Förändringar i ögonfärg: sanning och myter

Vår ögonfärg beror på kroppens produktion av melanin. Efter det första året är förändringar i ögonfärg sällsynta, men det är inte omöjligt att de uppstår. I den här artikeln hjälper vi till att identifiera sanningar och myter som rör detta ämne.
Förändringar i ögonfärg: sanning och myter

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Ögonfärg är precis som hud- och hårfärg relaterad till en persons produktion av melanin. Vissa människor upplever förändringar av ögonfärg under livet av olika skäl. I den här artikeln kommer vi att titta på några av de myter som rör detta ämne.

Det finns mer än 150 gener involverade i produktion, transport och lagring av melanin. Melanin är det som ger färg till pigment och som ett resultat definierar det färgen på en persons ögon.

Människor som har ljusa ögon, i nyanser av blått och grönt, producerar eller lagrar inte stora mängder melanin. Å andra sidan gör människor med mörkare ögon i mörkbruna och svarta nyanser just detta.

Hur bestäms ögonfärg?

Enligt en artikel publicerad i den vetenskapliga tidskriften Missouri Medicine, bestäms färgen på mänskliga ögon av densiteten och storleken på melanocyter, som är de cellulära strukturerna som innehåller melanin. Melanocyter finns längs hela irisens bindväv och påverkar ögonens färg och ton.

Ovanstående artikel förklarar att gen OCA2 i den 15:e kromosomen producerar det protein som är ansvarigt för att skapa och bearbeta melanin. Ju mer aktiv denna gen är, desto mer melanin producerar vi, vilket resulterar i mörkare ögonfärger. Det finns dock andra faktorer som kan påverka ögonfärgen, och flera av dem ger ljusare färger, som blått och grönt.

Du kanske också gillar den här artikeln: Ta reda på hur ögat rengör sig självt

Vad gör irisen i samband med förändringar av ögonfärg?

Irisen, eller regnbågshinnan, är ett plant, ringformigt membran som består av bindväv och muskelfibrer. Den ligger bakom hornhinnan och omger pupillen. Irisen är den del av ögat som har färg, och tillsammans med pupillen styr den hur mycket ljus som kommer in i ögat.

Irisens muskelfibrer hjälper till att expandera och krympa pupillen så att lagom mycket ljus kan ta sig in i ögat. När den fungerar som den ska, sker denna funktion naturligt som en reaktion på mängden ljus som finns i omgivningen.

Enligt American Academy of Ophthalmology, kan det ibland verka som om ögonen ändrar färg, men oftast är det bara ljuset som får oss att tro det. Ljusförändringar får pupillen att utvidgas, vilket också kan få det att se ut som om ögonen har en annan färg, och detta är bara tillfälligt.

Men om du märker en uppenbar förändring i dina ögon, antingen i det ena eller båda ögonen, bör du omedelbart uppsöka en ögonläkare. Det är faktiskt ganska sällsynt att ögon ändrar färg och det kan vara ett tecken på en sjukdom som uveit, hepatit eller aniridia från medicinering eller en ögonskada.

kvinna med olikfärgade ögon
Det är sällsynt med ögon som byter färg, och detta kan vara ett tecken på en sjukdom eller en skada.

Sant eller falskt om förändringar i ögonfärg

Det finns många övertygelser och myter om hur och varför ögon kan ändra färg. Vi ska nu försöka identifiera vilka som är sanna och vilka som bara är myter.

Vi är födda med en annan ögonfärg

Sant. Under de första månaderna i livet har melanocyterna bara precis kommit igång och de har ännu inte producerat allt melanin vi behöver i kroppen. En nyfödds ögonfärg kommer därför sannolikt att förändra sig kontinuerligt under denna tid.

En artikel publicerad i American Academy of Pediatrics visar att melanocyterna tar ungefär ett år på sig innan de är mogna att producera allt melanin i kroppen. Med andra ord kan ett barns gråa eller blåa ögon bli mörkare under det första levnadsåret.

Det är möjligt att vissa barn föds med tillstånd som påverkar deras pigmentering, som albinism eller heterokromi, där ett öga kan skilja sig från det andra eller ett öga kan innehålla många olika färger. Olyckor, genetiska faktorer, sjukdomar och störningar kan alla påverka denna aspekt.

Gröna ögon är resultatet av en genetisk mutation

Detta är en myt. Gröna ögon är inte resultatet av en genetisk mutation. Snarare är det resultatet av en måttlig produktion av melanin och en medeldensitet av melanocyter, som beskrivs i denna artikel i Genetics of Eye Color.

En annan artikel, publicerad i International Journal of Molecular Sciences, lägger fram att ögonfärg inte bestäms av antalet melanocyter. Enligt studien är det istället kompositionen av melanin som påverkar ögonfärgen. Det finns tre typer av melanin: eumelanin, feomelanin och neuromelanin. Endast feomelanin påverkar ögonfärgen.

