Symptom på en dysfunktion i de meibomska körtlarna

Många människor lider av dysfunktion i dessa körtlar, men utan att ens veta om det. De tror att svullna eller röda ögonlock är ett oviktigt symptom. Men om detta är ett återkommande tillstånd kan det behövas medicinsk behandling.
Symptom på en dysfunktion i de meibomska körtlarna
Leidy Mora Molina

Granskad och godkänd av sjuksköterskan Leidy Mora Molina.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 02 november, 2022

Dysfunktion i de meibomska körtlarna är en inflammation i körtlarna i de övre och nedre ögonlocken. Dessa släpper ut oljor och talg i detta område, och tillståndet är kännetecknat av att de är tjockare än normalt.

De oljor som dessa körtlar avger är viktiga för ögonens hälsa. Detta eftersom att ögonen blir torra och irriterade om produktionen av dessa ämnen upphör. I sin tur leder en överdriven förtjockning av dessa oljor till dysfunktion.

Detta tillstånd orsakar i de flesta fall inte någon permanent skada. Det kan dock många gånger leda till sår på hornhinnan eller allvarligare problem.

Orsaker till dysfunktion i de meibomska körtlarna

En inflammation i de meibomska körtlarna uppstår när körtlarna frigör mer olja än normalt.

Detta beroende på att de oljor de producerar långsamt absorberas av tårfilmen – det tunna fuktskiktet som täcker ögonen. Detta skikt består mest av vatten, vilket skulle avdunsta om skiktet inte även innehöll oljor.

Vissa tillstånd som rosacea, akne och allergier, såväl som hormonella förändringar under tonåren, kan göra oljorna tjockare eller mer trögflytande. Om detta händer sprids inte dessa oljor vidare över tårfilmen, utan samlas vid kanterna på ögonlocken.

Dessa ansamlingar fungerar dessutom som föda för bakterier i detta område av huden, och dysfunktion uppstår när dessa mikroorganismer växer i överskott. Det uppstår ofta samtidigt som ögonlocksinflammation, eller blefarit, vilket också leder till ett slags mjäll vid ögonfransarna.

Symptom på dysfunktion i de meibomska körtlarna

Det mest uppenbara symptomet på denna dysfunktion är rodnad och svullnad av ögonlocken. Det kan orsaka en brännande känsla i ögonen eller klåda i ögonlocken. Andra vanliga symptom inkluderar:

 • Vattniga ögon
 • Fjällande hud runt ögat
 • Klibbiga ögonfransar när du vaknar på morgonen
 • Frekventa vaglar
 • Ett behov av att blinka mycket ofta
 • Suddig syn
 • Känslighet för ljus
 • Onormal tillväxt av ögonfransar
 • Förlust av ögonfransar
 • Och slutligen, torra ögon

I det senare fallet är det möjligt att de meibomska körtlarna växer ihop, vilket leder till att de producerar mindre olja. I samtliga fall kan symtomen vara milda eller allvarliga i olika svårighetsgrader.

Diagnos

Dysfunktioner i de meibomska körtlarna kan upptäckas genom en rutinmässig ögonundersökning. Under en sådan undersöker läkaren framsidan av ögongloben, med särskild tonvikt på ögonlocken. Läkaren kan även använda ett starkt ljus för att upptäcka en eventuell blockering av dessa körtlar.

Läkaren kan i vissa fall ta ett prov på den utsöndring som finns på ögonlocken. De skickar det sedan till ett laboratorium för analys för att fastställa förekomsten av bakterier i provet. Detta för att få mer information för att korrekt kunna diagnostisera tillståndet och ordinera behandling.

Behandling

kvinna på spa
En läkare bör kunna komma fram till det bästa sättet att lindra symptomen på dysfunktioner ide  meibomska körtlarna efter en grundlig undersökning av ögonen.

Läkare rekommenderar vanligtvis att man applicerar varma, fuktiga omslag på ögonlocket på det drabbade ögat för att lindra symptomen. Före applikationen måste patienten noggrant rengöra ögonlockets kanter.

Om patienten även har rosacea eller akne, kräver detta en behandling för sig. Det finns fall där behandling av dysfunktion av de meibomska körtlarna kan kräva en eller flera av följande åtgärder:

 • Att först klämma den drabbade körteln för att få ut sekret som täpper till den
 • Att öppna körtlarna med en nål för att tvätta ur den förtjockade oljan
 • Behandling med antibiotika
 • Torskleverolja för att förbättra flödet av olja i ögat
 • Användning av en antibiotisk salva på ögonlocket
 • Användning av medel med hypoklorsyra för att rengöra ögonlocket
 • Läkaren kan även välja att använda Lipiflow, vilket är en anordning som värmer ögonlocket och hjälper till att öppna upp tilltäppta körtlar

Vi tror att du skulle vara intresserad av att läsa den här artikeln:  Allt du bör känna till om diabetiska ögonsjukdomar

Förebyggande av dysfunktion i de meibomska körtlarna

Det finns inget specifikt sätt att förhindra dysfunktion i de meibomska körtlarna. En viktig åtgärd är dock att behandla rosacea eller akne om dessa tillstånd är närvarande. Detta för att förhindra att de utvecklas till denna ögonsjukdom.

Det är också viktigt att undvika vissa livsmedel som exempelvis choklad, eftersom dessa kan förvärra symptomen. Det bästa man kan göra är emellertid att upprätthålla korrekt ögonhygien. Detta inkluderar ett oftalmologiskt bad, men också att ta pauser från aktiviteter som anstränger ögonen och att göra ögonövningar.

Tala med din läkare om du har en vagel på ögat

Symptomen på dysfunktion i de meibomska körtlarna är vanligtvis obehagliga och irriterande. De orsakar dock sällan några allvarligare besvär. Det hotar med andra ord inte din syn; däremot kan tillståndet bli kroniskt och på så vis försämra din livskvalitet.

Vanligtvis har tillgängliga behandlingar inte någon omedelbar effekt. Därför är det viktigt att man upprätthåller behandlingen och låta tiden göra sitt. Slutligen bör du kontakta en läkare om behandlingen inte är effektiv, särskilt om du börjar få vaglar på ögat.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • JF, G. T., MJ, L. R., & Yela, A. (1998). Ojo seco: diagnóstico y tratamiento. Inf Ter Sist Nac Salud, 22, 117-22.
 • Cárdenas Díaz, T., Hernández López, I., Guerra Almaguer, M., Cruz Izquierdo, D., Miranda Hernández, I., & Montero Díaz, E. (2014). Conceptos actuales en la disfunción de las glándulas de Meibomio. Revista Cubana de Oftalmología, 27(2), 264-271.
 • Shine, W. E., & McCulley, J. P. (2004). Meibomianitis: polar lipid abnormalities. Cornea, 23(8), 781-783.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.