Allt du behöver veta om synskador och synfel

Synskador och synfel påverkar livet hos dem som lider av det på ett påtagligt och omfattande sätt. Detta är ett mycket vanligt problem runt om i världen och därför finns det idag många tekniska hjälpmedel.
Allt du behöver veta om synskador och synfel

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 09 augusti, 2022

Enligt uppgifter från Världshälsoorganisationen (WHO) påverkar synskador och synfel minst 2,2 miljarder människor runt om i världen. Av dessa har 1 miljard en synstörning som skulle ha kunnat förebyggas, eller en som ännu inte har åtgärdats.

Organisationen påpekar också att detta tillstånd oftare drabbar människor i låg- och medelinkomstländer, kvinnor, äldre vuxna och etniska minoriteter. Detta bekräftar kopplingen mellan detta problem och svårigheten att få tillgång till vård och adekvata behandlingar och åtgärder i tid.

Vad är ett synfel?

Det finns inget absolut samförstånd om begreppet synfel. Detta beror på att det finns skillnader vad gäller gränsen som skiljer synfelet från funktionsnedsättningen som det medför. Men en av de mest populära definitionerna är den vi tar upp här nedan.

Vi måste notera att termen “synfel” bör användas generiskt för både personer som är helt blinda och de som har betydande nedsatt funktionsnedsättning. Således är det ett koncept som täcker alla typer av allvarliga visuella problem, oavsett vad som orsakar det.

I detta avseende kompletteras konceptet genom att notera att de nämnda problemen måste leda till begränsningar för att utföra vissa aktiviteter, såsom att läsa, skriva, orientera sig och ta sig runt. I sin tur är blindhet en form av allvarlig synstörningBlindhet innebär en kraftig reducering av synskärpa och synfält och total blindhet innebär en total avsaknad av syn.

Synkador och synnedsättningar: person går över gatan med hjälp av vit käpp
Blindhet är ett tillstånd som försvårar det dagliga livet. Men nuförtiden har människor som lider av det större tillgång till fler hjälpmedel.

Fortsätt läsa för att lära dig mer: Hur du upptäcker synproblem hos barn

Vad är orsakerna till synskador och synfel?

De främsta orsakerna till synstörningar och synfel är grå starr, ametropi, trakom, onchocerciasis eller flodblindhet, glaukom, diabetisk retinopati och åldersrelaterad makuladegeneration. Nedan tar vi upp dem i detalj:

 • Grå starr. Detta anses vara den främsta orsaken till blindhet i världen. Experter uppskattar att detta tillstånd svarar för 43% av fallen och det beror på förlust av transparens i linsen.
 • Diabetisk retinopati. Detta är den främsta orsaken till synförlust i utvecklade länder. Det är vanligt hos dem som inte kan kontrollera sin blodsockernivå. Det leder till progressiv blindhet på grund av små blödningar i ögat.
 • Åldersrelaterad makuladegeneration (AMD). Detta är den näst vanligaste orsaken till synstörning i utvecklade länder. Det orsakar initialt en suddig central syn. Men om det fortskrider kan det leda till blindhet.
 • Glaukom. Detta står för cirka 15% av fallen av synskador och synfel i världen. Det leder till perifer synförlust på grund av ökat tryck i ögat.
 • Trakom. En infektion som påverkar båda ögonen. Det är den främsta orsaken till smittsam blindhet. Det är vanligare i utvecklingsländer.
 • Ametropi. Dess olika typer inkluderar närsynthet, hyperopi och astigmatism. Det är ögats oförmåga att korrekt fokusera bilder av föremål på näthinnan på grund av en felaktig proportion mellan ögats längd och dess linsstyrka.
 • Retinitis pigmentosa. Detta tillstånd påverkar perifer syn och förmågan att se i mörkret. Denna diagnos innefattar flera kroniska genetiska ögonsjukdomar.