Läs också den här artikeln: 6 olika tips för att hålla ögonen friska

Ögonfärg kan förändra sig med en persons humör

Detta är en myt. Ditt humör leder inte till några förändringar i din ögonfärg, eller åtminstone finns det inga studier som stöder detta påstående.

Som vi nämner ovan får ljusförändringar pupillen att expandera för att anpassa sig till ljusare och mörkare miljöer. När detta händer är mindre av irisen synlig, vilket kan få oss att uppfatta att ögat har en annan färg.

Dessutom kan ögat också spegla färgen på ett föremål i närheten, vilket också bidrar till denna missuppfattning om ögonfärg.

Man kan ändra ögonfärgen med kirurgi

Detta är sant, men vi rekommenderar det inte. Förutom att använda färgade kontaktlinser finns det två operationer som kan ändra irisens utseende. En av dessa är ett irisimplantat, som godkändes av USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet (FDA) 2018.

Denna typ av operation började som en metod för att behandla fosterskador och återställa ett öga efter en olycka. Men det blev snabbt populärt inom kosmetikavärlden för att ändra ögonfärg.

De flesta inom vården skulle avråda från att utsätta friska ögon för denna operation. Detta beror på att det kan påverka ögats funktion om något går fel. Några av riskerna med denna operation är en ökning av trycket i ögat, svullnad i ögat, ödem i hornhinnan, synförlust och grå starr.

Den andra typen av operation är en pigmentering av hornhinnan, som är allmänt känd som tatuering av hornhinnan. Detta förfarande är för patienter med varierande grad av blindhet, vilket orsakar fläckar i ögat.

Tatuering av hornhinnan hjälper till att lugna det drabbade ögat samtidigt som ingreppet medför få risker. Detta gör det till ett utmärkt val för behandling och ett bättre alternativ när det endast är ett kosmetiskt val.

Men dör individer som vill använda denna teknik för kosmetiska ändamål har en klinisk studie som undersökt effekterna av proceduren på medellång och lång sikt visat att den kan orsaka överkänslighet mot ljus, missfärgning av ögat och hornhinneavvikelser.

läkare undersöker förändringar i ögonfärg
Om du märker en uppenbar förändring i din ögonfärg, kontakta din optiker eller ögonläkare.

Ta hand om dina ögon – speciellt om du upplever förändringar i ögonfärg

Våra ögon hjälper oss att uppfatta världen omkring oss och utföra dagliga aktiviteter med lätthet. Synen anses i själva verket vara det mest dominerande av de fem sinnena. Även om du kanske inte gillar din ögonfärg är det viktigt att komma ihåg att dessa procedurer kan orsaka irreparabel skada på dina ögon och din syn.

Under det första levnadsåret kommer ögonen att behålla samma färg, och därefter är det normalt att de ändrar färg. Om du märker förändringar i din ögonfärg bör du uppsöka en ögonläkare. Denna kan hjälpa dig att förstå vad förändringen beror på. En ögonläkare kan också berätta vad du ska göra för att hålla ögonen friska.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Eissenberg JC. More than Meets the Eye: Eye Color and Alcoholism. Mo Med. 2016;113(2):98-103.
  • Rauch K. Why Are My Eyes Changing Color?. American Academy of Ophthalmology [Internet]. 2019 Feb, 28. Disponible en: https://www.aao.org/eye-health/tips-prevention/why-are-my-eyes-changing-color
  • Hill D. Newborn Eye Color. American Academy of Pediatrics [Internet]. 2020 Aug, 06. Disponible en: https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/baby/Pages/Newborn-Eye-Color.aspx
  • Houtzagers LE, Wierenga APA, Ruys AAM, Luyten GPM, Jager MJ. Iris Colour and the Risk of Developing Uveal Melanoma. Int J Mol Sci. 2020 Sep 28;21(19):E7172. doi: 10.3390/ijms21197172. PMID: 32998469.
  • El Chehab H, Gatinel D, Baudouin C, Muraine M, Hoffart L, Rozot P, Mehanna C, Bonnet C, Nordmann JP, Santiago PY, Burillon C, Baillif S, Pisella PJ, Weber M, Robinet-Perrin A, Deidier D, Hay A, Villain M, Baïkoff G, Gauthier AS, Mathis T, Dot C. Complications of cosmetic iris implants: French series of 87 eyes. J Cataract Refract Surg. 2020 Jan;46(1):34-39. doi: 10.1097/j.jcrs.0000000000000032. PMID: 32050230.
  • Hasani H, Es’haghi A, Rafatnia S, Alilou S, Abolmaali M. Keratopigmentation: a comprehensive review. Eye (Lond). 2020 Jun;34(6):1039-1046. doi: 10.1038/s41433-019-0750-2. Epub 2020 Jan 2. PMID: 31896801; PMCID: PMC7253443.
  • DʼOria F, Alio JL, Rodriguez AE, Amesty MA, Abu-Mustafa SK. Cosmetic Keratopigmentation in Sighted Eyes: Medium- and Long-term Clinical Evaluation. Cornea. 2020 Jul 29. doi: 10.1097/ICO.0000000000002417. Epub ahead of print. PMID: 32740012.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.