Kortikofobi eller rädsla för kortikosteroider

Rädslan för kortikosteroider har ökat under de senaste decennierna. Dessa läkemedel kan ha olika biverkningar men de uppstår oftast när du inte tar rätt dos eller om du använder dem under en längre period.
Kortikofobi eller rädsla för kortikosteroider

Senaste uppdateringen: 07 december, 2020

Kortikofobi, eller rädsla för kortikosteroider, kan definieras som rädsla för en specifik typ av medicinering. Detta är vanligast när dessa ämnen används som en kräm för att behandla atopisk dermatit hos barn.

Enligt statistik har mellan 20 och 83% av patienterna med atopisk dermatit en rädsla för kortikosteroider. Spannet är väldigt stort, men som du kan förstå kan detta täcka de flesta användare. Det mest slående är att det också finns vårdpersonal som är rädda för kortikosteroider. Men dessa läkemedel, även om de i vissa fall kan orsaka biverkningar, är också det bästa alternativet för att behandla många olika tillstånd. Samtidigt finns det många myter om det.

Vad är kortikosteroider?

Människor utsöndrar kortikosteroider naturligt i binjurarna och genom att använda kolesterolmolekyler. Genom denna process skapar kroppen två typer av kortikosteroider, även kända som kortikoider. Dessa naturliga ämnen har oändligt många funktioner, såsom att metabolisera kolhydrater och proteiner och reglera immunsystemet och stressresponser.

Den första typen av dessa naturliga kortikosteroider innehåller 21 kolatomer. Dessa är i sin tur uppdelade i två grupper. Den första gruppen är glukokortikoider, bland vilka vi kan hitta kortisol eller hydrokortison. Den andra gruppen är mineralokortikoider, bland vilka vi hittar aldosteron. Den andra gruppen kortikosteroider som kroppen producerar har 19 kolatomer. Dessa utgör hormoner såsom androgener och östrogener.

Syntetiska kortikosteroider är läkemedel som simulerar funktionen hos naturliga kortikosteroider. Medan de kopierar funktionen av dessa hormoner är de också mycket mer potenta än naturliga kortikosteroider. Av denna anledning använder man dessa för att behandla bland annat dermatit, rinit, astma och psoriasis.

Detta kanske intresserar dig: Kortikosteroida läkemedel: vad är de?

Inhalerade kortikosteroider används ofta för astma.
Inhalerade kortikosteroider används ofta för astma.

Biverkningar av kortikosteroider

Om du använder kortikosteroider korrekt, med rätt dos och under en kort tid, är det mycket sällsynt att det ger biverkningar. Biverkningar kan dock uppstå om du inte följer de nämnda riktlinjerna och du använder dem utöver de gränser som rekommenderas. Biverkningarna kan till exempel vara:

  • Viktökning: Vätskeretention förändrar metaboliseringen av lipider vilket kan leda till en onormal fördelning av fett i kroppen. Denna effekt sker dock endast efter långvarig användning.
  • Hudproblem: Huden kan bli tunnare och mer ömtålig; bristningar och utvidgning av blodkärlen kan förekomma. Du kan även tappa färg i huden eller få hypopigmentering. Också hypertrikos eller överflödigt hår på onormala platser kan förekomma, samt utbrott av akne.
  • Ökning av din blodsockerkoncentration: Kortikosteroider förändrar glukosmetabolismen och orsakar så småningom ökningar av blodsockret.

Det ökar också risken för infektioner, förhöjt blocktryck och benskörhet. Det kan även orsaka nervositet och humörsvängningar samt kan leda till en utveckling av grå starr.

Kortikofobi eller rädsla för kortikosteroider.
Kortikofobi är vanligare hos patienter med atopisk dermatit som behöver använda kortikosteroidkrämer nästan dagligen.

Vad är rädsla för kortikosteroider?

Alla dessa möjliga biverkningar är en orsak till varför vissa får kortikofobi. Men som vi redan nämnde är det mycket osannolikt att du får dessa biverkningar när du använder dessa läkemedel med korrekt dosering och tid.

I de flesta fall uppträder de skadliga effekterna endast efter långvarig användning under flera år. Av denna anledning behöver man inte ha en irrationell rädsla när man använder dessa läkemedel ansvarsfullt.

Precis som det finns uppenbara risker har flera grundlösa myter också dykt upp. En av dem säger att dessa läkemedel stoppar utvecklingen av barns hjärnor. Tillgänglig information idag säger att man endast ska undvika att ge dessa läkemedel till nyfödda, dock finns inga vetenskapliga bevis som stöder myten i övrigt.

Att tänka på vid rädsla för kortikosteroider

Det är viktigt att använda mediciner korrekt och att känna till biverkningarna för att kunna förhindra dessa. Problemet med rädslan för kortikosteroider är dock att det gör att vissa människor undviker detta läkemedel till varje pris, vilket förhindrar behandling av vissa sjukdomar.

Att vara påläst är alltid bra, men rädsla baserad på fördomar i stället för fakta är något annat. Det är alltid klokt att prata med en läkare för att undanröja allt tvivel.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Capdevila, E. F. (2004). Fobias y filias en el tratamiento con corticoides tópicos. Piel, 19(8), 405-6.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.