8 symptom på visuell stress – är du drabbad?

Känner dina ögon sig trötta och irriterade? Är din syn suddig? Då kanske du lider av visuell stress. Lär dig mer om det i den här artikeln.
8 symptom på visuell stress – är du drabbad?

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Kontinuerlig utsättning för elektroniska enheter, UV-strålar från solen och gifter i miljön är anledningarna till varför fallen av visuell stress, eller asteni, tycks öka.

Det karaktäriseras av en obehaglig känsla av ögontrötthet. Det kommer även med suddig syn, svårigheter att bibehålla fokus och, i vissa fall, irritation.

80% av de som arbetar framför datorskärmar drabbas av det minst en gång i livet. De är även vanligt bland personer som anstränger ögonen i utrymmen med dåligt ljus.

Men det mest oroväckande är att många ignorerar symptomen. Trots obehaget försöker de inte få behandling.

Därför är det viktigt att veta hur visuell stress ter sig i sina tidiga skeden. Efter att ha identifierat det kan du sedan tala med en specialist.

1. Torra ögon är ett symptom på visuell stress

Torra ögon kan vara tecken på visuell stress

Torra ögon är ett obehagligt symptom, som obehandlat kan leda till smärta och svårigheter att se.

Det beror på en brist på vätskor vid ett litet ben i ögonhålan, som ansvarar för att hålla ögonen skyddade och smorda.

Det leder till irriterande klåda och en känsla av allmän irritation, liknande den man upplever när man får något i ögat.

Det må vara ett vanligt symptom vid exponering för förorenade miljöer, men det kan även ske på grund av visuell stress.

2. Kliande ögon

Kliande ögon, även känt som ögonpruritus, är en reaktion som signalerar en minskning av tårproduktionen.

Det sker tillsammans med ögonirritation och obehag i ögonen. Vidare ökar det vanligtvis när man utför aktiviteter som involverar ögat.

3. Yrsel

Överansträngning i ögonen minskar energin

Visuell stress har kopplats till vissa fall av yrsel och brist på koordination. På grund av överansträngning i ögonen minskar din energi och tröttheten ökar.

I detta specifika fall kommer det tillsammans med förvirring och stark huvudvärk, såväl som blekt utseende och svaghet i lemmarna.

4. Stor tårproduktion

Vissa fall av visuell stress kan producera torrhet, men det finns andra fall som istället får ögonen att konstant rinna på grund av ansträngningen.

Det beror vanligtvis på närvaron av partiklar och substanser från miljön som når ögonens yta. Ibland är det dock ett tecken på visuella problem.

När det inträffar är det nödvändigt att tala med en specialist så att denne kan slå fast huruvida det orsakas av visuell stress, trauma eller en ögonsjukdom.

5. Migrän

Migrän är ett tydligt tecken på överansträngda ögon

Vidare kan stark huvudvärk, såsom migrän, vara ett tydligt tecken på överansträngda och trötta ögon.

Det orsakas av spänningar och cirkulationsproblem som inträffar på grund av för mycket arbete, även om det ofta går obemärkt förbi.

I dessa fall är det viktigt att analysera närvaron av andra symptom, eftersom det kan inträffa på grund av många andra anledningar.

6. Hyperkänslighet för ljus

Personer som ägnar många timmar framför datorn har ofta återkommande episoder av hyperkänslighet för ljus.

Detta för att ögonen överbelastas av ljuset från elektroniska skärmar, vilket i sin tur påverkar blodcirkulationen och ögonens smörjningskapacitet.

Det är även kopplat till en åkomma vid namn fotofobi, som utöver överansträngning kan orsaka trauma på hornhinnan.

7. Bindhinneinflammation

Sitt inte för länge vid datorskärmen

Att ägna flera timmar framför datorskärmar ökar risken för att utveckla bindhinneinflammation (konjunktivit).

Det inträffar när bindhinnan blir inflammerad på grund av att ögonen överansträngs.

Det bör dock noteras att de flesta fall orsakas av virus, bakterier och gifter från omgivningen.

8. Suddig syn

Suddig syn och svårigheter att se små detaljer är ett oroande tecken på både visuell stress och brytningssjukdomar och åkommor kopplade till blindhet.

Upplever man detta är det viktigt att tala med en specialist eftersom det är ett inledande tecken på visuella sjukdomar som kan kräva extra behandlingar.

Oftast kommer det tillsammans med migrän, trötthet och andra symptom vi redan nämnt.

Slutliga rekommendationer

  • För att förebygga alla symptomen på visuell stress är det viktigt att ta pauser under dagen.
  • Om möjligt ska du utöva ögonövningar flera gånger under dagen.
  • Vi rekommenderar även att se till att sova ordentligt, eftersom vila är viktigt för att bibehålla den visuella hälsan.
  • Det bästa är att genomgå regelbundna synundersökningar. Glöm inte att återkommande symptom ibland kan vara en indikation på andra sjukdomar.

Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Elsy Navarrete-Rodríguez, Juan José Luis Sienra-Monge, Roberto Ureña-Ortiza. Alergia ocular.
  • Coles-Brennan, C., Sulley, A., & Young, G. (2019, January 1). Management of digital eye strain. Clinical and Experimental Optometry. Blackwell Publishing Ltd.
  • Fernández Pérez, S., Dios Lorente, J. A. de, Peña Sisto, L., García Espinosa, S., & León Leal, M. (2009). Causas más frecuentes de consulta oftalmológica. Medisan.
  • Rosenfield, M., & Mcoptom, M. R. (2016). Computer vision syndrome (a.k.a. digital eye strain). Optometry in Practice17(February), 1–10.
  • Sheppard, A. L., & Wolffsohn, J. S. (2018, April 1). Digital eye strain: Prevalence, measurement and amelioration. BMJ Open Ophthalmology. BMJ Publishing Group.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.