till utvecklingen av dessa egenskaper hos en person. De gör vad de gör för att slippa straff, även som vuxna. Överbeskyddande föräldrar kan å andra sidan också vara en bidragande faktor när de inte låter sina bar prova på saker själva och göra sina egna misstag. Det slutar med att barnet internaliserar tanken att de måste sträva efter perfektion.

På samma sätt kan samhällen med strikta och obligatoriska moraliska normer (från till exempel religioner) också bidra till uppkomsten av dylika symptom.

Att övervinna en tvångsmässig personlighet

För att behandla personer med denna typ av personlighet måste de först bli medvetna om sitt tillstånd. Det vill säga att de måste inse att dessa tankemönster och beteendemönster är skadliga för att behandlingen ska kunna vara effektiv.

Dessutom är det professionella stödet från en terapeut viktigt för att hjälpa dem att förstå ursprunget till sin personlighet och försöka förändra den.

Vid behandlingen är exponering en av de mest effektiva teknikerna. Personen börjar då försätta sig i vissa situationer där de har benägenheten att agera på ett tvångsmässigt sätt med syftet att förhindra sådana reaktioner. Avslappningstekniker och problemlösningsträning är också effektiva.

obsession eller tvångstankar: kvinna med svart moln
Upprepade tankar förvandlas till upprepade handlingar, som i sin tur påverkar sociala relationer.

Ta reda på mer i den här artikeln: Medicinering och behandling av OCD

Tvångsmässig personlighet kontra tvångssyndrom (OCD)

Det är viktigt att särskilja dessa. Faktum är att båda tillstånden kan vara närvarande samtidigt, men har olika förutsättningar.

För det första är den förra en personlighetsstörning, medan den senare är en ångeststörning. Det huvudsakliga kännetecknet för OCD är förekomsten av tvångstankar (påträngande tankar) och tvångsmässiga handlingar (beteenden som syftar till att eliminera obehaget av sådana tankar).

Dessa egenskaper är inte en del av en tvångsmässig personlighet. Dessa personer upplever dylika tankar som olämpliga, medan personer med tvångssyndrom däremot upplever dem som autentiska, sammanhängande och acceptabla.

Denna personlighetstyp kan begränsa din utveckling

Flera av egenskaperna hos människor med denna personlighet hyllas och belönas i dagens individualistiska och konkurrensmässiga samhälle. Dessvärre kan de dock leda till känslomässigt obehag och problem i relationer med andra när de tas till det yttersta.

Sammanfattningsvis, var inte rädd för att söka professionell vägledning om du känner att du har en oflexibel attityd som begränsar din tillväxt som person.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Caballo, V. E. (2001). Tratamientos cognitivo-conductuales para los trastornos de la personalidad. Psicología Conductual9(3), 579-605.
  • Barrionuevo, B. J. (2020). Caso de trastorno de personalidad obsesivo compulsivo y modelo cognitivo conductual. Recuperado abril, 2021 de http://repositorio.utmachala.edu.ec/bitstream/48000/15224/1/ECFCS-2020-PSC-DE00002.pdf
  • Sanz, P., & Fernández-Cuevas, A. (2015). Trastorno obsesivo compulsivo. Medicine-Programa de Formación Médica Continuada Acreditado11(84), 5008-5014.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.