Allt du bör känna till om diabetiska ögonsjukdomar

Diabetiska ögonsjukdomar är en term för en grupp sjukdomar som vanligtvis inte uppvisar några symptom förrän skadan är betydande. De kan påverka synen till den punkt där de orsakar blindhet.
Allt du bör känna till om diabetiska ögonsjukdomar

Senaste uppdateringen: 10 maj, 2021

Högt blodsocker är ett tillstånd som kan leda till diabetes och påverkar flera system och organ, vilket sker tyst och utan att märkas. Diabetes kan leda till vissa ögonskador vilka kategoriseras som diabetiska ögonsjukdomar, vilka vi ska prata vidare om här.

Experter diskuterar ofta denna sjukdoms inverkan på det kardiovaskulära systemet, men man talar inte mycket om hur den kan påverka synen. Diabetiska ögonsjukdomar kan leda till total blindhet. De flesta skador som försämrar synen beror på en diabetes som inte är ordentligt under kontroll.

Varför uppträder diabetiska ögonsjukdomar?

Diabetes är en kronisk sjukdom relaterad till glukos. Det beror antingen på att bukspottkörteln inte kan syntetisera tillräckligt med insulin eller att vävnaderna inte kan använda det korrekt.

Insulin är det viktiga ämnet som gör att glukos kan ta sig in i cellerna. När det inte utför sin uppgift ökar glukosnivån i blodet. Detta orsakar skador på vävnaderna. Enligt Mayo Clinic-experter uppträder diabetiska ögonsjukdomar på grund av att blodsocker i höga nivåer skadar blodkärlen på ögats baksida (näthinnan).

Diabetes anses vara en tyst sjukdom som kan leda till allvarliga komplikationer om man inte upptäcker och behandlar den i tid. Enligt National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases är symptomen på denna sjukdom i själva verket ofta förknippade med en förändring av medicinering eller att man börjat kontrollera sjukdomen.

Långvariga skador kan även inträffa under den pre-diabetiska tiden. Det är en period då glukosnivåerna är högre än normalt. De är dock inte tillräckligt höga för att få vårdpersonal att diagnostisera sjukdomen.

kvinna som mäter blodsocker
Diabeteskomplikationer kan bero på dålig läkemedelskontroll eller brist på vård under lång tid.

Kanske kommer den här artikeln också att intressera dig: Ögonsjukdomen retinoblastom: symptom, orsaker och behandling

Primära störningar vid diabetiska ögonsjukdomar

Diabetiska ögonsjukdomar är en grupp ögonsjukdomar som uppstår till följd av denna sjukdom. De vanligaste är diabetisk retinopati, diabetisk makulaödem, glaukom och grå starr. Nedan tittar vi närmare på dessa.

Diabetisk retinopati

Diabetisk retinopati är ett tillstånd som uppstår på grund av skador på blodkärl som transporterar syresatt blod till näthinnan. Näthinnan är det ljuskänsliga skiktet som sträcker sig mot den inre delen av ögat (på baksidan av ögat).

Diabetisk retinopati är en av de vanligaste ögonsjukdomarna relaterade till diabetes. Det manifesterar sig vanligtvis i etapper. Som American Academy of Ophthalmology förklarar är det första steget icke-proliferativ diabetisk retinopati.

Vad som händer är att blodkärlen börjar bli svagare eller läcka i näthinnan. Detta leder i sin tur till diabetiskt makulaödem, vilket ofta orsakar suddig syn. I vissa fall kan det leda till ischemi i blodkärlen.

När retinopatin utvecklas vidare når den spridningsstadiet. Detta steg består av tillväxten av nya blodkärl (denna process kallas också neovaskularisering eller angiogenes). Även dessa blodkärl är svaga och kan bli skadade och mjuka.

Blödningar försämrar synen. Ärrvävnad kan också bildas, vilket gör insidan av ögat mer ogenomskinligt. Det gör att ljus inte kan nå näthinnan ordentligt.

Diabetiskt makulärt ödem

Diabetiskt makulärt ödem är en annan vanlig diabetisk ögonsjukdom. Som vi har förklarat i avsnittet ovan inträffar det i själva verket vanligtvis vid retinopati. Det är ansamling av vätska i makula, som orsakar inflammation.