Diagnostisering, grader och typer av synskador och synfel

Synproblem upptäcker man vid en kontroll hos en optiker eller ögonläkare. Därför bör du gå till någon av dessa om du har svårt att läsa, se på nära eller långt håll, eller se bilder med god skärpa eller om du har konjunktivit eller om någon form av avvikande vätska utsöndras från ögat.

Det finns fyra grader av synskador baserat på skärpan i ögonen:

 • Mild: Mindre än 50% synskärpa
 • Måttlig: Mindre än 33% synskärpa
 • Allvarlig: Mindre än 10% synskärpa
 • Blindhet: När värdena som man uppmätt i ögonundersökningen är mindre än 1%

Å andra sidan, ur en funktionell och ofta juridisk synvinkel är klassificeringen enligt följande:

 • Partiell: När ett öga är allvarligt drabbat eller båda ögonen är delvis påverkade.
 • Total: Jämn synförlust i båda ögonen, synskärpa på 0,1% eller mer.
 • Absolut: Om synskärpan inte överstiger 0,1%.
person läser blindskrift
Punktskrift (även brailleskrift) är ovärderligt för blinda människor.

Den här artikeln kan också intressera dig: 4 botemedel som komplement till glaukombehandling

Behoven hos en person med nedsatt syn

Lyckligtvis kan en person med nedsatt syn använda olika hjälpmedel för att bättre hantera sin situation. För att orientera sig och ta sig runt utanför sitt hem kan de använda sig av en vit käpp, ledarhund och på senare tid även tekniska verktyg som GPS med appar framtagna för dem som har synproblem.

För att visualisera objekt, beroende på graden av synstörning, är det en god idé för dessa patienter att ta hjälp av en starkare belysning eller enheter som har förstorade teckensnitt, förstoringsglas och högeffektiva glasögon. Om en person är blind är punktskrift (även kallat brailleskrift) en mycket effektiv läsmetod.

Av uppenbara skäl måste personen anpassa sitt hem till sina syntillstånd. Dessutom finns det i dag allt effektivare hjälpmedel, som enheter för förstärkt verklighet (på engelska: augmented reality, AR) och smarta glasögon för blinda.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Gómez-Ulla, F., & Monés, J. (Eds.). (2005). Degeneración macular asociada a la edad. Prous Science.
 • Vinores, S. A., Küchle, M., Derevjanik, N. L., Henderer, J. D., Mahlow, J., Green, W. R., & Campochiaro, P. A. (1995). Blood-retina1 barrier breakdown in retinitis pigmentosa: light and electron microscopic immunolocalization. Histology and histopathology.
 • Escudero, J. C. S. (2011). Discapacidad visual y ceguera en el adulto: revisión de tema. Medicina UPB, 30(2), 170-180.
 • Cedeño, María Leonila García, Inger Solange Maitta Rosado, and Karina Gissela Rivera Loor. “Characterization of the Visual Disability and Its Relation with the Resilience.” International research journal of management, IT and social sciences 5.2 (2018): 32-40.
 • Sarabia, César Pineda, Xóchitl Josefina Zarco Vite, and María Luisa Ruiz Morales. “Retinopatía diabética, una complicación descuidada.” Atención Familiar 25.2 (2018): 83-85.
 • Weinreb, Robert N., et al. “Primary open-angle glaucoma.” Nature Reviews Disease Primers 2.1 (2016): 1-19.
 • Silva, J. N., et al. “TRACOMA: FASES CLÍNICAS E FORMAS DE DIAGNÓSTICOS.” International Journal of Parasitic Diseases 1 (2018).
 • Osorio Illas, Lisis, et al. “Prevalencia de baja visión y ceguera en un área de salud.” Revista Cubana de Medicina General Integral 19.5 (2003): 0-0.
 • Arroyo, Nicole, et al. “El Modelo dual de reconocimiento de la palabra en el Sistema Braille.” CienciAmérica 8.1 (2019): 90-104.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.