Makula är området nära centrum av näthinnan. Det ansvarar för den centrala färgsynen med hög upplösning. Därför kan diabetiskt makulaödem kan leda till synförlust över tid eller till och med blindhet.

Glaukom eller grön starr

Dettta är en annan vanlig diabetisk ögonsjukdom. En ökning av trycket i ögat är vad som orsakar detta tillstånd. Dräneringssystemet i ögat är skadat, vilket gör att vätska ackumuleras framför ögat.

Detta skadar till slut den optiska nerven. Som Mexican Diabetes Federation förklarar, betraktar man glaukom som den näst största orsaken till blindhet och den första främsta orsaken till obotlig blindhet.

Risken för diabetiker att drabbas av denna sjukdom är dubbelt så hög som för friska individer. Symptomen uppträder vanligtvis lite i taget och synen går gradvis förlorad.

Grå starr räknas till diabetiska ögonsjukdomar

Det är en sjukdom som också är mycket vanlig även hos friska människor. Den är faktiskt förknippad främst med åldrande. Det är en process med slitage där linsen blir mer och mer ogenomskinlig.

Detta gör det svårt att se tydligt. Experter kallar detta också för en diabetisk ögonsjukdom eftersom diabetes påskyndar processen. Med andra ord utvecklar människor som lider av diabetes av grå starr i en yngre ålder än andra.

När ska man uppsöka en specialist?

Diabetiska ögonsjukdomar är en term för en grupp sjukdomar som vanligtvis inte visar några symptom förrän skadan är betydande.

Därför anser experter att det är viktigt för diabetiker att genomgå rutinmässiga ögonundersökningar.

Enligt Centers for Disease Control and Prevention (CDC), kan man förhindra nästan alla ögonsjukdomar som beror på diabetes. För att göra det är det viktigt att upptäcka förändringen tidigt och börja kontrollera blodsockernivån.

Sjukvården rekommenderar att alla personer som har diagnosen diabetes att genomföra synundersökningar, vilka till exempel inkluderar en oftalmoskopi, minst en gång om året. Det är dessutom viktigt att också personer som lider av högt blodtryck eller höga kolesterolnivåer genomgår dessa tester regelbundet.

Om du har ihållande höga blodsockernivåer ökar risken för diabetiska ögonsjukdomar. Därför är det är viktigt för diabetiker att kontrollera blodsockernivån under hela dygnet. På så sätt kan de göra nödvändiga justeringar för att undvika höga blodsockertoppar.

Vad du behöver tänka på är att om du har fått diagnosen diabetes eller pre-diabetes är det viktigt att gå på synundersökningar och medicinska kontroller. Vänta inte tills du upptäcker symptom eller blir drabbad av komplikationer för att kontakta din läkare.

öga som är påverkat av Diabetiska ögonsjukdomar
Ett oftalmoskopi är ett test som där gör det möjligt för läkare att se näthinnan och utvärdera artärernas tillstånd.

Behandling av diabetiska ögonsjukdomar

Med läkemedel kan man behandla diabetisk retinopati i ett tidigt skede. De vanligaste är anti-VEGF-läkemedel och kortikosteroider. Det förstnämnda minskar spridningen av blodkärl runt näthinnan. Sjukvårdspersonal injicerar detta läkemedel  i ögat. Dessutom minskar den här medicinen också makulaödem.

Kortikosteroider kontrollerar svullnad av ödem. Vissa fall svarar dock inte på mediciner och kräver kirurgi. Enligt Hospital Clinic de Barcelona bör läkare använda sig av operation i följande fall:

  • Mycket kraftig eller återkommande blödning.
  • Makulaödem som inte svarar på behandlingar.
  • Näthinneavlossning.

Diabetes är en tyst sjukdom

Diabetiska ögonsjukdomar är en grupp sjukdomar som uppstår till följd av dålig glykemisk kontroll, särskilt hos personer som har diagnostiserats med diabetes för många år sedan. Det viktigaste att betona angående dessa störningar är att de flesta av dem kan förebyggas.

Av denna anledning är det viktigt för patienter att gå till läkare var eller vartannat år. Dessutom kan det att följa alla kost- och livsstilsrekommendationer minska förekomsten.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.